(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Sommige kwekers laten hun wietplanten groeien zonder donkere periode en zweren hierbij. Dat deed ons denken; slapen wietplanten eigenlijk ook? Het lijkt er namelijk op dat ze misschien helemaal geen nacht nodig hebben. En als ze niet slapen, wat doen ze dan tijdens de donkere uurtjes? 

Sommigen zeggen dat de wortels van wietplanten alleen ’s nachts groeien, maar dat kan natuurlijk niet waar zijn. Dan zouden alle planten met een 24/0-uurs lichtregime namelijk geen wortels hebben en het tegendeel is waar. Dus hoe zit het dan wel?

Om goed te kunnen begrijpen hoe een wietplant haar nachten doorbrengt, vergelijken we haar even met een bouwproject. Net als bij de bouw van een huis, heeft een wietplant ook grondstoffen nodig om de bouw voort te kunnen zetten. In plaats van stenen en hout gebruikt een plant meststoffen en water. Ook heeft een plant energie nodig, en dat is in haar geval lichtenergie. Meststoffen en het water zijn de bouwmaterialen, en het licht kun je vergelijken met de arbeiders.

Overdag

Overdag, of wanneer het licht is in je kweekruimte, verzamelt de plant lichtenergie. Een deel kan ze opslaan om later te gebruiken, een deel gebruikt de plant overdag. De plant legt een reserve aan grondstoffen en energie aan en verbruikt tegelijk een deel van de grondstoffen en energie om zichzelf op te bouwen.

’s Nachts

Wanneer het donker is stopt de plant niet met bouwen. Ze gebruikt dan de opgeslagen energie en grondstoffen en omdat er ’s nachts geen fotosynthese plaatsvindt, kan ze in het donker zelfs veel efficiënter bouwen dan overdag. Mooi, maar er is een limiet aan de bouwnijverheid (groei) in de nacht. Omdat er geen licht is, kan de plant maar bouwen tot de opgeslagen energie verbruikt is. Ze loopt ’s nachts als het ware op batterijen.

groenelichten

Doordat de plant met de lichten aan dus zowel verzameld als verbruikt, kan ze overdag niet zo efficiënt bouwen (groeien) als ’s nachts. Ook kost het bouwen met opgeslagen grondstoffen minder energie als het opnemen van grondstoffen via de wortels. De plant kan ’s nachts dus sneller groeien dan overdag.

Lichtregime

Met het bovenstaande in het achterhoofd, kunnen we ons vervolgens afvragen of het zin heeft om de plant in de groeifase 24 uur licht te geven. De plant kan ’s nachts immers ook groeien, en zelfs nog iets sneller dan overdag. Aan de andere kant loopt ze ’s nachts wel op haar reserves en dat is de reden dat een 24-uurs regime een groei kan opleveren die tot 30% sneller verloopt. Houdt er wel rekening mee dat je de lampen ook 6 uur langer aan hebt staan en dus ook meer energie verbruikt bij een 24-uurs lichtregime.

[Openingsfoto: Soru Epotok, Shutterstock]
(advertenties)