(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De regering van groothertogdom Luxemburg heeft unaniem (!) ingestemd met het wetsvoorstel dat de Gezondheidscommissie had voorbereid en ingediend. Dat betekent dat voortaan alle artsen in het land cannabis als medicijn kunnen voorschrijven, zij het bij vooralsnog een beperkt aantal ziektes.

Alle artsen mogen  mediwiet verstrekken

Het unanieme besluit van de regering – een coalitie van liberalen (DP), sociaaldemocraten (LSAP) en groenen (DG) – is uiteraard goed nieuws voor de krap 600.000 inwoners van de EU-lidstaat Luxemburg. Alle artsen die een speciale training hebben gevolgd mogen voortaan wiet voorschrijven aan hun patiënten. Het gaat dan om  ziekten als kanker, multiple sclerose, epilepsie en neuro-degeneratieve aandoeningen.

Dat alle artsen wiet op recept mogen voorschrijven is overigens te danken aan de Raad van State in Luxemburg, die de oorspronkelijke wettekst veranderde waarin stond dat uitsluitend ‘gespecialiseerde medische professionals’ – denk aan bijvoorbeeld oncologen en neurologen – mediwiet mogen verstrekken.

Canada levert de cannabis

En waar komt die medicinale cannabis in Luxemburg vandaan? Inderdaad, uit Canada. Niet alleen is dat het eerste G7 land dat cannabis volledig gelegaliseerd heeft (de verkoop van recreatieve wiet begint daar op 17 oktober), hun vele beursgenoteerde cannabisbedrijven verover ook in rap tempo de rest van de wereld. Zo hebben bedrijven als Canopy Growth, Aurora en Tilray inmiddels voet aan de grond in o.a. Australië, Duitsland, Kroatië, Spanje, Portugal, Tsjechië, Israël, Columbia, Brazilië, Jamaica et cetera.

Luxemburg is voortaan een nóg mooier land… [foto: amalasi/Shutterstock]

Die Canadese wiet moeten gekwalificeerde patiënten in Luxemburg overigens wel allemaal gaan ophalen in de apotheken van ziekenhuizen. En wiettoppen roken of verdampen is er ook niet bij helaas, de mediwiet komt uitsluitend in de vorm van capsules, druppels of olie beschikbaar.

Evaluatie na 2 jaar

Minister van Volksgezondheid Lydia Mutsch zegt over het aannemen van de wet: ‘Dit is een belangrijke stap in de context van onze pogingen om de pijn en het lijden van sommige patiënten te verminderen, daar waar de standaardbehandeling faalt.’

De nieuwe wet wordt trouwens over 2 jaar geëvalueerd. Dan kijkt men bijvoorbeeld naar het aantal patiënten dat gebruik heeft gemaakt van de nieuwe mogelijkheden én er wordt overwogen of er nieuwe ziekten aan de huidige lijst moeten worden toegevoegd. Tijdens het debat in het parlement van Luxemburg over de mediwietwet kwamen er al diverse suggesties, waaronder HIV.

[openingsfoto:  Flapas/Shutterstock]
(advertenties)