(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Cannabis liefhebbers kunnen weer gerust gaan slapen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt in haar dinsdag gepubliceerde voorlichtingsbrochure ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in cannabis Extra risico voor de gebruiker?’ dat die vermeende risico’s er dus simpelweg niet zijn, ook al gingen ze bij het RIVM uit van het ‘meest kritische scenario’. 

Wiet met resten van pesticiden en insecticiden

Zoals bij elk land- en tuinbouwgewas gebruiken telers van wiet zogeheten gewasbeschermingsmiddelen. Dit zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden. Op consumptiegewassen kunnen resten van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven die terecht kunnen komen in het menselijk lichaam. ‘Ook op cannabis zijn resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen’, schrijft het RIVM.

De vraag voor deze overheidsinstelling was nu of die resten zorgen voor extra gevaar voor de cannabis consumenten zorgen?

Blowen, eten of verdampen… het maakt niet uit

Toch is er dus die brochure uitgebracht, waarin de onderzoekers 3 vormen van cannabisgebruik onder de aandacht brengen: blowen met tabak, verdampen (of een e-sigaret) en edibles. Bij alle drie de methoden krijg je die resten binnen en dus ook bij vaporizen, waarbij de wiet slechts verhit wordt en niet verbrandt.

Om een gedegen risicobeoordeling te kunnen maken werden 79 ‘marktmonsters’ – daarmee worden dus samples wiet en hasj bedoeld – onder de loep genomen uit eerdere wetenschappelijke studies. Beetje vreemd wel als je het ons vraagt, want van die 79 cannabisporties zijn er slechts 25 uit Nederland. De overige samples kwamen uit de Verenigde Staten en Uruguay…

79 wietsamples uit 3 landen

In alle vier monsters uit Uruguay werden residuen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. In 19 van de 50 monsters van het Amerikaanse onderzoek werden residuen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. De concentraties in die 19 monsters varieerden van net detecteerbaar tot in een enkel geval 800 mg/kg (tebuconazool). In het Nederlandse onderzoek werden in 23 van de 25 monsters residuen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.

Bij de risicobeoordeling ging het RIVM ook nog eens uit van ‘het meest kritische scenario’. Dat betekent in de praktijk dat ‘100% van de gemeten resten van gewasbeschermingsmiddelen op cannabis wordt opgenomen in het lichaam van een frequent cannabisgebruiker via roken, dampen of via toevoeging aan voedsel’.

Dat belooft weinig goeds kortom.

En wat moet ik nu doen?

Maar voor je nu in paniek raakt en al je wiet door de plee spoelt – zoals die loser van Boef ooit deed, maar dan om heel andere redenen, iets met zijn gedeukte imago of zo – moet je toch eerst nog de finale conclusie horen. Dit is namelijk wat het RIVM concludeert naar aanleiding van al het bovenstaande:

“Blootstelling aan resten (residuen) van gewasbeschermingsmiddelen die zijn aangetroffen in cannabismonsters leveren geen extra gezondheidsrisico op voor de gebruiker naast de bestaande risico’s van gebruik van cannabis.”

Kortom, geniet maar weer fijn verder van het prachtige Nederlandse zomerweer mensen!

[openingsbeeld: Schubb/Shutterstock]
(advertenties)