(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Liefst 176 pagina’s telt het rapport ‘Omgevingsveiligheid Hennepkwekerijen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat donderdag is gepresenteerd. De inhoud is al net zulke taaie/saaie kost als de titel al doet vermoeden. Vanwege slechts 65 branden per jaar wordt de angst onder brave burgers voor de ‘levensgevaarlijke criminelen die wiet kweken in woonhuizen’ er nog verder in geramd…

Rapport focust op verkeerde oplossingen

Vooropgesteld: 65 door (ondeugdelijke) wietplantages veroorzaakte branden zijn er 65 te veel. Maar de oplossing om dit volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘zorgwekkende probleem’ aan te pakken is dus NIET nóg meer repressie, opsporingscapaciteit, samenwerking tussen private en publieke partijen, digitaal speurwerk van stroomboeren, huisuitzettingen door woningbouwverenigingen én hypotheekbanken en god weet wat die onderzoekers allemaal nog meer voorstellen in hun lijvige rapport…

We citeren even: ‘De Raad is van oordeel dat veel meer organisaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben bij het verbeteren van de veiligheid rondom illegale hennepkwekerijen in woningen, zoals netbeheerders, energieleveranciers, gemeentelijke toezichthouders, omgevingsdiensten, brandweer, woningcorporaties, particuliere woningverhuurders, verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, coffeeshophouders en omwonenden.’

Nee beste mensen, als je van die naar schatting 10.000 tot 30.000 illegale wietplantages af wilt is er maar 1 oplossing die echt zoden aan de dijk zet en dat is: REGULEREN.

De cover van het rapport geeft al aan uit welke richting de wietwind waait hier…

Heel, heel veel ambtenarenjargon

En hoewel de wijze heren die dit vuistdikke rapport hebben geschreven dus overduidelijk kunnen zwammen als kabouterkoningen, besteden ze slechts heel zijdelings aandacht aan deze enige echte werkzame oplossing. In wezen komt het neer op niet meer dan deze halfzachte en vooral nietszeggende aanbeveling aan de minister van Medische Zorg: ‘Zorg dat bij besluitvorming over beleid en maatregelen binnen het gedoogbeleid – en ook bij de aangekondigde experimenten met hennepteelt – het perspectief van omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving structureel en herkenbaar wordt meegenomen.’

Het overgrote deel van de 176 pagina’s staat helaas vol met van dat typische onbegrijpelijke ambtenarenjargon, zoals dit: ‘De Raad ziet een meer structurele oplossing voor de fysieke onveiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen in het versterken van de integrale aanpak door publieke en private partijen onder regie van het lokaal bestuur. Het rapport geeft vijf handvatten om die netwerksamenwerking te versterken…’

Blablabla…

Blablabla dus – denk aan woorden als ‘handelingsperspectieven’ en ‘proactief opsporingsbeleid’ – en er is niet doorheen te komen voor mensen die een echte oplossing wensen voor het gesignaleerde – en in onze ogen ook nog eens schromelijk overdreven – probleem van de wietteelt in woonhuizen. We hebben het hier namelijk over 65 branden per jaar, waarbij voor zover bekend tot op heden 0 (nul) doden zijn gevallen…

Goed, gelukkig kunnen we dit hele rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid – die behalve voor brand ook nog waarschuwt voor ‘instortingsgevaar en vergiftiging door gassen en pesticiden’… over angst aanjagen gesproken – zonder afbreuk aan de inhoud te doen ook samenvatten met onderstaande illustratie:

Goed, zoals gezegd: elke brand is er een te veel, maar dit rapport is er ook duidelijk een te veel.  Als je echter per se – uit een soort van masochisme, wie zal het zeggen – het gehele 176 pagina’s tellende rapport ‘Omgevingsveiligheid Hennepkwerijen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wilt doorspitten, klik dan HIEROP

[openingsbeeld: bluedarkat/Shutterstock]
(advertenties)