(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van VWS en inventarisatie gemaakt van de impact van de legalisering van (recreatieve) wiet op de volksgezondheid in een aantal staten in de VS. ‘Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken’, stellen de onderzoekers, maar Nederland kan wel degelijk zijn voordeel doen met de Amerikaanse ervaringen vanaf 2012!

Vier jaar Amerikaanse legalisering

‘Cannabisregulering in de Verenigde Staten: modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid’. Dat is de titel van het rapport in opdracht van het Ministerie van VWS over de impact van de legalisering en de regulering van cannabis op de volksgezondheid in vier staten van de Verenigde Staten in de periode 2012-2016.

In het rapport worden de kenmerken van het beleid rond de productie, transport, verkoop, bezit en gebruik van recreatieve cannabis in de staten Colorado, Washington State, Oregon en Alaska geïnventariseerd. Daarnaast worden de maatregelen beschreven waarvan verwacht wordt dat deze de gezondheidsrisico’s beperken.

Het rapport is gebaseerd op beleidsdocumenten, wetenschappelijke literatuur en andere bronnen. Onder meer wordt in kaart gebracht wat bekend is over de ontwikkelingen op de gezondheidsindicatoren prevalentie van gebruik, verslaving, ongevallen en acute incidenten in de staten die cannabisregulering hebben doorgevoerd.

Legalisering cannabis

In alle vier staten was al jaren voor de legalisering van cannabis het gebruik van medische marihuana toegestaan. Cannabis werd gelegaliseerd na goedkeuring van de bevolking van deze staten door middel van een referendum. De cannabisreguleringswetten in de vier Amerikaanse staten leggen het primaat van het reguleringsproces niet bij de volksgezondheid, maar de gezondheidsrisico’s worden in de praktijk via de ingevoerde wet- en regelgeving gedeeltelijk beperkt.

Gewoon consumentenproduct

De regulering van cannabis lijkt op hoe de productie en de verkoop van alcoholische dranken in de VS is geregeld. Hiermee lijkt cannabis een gewoon consumentenproduct te worden. Voor de teelt en de verkoop kunnen bij de overheid licenties worden aangevraagd. Lokale overheden hoeven niet toe te staan dat er cannabis op hun gebied wordt geteeld of verkocht.

In het algemeen kan worden gesteld dat het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over de gezondheidseffecten van de invoering van het recreatief cannabisbeleid.

Wil je het 95 pagina’s dikke rapport helemaal doorspitten en precies weten hoe ze in de VS de regulering/legalisering aanpakken, klik dan HIER voor de download!

[bron: Trimbos-instituut, openingsfoto:  Aleynikov Pavel/Shutterstock]
Wat vind jij?
Leuk
Leuk Love Haha Wow Huilen Boos
(advertenties)