(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Canada heeft nu ruim een half jaar legale (recreatieve) cannabis en dus wordt het tijd voor cijfertjes, officiële cijfers van Statistics Canada nog wel. En die laten een verheugend beeld zien: de Canadezen zijn meer gaan blowen en dan met name jongere mensen, mannen en de groep 45 tot 64 jaar!

 

Heel de wereld houdt Canada nauwlettend in de gaten sinds het land op woensdag 17 oktober 2018 als eerste grote, Westerse industrieland cannabis volledig legaliseerde. Wat gaat er daar allemaal gebeuren voor wat betreft de markt, de consumenten, de business en de criminaliteit? Welnu, voor wat betreft het gebruik van legale wiet zijn er nu dus officiële cijfers gepubliceerd door het statistische bureau, dat zich daarbij baseert op het continu doorlopende National Cannabis Survey. De cijfers over kwartaal 1 van 2019, daar hebben we het over.

Aantal blowende Canadezen stijgt met 4 procent

Van de 38 miljoen inwoners in totaal rapporteert 18 procent – ofwel 5,3 miljoen mensen van 15 jaar en ouder – dat ze in de laatste drie maanden cannabis hebben gebruikt. Een jaar eerder, dus nog voor de landelijke legalisering, bedroeg het percentage nog 14.

Statistics Canada weet ook welke groepen er meer naar de wiet hebben gegrepen en die merendeels voor de stijging verantwoordelijk zijn. Deels zijn mannen en mensen tussen de 45 en 64 jaar meer gaan blowen en verdampen. Bij ‘mannen’ ging het aantal cannabis consumenten omhoog van 16 naar 22% als we het eerste kwartaal van vorig jaar met dat van dit jaar vergelijken. Bij de groep 45 tot 64 ging het van 9 naar 14%.

Gek genoeg bleef het aantal vrouwen dat wiet gebruikt stabiel en wel op 13%. En ook binnen de groepen ‘jongere mensen onder de 25 jaar’ en ‘senioren’ was er geen verandering door de legalisering in oktober waar te nemen.

Doorlopend cannabisonderzoek

En deze cijfers zijn betrouwbaar, aangezien de National Cannabis Survey (NCS) speciaal is ontworpen om de cannabis consumptie ‘en gerelateerd gedrag’ te monitoren voor en na de legalisering. Sinds februari 2018 komen er dus elke drie maanden nieuwe, verse en betrouwbare cijfers binnen bij Statistics Canada.

“De publicatie van vandaag (op 2 mei, red.) laat de eerste Canada-brede resultaten zien in de post-legalisering periode, inclusief veranderingen in consumptie en bronnen van cannabis, alsook de meningen over het al dan niet veilig autorijden”, aldus het rekenbureau.

Honderdduizenden ‘wietdebutanten’ na legalisering

De aanwas van nieuwe consumenten – dus in de eerste drie maanden van 2019 – bestaat zowel uit debutanten als uit voormalige cannabis consumenten die opnieuw wiet proberen na de legalisering. Gedurende het eerste kwartaal zijn er in totaal liefst 646.000 Canadezen geweest die voor het allereerste cannabis hebben geprobeerd, zo meldt Statistics Canada ons. “Dit aantal first-time users was bijna het dubbele van het aantal van een jaar eerder, toen de groep nieuwelingen nog bestond uit 327.000 mensen en recreatief wietgebruik nog niet legaal was”, lezen we.

Niks dan mooie dingen heeft het opgeleverd die legalisering van recreatieve wiet in Canada afgelopen oktober… [foto: Yarygin/Shutterstock]

De resultaten van de NCS suggereren verder dat de debutanten in de post-legalisering periode ouder zijn. De helft van alle nieuwelingen op cannabisgebied is 45 jaar of ouder. Een jaar eerder in dezelfde periode vertegenwoordigde deze leeftijdscategorie nog slechts een derde van alle ‘new users’.

Opmerkelijk is verder dat het percentage dagelijkse cannabisgebruikers niet is veranderd, de groei komt dus geheel voor rekening van mensen die ‘wekelijks of sporadisch’ blowen.

Straat- en huisdealers hebben ’t minder druk

Tegelijkertijd constateert Statistics Canada ook dat er veel bij het oude is gebleven na de legalisering in het najaar van 2018. “Bijvoorbeeld het cannabisgebruik onder mannen (22%) dat hoger blijft dan dat van vrouwen (13%). Het gebruik bleef ook gebruikelijker onder 15- tot 24-jarigen (30%) dan onder mensen van 25 jaar en ouder (16%)”, stelt het bureau.

Logischerwijs stelt men ook vast dat er tegenwoordig meer gekocht wordt bij ‘legale bronnen’ vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. Toch houdt dit met 47% ofwel 2,5 miljoen Canadezen nog niet over, maar het is alvast een stuk meer dan 23% en 954.000 Canadezen een jaar eerder (maar toen was recreatieve wiet nog niet legaal).

Maar toch, nog altijd rapporteert 38% van de consumenten dat ze hun cannabis bij een dealer of familielid/vriend betrekken en niet via een apotheek of (online) dispensary met licentie. Al moeten we daar natuurlijk wel direct bij melden – iets wat Statistics Canada vreemd genoeg niet doet in haar rapport – dat er sprake is van flinke tekorten in het legale cannabis-aanbod. Zodra die helemaal weggewerkt zijn zullen de cijfers dus zeer waarschijnlijk nóg meer in ons voordeel ombuigen…

Stoned autorijden

Dan nog even dat autorijden, waar altijd veel over te doen is, zowel hier als aan de overkant van de oceaan. Bijna de helft van de Canadezen (49%) vindt dat mensen minstens drie uur moeten wachten na het consumeren van wiet voordat ze weer achter het stuur kruipen.

Harde(re) cijfers over bijvoorbeeld het aantal ongelukken dat aan stoned rijden te wijten is/zou zijn ontbreken, alleen de politie verzamelt die in Canada. Het is dus nog te vroeg of misschien wel helemaal niet zo dat de legalisering van cannabis leidt tot meer incidenten. Maar de Canadezen zijn ook best een braaf volkje -slechts 6% denkt dat ze prima kunnen rijden met THC op – dus we maken ons vooralsnog weinig zorgen. Te meer niet daar maar 3% zegt dat ze alcohol en wiet combineren met autorijden, alhoewel dat nog steeds 3% te veel is natuurlijk!

Sluiten we af met een fun fact (vinden wij). Het blijkt uit de NCS-cijfers van Statistics Canada dat er 514.000 werknemers (13%) zijn die voor of tijdens hun werk cannabis gebruiken. Canada het beloofde land, we horen het je zeggen…

[openingsbeeld: arindambanerjee/Shutterstock]
(advertenties)