(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Eén van de meer hardnekkige vooroordelen over cannabis consumptie is dat de consument daarvan apathisch wordt. Zo lui als een varken eigenlijk. Hij/zij zou met name falen met inzet tonen om (zelf) gestelde doelen te behalen, is de mythe. En de Amerikanen hebben er natuurlijk wel een mooie omschrijving voor ook: cannabis amotivational syndrome. Uit actueel wetenschappelijk onderzoek onder studenten blijkt hier echter weinig van, integendeel zelfs.

Luie blower is verzinsel van presidenten Nixon en Reagan

Mensen die langere tijd wiet gebruiken worden lui, het is een bewering die om de zoveel tijd wel te horen valt uit de mond van iemand die de plant niet direct goed gezind is. Premier Mark Rutte van Nederland is zo iemand bijvoorbeeld, al voegde die er doodleuk nog aan toe dat je IQ ervan naar de bliksem gaat. Des te leuker dus dat deze Amerikaanse studie is uitgevoerd met… mensen in de studentenleeftijd.

Volgens hardloper en wetenschapper Josiah Hesse, is het stereotype van de aartsluie blower de wereld in geholpen door de conservatieve presidenten – en fervente war on drugs adepten – Richard Nixon en Ronald Reagan in de VS, respectievelijk in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Idioterie waar we tot op de dag van vandaag de kwalijke gevolgen ondervinden, ook in de rest van de wereld.

Meer over hardloper-auteur Josiah Hesse lees je in dit CNNBS-artikel: Runner’s High – Ga je nou beter sporten door wiet of niet?

Verdeeldheid in wetenschappelijke en medische wereld

Een deel van de medische professionals vindt op basis van een studie uit 2018 (nog steeds) dat cannabis slecht is voor de menselijke motivatie. Maar ja, nu ligt er dus peer-reviewed bewijs op tafel – d.w.z. dat de studie door collega-wetenschappers elders is beoordeeld – dat voor het cannabis amotivational syndrome geen bewijs vindt.

Tenminste, dat is het oordeel van een deel – het verstandige deel wellicht – van de medische gemeenschap, na de recente studie ‘Effort-related decision making and cannabis use among college students‘ in het vaktijdschrift van de American Psychological Association: Experimental and Clinical Psychopharmacology. Het probleem van de verschillende conclusies ten aanzien van dit fenomeen, is dat begrippen als ‘beloningsgevoeligheid’ en ‘motivatie’ nu eenmaal lastig in exacte metingen zijn te stoppen.

Eerder onderzoek suggereert dat consumptie van cannabis een indirect effect heeft op de productie van dopamine. Het draait om het zogeheten mesolimbisch circuit in je brein. Dat is een web van paden – o.a. voor dopamine – in je hersenen dat de controle heeft over zaken als emoties, motivatie, (versterkend) leren en angst. De eerdere studie suggereert dat hoe meer cannabis je consumeert, des te groter het negatieve effect is op het systeem dat motivatie controleert. Enter de luie blower!

Inderdaad, maak je geen zorgen… “De Luie Blower” is vooral een war on drugs verzinsel

Wat is te veel wiet en wanneer is het een probleem?

Over naar het actuele onderzoek van eind januari 2022. De wetenschappers observeerden 47 college students om het cannabis demotivatie syndroom te testen. 22 mensen blowden helemaal niet, meer dan de helft (25 stuks) bestaat uit regelmatige cannabis consumenten.

Van deze blowende groep komt 68% in aanmerking voor de kwalificatie ‘cannabis use disorder’. In de medische wereld betekent dit: ‘Een problematisch patroon van cannabisgebruik dat leidt tot significante beïnvloeding of angsten’. Hoeveel ’te veel’ wiet is, staat nergens. Algemeen wordt echter gesproken over een ‘stoornis in cannabisgebruik’ wanneer het blowen negatief uitpakt voor school, werk en andere dagelijkse taken.

Nou, hoe brengen die regelmatige – en zeker die voor een stoornis in aanmerking komende – blowers het ervan af met de Effort Expenditure for Rewards Task (EEfRT)? Een wetenschappelijk erkende testmethode om motivatie en anhedonie (een verminderd vermogen om plezier te ervaren) te kunnen meten.

Geen problemen, wel verbeteringen

Bij de analyse van de tests van de 47 participanten, vonden de onderzoekers geen ‘significante problemen’. Daarentegen stelden ze wél vast dat er verbeteringen optraden ten aanzien van ‘ADHD-symptomen en andere condities die vertragingen in doelgericht gedrag kunnen triggeren’.

Het woord is aan de Amerikaanse onderzoekers die het bekendste vooroordeel over wiet voor ons hebben gesloopt: “Bij vergelijkingsmodellen voorspellen beloningsaantrekkingskracht, beloningszekerheid en de te verwachte waarde een grotere kans op het kiezen van een inspannend(er) traject. Verder geven cannabisgebruik (in de afgelopen maand) en symptomen van cannabis use disorder een hogere kans op het kiezen van een inspannende taak. Zodanig zelfs, dat hogere niveaus van cannabisgebruik en stoornis symptomen geassocieerd worden met ‘hogere bereidwilligheid’.”

Je wordt dus het tegenovergestelde van lui door wiet! Let wel, dit is op basis van data ná de controle op ADHD-symptomen, angsttolerantie, inkomen en ‘delay discounting’. Dat laatste is een Engelse term (er bestaat geen Nederlands woord voor) die staat voor ‘het verschijnsel dat de subjectieve waarde van zaken daalt met de afstand in de tijd, met uitstel’.

Cannabis helpt de motivatie juist!

De conclusie van de wetenschappers luidt: “De resultaten bieden voorlopig bewijs dat suggereert dat universiteitsstudenten die cannabis gebruiken meer geneigd zijn om hun inspanningen voor een beloning te verhogen. Zelfs na controle op de aantrekkingskracht van de beloning en de waarschijnlijkheid van het krijgen van de beloning.”

En keihard en glashelder: “Dus, deze resultaten ondersteunen de hypothese van het (cannabis) amotivational syndrome niet. Toekomstig onderzoek met een grotere groep mensen is nodig, om mogelijke verbanden te evalueren tussen cannabisgebruik en real world gedragspatronen op langere termijn.”

In de tussentijd kan jij alvast dat idiote vooroordeel over ‘de luie blower’ door de plee spoelen!

[illustratie: nattapon kanchanaket/Shutterstock]
(advertentie)