(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De jaarlijkse politiecijfers over de Hollandse Hennepoorlog zijn bekend. De trend van de laatste jaren zet zich voort: opnieuw werden er landelijk minder wiethokken opgerold. In 2018 gingen er 3.913 plantages zinloos ten onder, tegenover 4.670 het jaar ervoor. Enige uitzondering is Noord-Nederland, daar moesten juist méér wietboeren hun bedrijvigheid staken.

 

Dagelijks 11 wietkwekerijen opgerold

“Het aantal opgerolde kwekerijen loopt al een aantal jaren terug”, reageert John Jespers, landelijk hennepcoördinator op de website van de politie. “Ter illustratie: in 2014 ontmantelden we er nog 6.006.” Overigens betekent het huidige aantal nog altijd dat er gemiddeld per dag bijna 11 (!) wietplantages door de politie worden gesloopt in ons land.

Er zijn meerdere redenen voor de afname, denken ze bij de politie. Jespers vermoedt dat het onder meer te maken heeft met de prioriteiten van de lokale driehoeken (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie). “Elke driehoek heeft te maken met een scala aan misdrijven. Zij moet – onder meer op basis van capaciteit – keuzes maken welke zaken worden opgepakt en welke niet.”

Mochten ze inmiddels daadwerkelijk zo intelligent zijn bij de politie om minder snel voor de sloop van wietplanten te kiezen, dan is dat natuurlijk alleen maar toe te juichen. Het is alleen zeer de vraag of dit wel zo is dat er bewust voor wordt gekozen om minder wiethokken op te rollen, maar daarover straks meer.

Minder geklikt over wiet

Ook – en dat is zeker zeer verheugend vinden wij – is er een daling van het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem te zien. Ten opzichte van 2017 kwamen daar vorig jaar 21 procent minder meldingen over wietplantages binnen. De teller bleef vorig jaar steken op 4.529 tips, tegenover 5.754 in 2017.

Bij de kliklijn zelf vinden ze overigens nog steeds dat ze geweldig werk verrichten, zo lezen wij op hun site. “De ‘opbrengst’ van de meldingen bleef onverminderd hoog”, schrijven ze namelijk. “In totaal werden minimaal 377.554 hennepplanten in beslaggenomen, zo blijkt uit de terugkoppeling van de politie in 2018. De geschatte straatwaarde van deze hennep is ruim 37 miljoen euro.”

Er worden minder wietkwekerijen ontmanteld, er moet weer meer geklikt worden… maar wat maakt het eigenlijk allemaal uit behalve dat iedereen in uniform zo lekker aan het werk blijft? [foto: mikeledray/Shutterstock]

Meer planten in minder wietkwekerijen

Een reden die de politie niet noemt, maar die ons inziens ook een rol speelt bij het dalende aantal wietplantages dat sneuvelt is het feit dat die beter ‘verstopt’ worden dan voorheen. Het aantal kwekerijen dat bijvoorbeeld ondergronds zit (letterlijk dan), of mobiel is doordat ze in zeecontainers of vrachtwagentrailers worden opgetuigd neemt toe.

En ook de hokken in huizen en bedrijfspanden worden minder ‘slordig’ aangelegd dan tot voor een aantal jaren terug. Het zou ons niet verbazen als er tegenwoordig gemiddeld meer planten staan in een kwekerij dan in het verleden het geval was. Zeker ook omdat de kleinschalige en minder commerciële kwekers het bijltje er steeds vaker bij hebben neergelegd.

Allemaal een gevolg uiteraard van de alsmaar toegenomen heksenjacht van politie en justitie (en andere overheidsinstanties en nutsbedrijven en woningbouwverenigingen et cetera) op alles wat maar naar wiet riekt.

Kortom, als je minder kwekerijen in totaal oprolt maar er wel meer planten per opgerolde kwekerij in staan dan verandert er per saldo niet bijster veel…

Buitenland, ondermijning, klikken

Gelukkig is landelijk hennepcoördinator Jespers niet zo onnozel dat hij echt gelooft dat er nu ook minder wiet wordt gekweekt. “We zien wel een trend dat Nederlandse hennepkwekers plantages in het buitenland oprichten. Maar ik zie dat niet als een verplaatsing. Het is meer een uitbreiding.”

Niet verrassend dus dat ook deze politieman vervolgens begint over ondermijning, zware criminaliteit en de hele mikmak waarmee wietteelt door de overheid steeds in verband wordt gebracht. Om vanzelfsprekend te eindigen met: “Het melden van vermoeden van hennepkwekerijen blijft onverminderd belangrijk en de politie roept burgers op dat dan ook zoveel mogelijk te blijven doen.”

Opgerold per politieregio

Soit. Terug naar de kern van het nieuws: het aantal opgerolde wietkwekerijen in ons land. In alle regio’s, zelfs in de zogeheten ‘wietschuur van Europa’ ofwel Brabant, daalde dat aantal. Behalve in Noord-Nederland. In de Eenheid Noord-Nederland nam het aantal ontmantelde kwekerijen juist toe: van 404 in 2017 tot 436 vorig jaar. De reden is waarschijnlijk het speciale hennepteam dat ze daar – ook daar – sinds kort hebben.

Hoe het er voor jouw favoriete (politie)regio uitziet, zie je in onderstaande tabel:

Tot volgend jaar!

Nou ja, dat was het dan weer voor dit jaar. Overbodig om te zeggen dat al deze cijfers en woorden geen enkel effect – nul, zero, niente, nada, rien du tout – hebben op zowel de productie als de consumptie van wiet in Nederland. Dit hele jaarlijks terugkerende verhaal kan je onderhand het beste samenvatten met: propaganda & werkverschaffing.

Hé, zou dat niet een goeie, nieuwe naam zijn voor het ministerie van Veiligheid & Justitie, of was het nou Justitie & Veiligheid? Het ministerie van Propaganda & Werkverschaffing

[openingsbeeld:  Lee Reitz/Shutterstock]
(advertenties)