(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Een toch wel historisch besluit woensdag in het Europees Parlement. Dat stemde vóór een resolutie waarin de 28 lidstaten worden opgeroepen om de barrières voor onderzoek naar medicinale cannabis op te heffen, research prioriteiten vast te stellen en de toegang tot cannabis medicijnen te verbeteren.

 

Koerswijziging na jarenlange war on drugs

Hoewel het een niet-bindende resolutie betreft is hij toch historisch te noemen, al is het maar omdat 28 landen het erover eens zijn dat cannabis medicinale waarde heeft, iets dat bijvoorbeeld de Nederlandse huisartsen niet durven te zeggen (en waardoor wiet niet vergoed wordt in ons kikkerlandje).

De stemming in het Europees Parlement (EP) over de motie ging door middel van handopsteken, en daarbij werd zichtbaar dat er veel steun is voor een uniform(er) Europees mediwiet-beleid. Het is dus niet direct zo dat nu in de EU de drugswetten per direct worden veranderd, maar de symboliek van deze stemming kan moeilijk ontkend worden na tientallen jaren van war on drugs… En het leidt er wellicht wel toe dat meer landen regelgeving en onderzoeksmodellen ontwikkelen voor medicinale cannabis.

Vrijheid voor artsen en patiënten

De resolutie “roept lidstaten op om artsen in vrijheid gebruik te laten maken van hun professioneel oordeel bij het voorschrijven van goedgekeurde cannabis medicijnen aan patiënten met gekwalificeerde aandoeningen, en om apothekers wettelijk gezien die recepten te laten honoreren”.

Verder roept de resolutie landen op om “gelijkwaardige toegang tot cannabis medicijnen te verbeteren, om zo  te verzekeren dat – indien toegestaan – medicatie die effectief is in het bestrijden van specifieke condities door zorgverzekeraars wordt vergoed net zoals andere medicijnen”. En dat niet alleen, als het aan het EP ligt moeten patiënten ook een “veilige en gelijkwaardige keuze krijgen tussen diverse typen cannabis medicijnen, terwijl ze er ook van verzekerd zijn dat ze worden begeleid door gespecialiseerd medisch personeel gedurende hun behandeling”.

EP: genoeg bewijs voor effectiviteit mediwiet

Dat klinkt allemaal prima, nietwaar? En het EP gaat nog een stapje verder en geeft zelfs een kort overzichtje van de medicinale voordelen van cannabis (hallo Nederlandse huisartsen, politiek en zorgverzekeraars). Dit is wat de Europese parlementsleden van mediwiet vinden:

“Een evaluatie van de bestaande wetenschappelijke literatuur op het gebied van cannabis die gebruikt is in een medische setting, levert afdoende en substantieel bewijs op dat cannabis en cannabinoïden therapeutische effecten hebben. Zoals bij de behandeling van chronische pijn bij volwassenen (bijvoorbeeld bij kankergevallen), als anti-braakmiddel voor de behandeling van door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en overgeven, of voor de door patiënten gerapporteerde verbetering van door multiple sclerose veroorzaakte spierspasmen. Evenals dat cannabis effectief is in de behandeling van patiënten met angststoornissen, posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) en depressie.”

Daarnaast stelt de aangenomen resolutie dat “de uitgebreide en op bewijs gebaseerde regulering van cannabis medicijnen zich vertaalt in extra hulpbronnen voor overheden, dat het de zwarte markt beperkt en kwalitatieve etikettering verzekert om te helpen bij het controleren van verkooppunten. Het zou de toegang van minderjarigen tot deze substantie limiteren en het zou juridische zekerheid en veilige toegang opleveren voor patiënten.”

Samenwerking Europees Parlement en de WHO

Goed, dat belooft veel goeds in ieder geval. En de timing is ook nog eens uitstekend, aangezien ook de World Health Organization (WHO) momenteel volop met de herziening van medicinale cannabis en CBD bezig is. Zie het recente CNNBS-artikel ‘WHO: ‘Cannabis uit zwaarste VN-drugslijst’‘ voor de details. Wanneer ook de Verenigde Naties later dit jaar de WHO-aanbevelingen overnemen, kan dat de de wereldwijde hervormingen extra ondersteunen. De WHO wil bijvoorbeeld ook dat CBD helemaal niet meer in de internationale drugsverdragen komt te staan!

Een onderdeel van de woensdag door het EP aangenomen mediwiet resolutie benadrukt “het belang van nauwe samenwerking en afstemming met de WHO ten aanzien van verdere Europese stappen in het veld van medicinale cannabis”.

Kortom, het begint er allemaal best wel aardig op te lijken zo inmiddels… Nu nog hopen dat de politici, huisartsen en zorgverzekeraars in Nederland ook bij zinnen komen!

(advertentie)