(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Woensdag ben ik per bus en trein naar Sittard gereisd om bij de notaris met een handtekening mijn lidmaatschap van het bestuur van Avites – Alliantie Van Integere Telers En Shops – formeel te bekrachtigen. In mijn laatste column voor mijn vakantie, leg ik uit wat Avites inhoudt en waarom ik voldoende geloof in de missie van oprichter Peter Hendriks om bestuurslid van Avites te worden.

Coffeeshops en cannabistelers verenigd

Ergens in het begin van dit jaar kwam Peter Hendriks naar Eindhoven om te vertellen over zijn plan voor een coöperatie van coffeeshops en cannabistelers, Avites. Dat plan was toen al in een ver gevorderd stadium, met een zeer uitgebreid software systeem als ruggengraat. Hendriks is bepaald geen groentje in coffeeshopland; zijn shops Relax en Skunk in Sittard en Roermond horen bij de oudste en beste van het zuiden. Het was Peter Hendriks die destijds Boy Ramsahai in staat stelde om te beginnen met Highlife Magazine, door voor een heel jaar een advertentie op de achterpagina te kopen. Een man met een langetermijnvisie.

Toch had ik wat bedenktijd nodig. Als activist en voorzitter van het VOC én als journalist moet ik altijd scherp blijven op mogelijke belangenverstrengeling. Ik moet niet alleen mezelf in de spiegel aan kunnen blijven kijken, ik moet ook verantwoording afleggen aan het bestuur van het VOC en het grote netwerk daar omheen. Het feit dat August de Loor ook tot het bestuur toetrad – inmiddels is hij adviseur van Avites – was voor mij in dat opzicht een geruststelling. August heeft geen dubbele agenda en zeker geen commerciële belangen; zijn expertise en integriteit zijn boven elke twijfel verheven.

Branche regelt zelf de achterdeur

Terug naar Avites. Op Cannabis Bevrijdingsdag nam Peter Hendriks deel aan het debat ‘Cannabis reguleren, maar hoe?’. De andere panelleden waren Bart Vollenberg van Epicurus en Cannabis Connect, John Meijers, de helft van ‘de ideale wiettelers’ John en Ines uit Bierum en August de Loor. Kijk dit debat zeker terug, als je het nog niet gezien hebt.

Gevraagd naar het doel van Avites, zegt Hendriks: “De coöperatie heeft eigenlijk tot doel dat je de branche zelf, de coffeeshophouders, de gelegenheid gaat geven om die achterdeur te gaan regelen. Dan moet je gaan werken met het bestaande aanbod van telers die zich de laatste dertig, veertig jaar bewezen hebben, waar kennis zit, maar daar moet een status aan verstrekt worden. We hebben een format gebouwd om die teler uit de illegaliteit te krijgen en als een soort officiële teler voor de coffeeshops te realiseren.”

Coffeeshop neemt verantwoordelijkheid

De coffeeshopondernemer heeft een cruciale rol binnen de coöperatie. Hendriks op Cannabis Bevrijdingsdag: “Avites staat voor Alliantie Van Integere Telers En Shops. En het woord integer zegt het al: je wil met een bestaande groep telers iets gaan opzetten waar je met een officiële licentie naar de overheid een schone bedrijfstak creëert. De gedachte is om dit te gaan doen met bestaande telers, maar de coffeeshop zelf moet zijn verantwoording nemen. Dus hij gaat er voor om die telers bij elkaar te krijgen. Hij kan ook zelf, onder eigen beheer, gaan telen, maar hij zal altijd terug vallen op de mensen met knowhow. De laatste dertig, veertig jaar is er gewoon heel veel kennis ontwikkeld.”

Joep wist één ding zeker: de verandering zal van onderaf moeten komen. Van het volk, niet van de overheid

 

Net als bij onze eerste gesprekken was Hendriks op Cannabis Bevrijdingsdag vrij laconiek over de experimenten van het kabinet Rutte III.

Hendriks: “Buiten het experiment – of dat nou heel goed of heel slecht gaat uitpakken – zullen we dadelijk met een heel grote groep andere coffeeshops blijven zitten waar niks mee wordt gedaan. Dus de gedachte van de coöperatie is: laten we daar ook eens naar kijken. En dan kun je je een beetje weg houden van die experiment-oorlog, want dat wordt een beetje een rommeltje, denk ik. Ik weet bijna zeker dat dat een rommeltje wordt. Dus: wat gaan we doen met die andere coffeeshops? Daar zijn we wat voor op aan het tuigen, zodat bijvoorbeeld alle coffeeshops hun wiet kunnen laten analyseren op aanwezigheid van gewasbeschermers, zeg maar pesticiden. Je kunt analyses laten uitvoeren op THC en CBD, enzovoort. Dus betere productinformatie en betere en gezondere producten in de coffeeshops.”

Peter Hendriks, coffeeshop exploitant en geestelijk vader van Avites

In het bestuur van Avites

Dat lijkt mij een uitstekende zaak. Daarom heb ik besloten tot het bestuur van Avites toe te treden. Als cannabisconsument, als thuisteler, maar ook als activist en journalist. Ik houd me immers al een kwart eeuw met de plant bezig. En de komende jaren zullen hoe dan ook grote veranderingen brengen. Over de toekomst zei Hendriks: “Dat er ook professionele partijen mee gaan doen in dit verhaal, dat houd je niet tegen en ik denk dat dat ook wel goed is. Je zal dadelijk een onderscheid moeten maken tussen de beetje grotere bulk en de vele goede telers, zoals John Meijers, die zich aan kunnen sluiten in een collectief en op die manier de diversiteit in de coffeeshop kunnen garanderen.”

Coffeeshops varen eigen koers

Als Joep Oomen nog had geleefd, had ik hem natuurlijk om advies gevraagd. Ik kan alleen maar terug denken aan onze vele lange gesprekken, over de beste manier om de plant te bevrijden en toegankelijk te maken voor alle mensen. Joep wist één ding zeker: de verandering zal van onderaf moeten komen. Van het volk, niet van de overheid. Ik denk dat Joep zijn zegen wel had gegeven aan mijn bestuurslidmaatschap van Avites. Zeker als hij deze uitspraak van Peter Hendriks had gehoord:

“Wat wij in gedachten hebben is dat wij naast het experiment gewoon onze eigen koers varen en met heel veel coffeeshops dadelijk kunnen laten zien dat je ondanks een experiment ook in de komende vier jaar heel veel goede dingen kunt laten zien. En wij zijn niet belemmerd door allemaal gekke regels, die in het experiment komen. Dus het heeft misschien nadelen dat we niet in het experiment zitten, maar het heeft heel veel voordelen, omdat we een veel groter speelveld hebben.”

[openingsfoto: Yarygin/Shutterstock]
(advertentie)