(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Het leek er de laatste maanden op alsof het enthousiasme voor deelname aan de proef met gereguleerde wiet compleet was verdampt. Van gemeenten tot rechters en van criminologen tot Maastrichtse coffeeshops… niemand zag het nog zitten eigenlijk. Maar ineens klinkt er vanuit Cannabis Connect – 250 samenwerkende coffeeshops – een ander geluid. Met hun ‘alternatief voor het wietexperiment’ willen zij juist dat álle coffeeshops in Nederland de mogelijkheid krijgen om staatswiet en -hasj te gaan verkopen!

 

Positief over regulering wietteelt

Opmerkelijk en positief geluid dus, zo ineens vanuit de cannabisbranche zelf. In Cannabis Connect, de landelijke koepel van ondernemers in de cannabisbranche, werken zo’n 250 ondernemingen samen. Het initiatief werd in juni 2017 gelanceerd door de twee bestaande coffeeshopbonden BCD en PCN en Stichting Epicurus. Je kent Cannabis Connect wellicht ook van de Grasspoll enquête, waaraan al zo’n tienduizend  wietconsumenten hebben deelgenomen en die we ook hier op CNNBS van harte hebben gepromoot.

Afgelopen woensdag kwamen coffeeshopondernemers in Utrecht bij elkaar om een gezamenlijke reactie te formuleren op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Het merendeel van de coffeeshopondernemers staat in principe positief tegenover regulering van de wietteelt. Ze hebben echter grote bedenkingen bij de nu voorgestelde uitwerking van het wietexperiment.

Stapsgewijs staatswiet in alle Nederlandse shops

Vandaag – vrijdag 14 december – zoekt Cannabis Connect de publiciteit met hun eigen alternatief voor het wietexperiment. Belangrijkste punt uit hun voorstel is om de proef met ‘staatswiet’ niet alleen te laten plaatsvinden in de coffeeshops in de 6 tot 10 gemeenten die het kabinet ervoor uitkiest, maar in alle bijna 500 coffeeshops in Nederland!

‘In plaats van een beperkt wietexperiment in enkele gemeenten stelt de landelijke coffeeshopkoepel Cannabis Connect een gefaseerde invoering van gereguleerde wiet en hasj voor. Daarbij krijgt elke coffeeshop in Nederland de mogelijkheid om nieuwe producten stapsgewijs aan het bestaande assortiment toe te voegen’, stelt de spreekbuis van de vaderlandse cannabusiness.

Het Cannabis Connect alternatief

Hieronder de exacte tekst van de kern van het Cannabis Connect-voorstel:

‘Coffeeshops kunnen hun huidige assortiment niet in een keer vervangen door een compleet nieuw aanbod. Daarbij hebben telers met een vergunning de tijd nodig om producten te kweken die aansluiten bij de behoefte van cannabisconsumenten. De huidige opzet van het wietexperiment behelst een ‘clean sweep’, waarbij coffeeshops in experimentgemeenten van de ene op de andere dag moeten overstappen op een gereguleerd aanbod, terwijl coffeeshops in andere gemeenten nog minstens vier jaar met een illegale achterdeur moeten blijven werken.

Omdat niet duidelijk is of legale telers voldoende wiet en hasj van goede kwaliteit kunnen produceren, bestaat het risico dat consumenten uitwijken naar de zwarte markt (risico’s voor de volksgezondheid en overlast) en naar coffeeshops die niet in het experiment zitten (waterbedeffecten).

Door gereguleerde wiet toe te voegen aan het bestaande assortiment van de coffeeshop kan worden gemeten in hoeverre het gereguleerde aanbod aanslaat bij de consument. Dit geeft legale telers de mogelijkheid om hun aanbod aan te passen aan de vraag. Zo kan het gereguleerde aanbod stapsgewijs het illegale aanbod de markt uitdrukken en kan er tijdig worden bijgestuurd wanneer ongewenste effecten optreden.

Gezien de internationale ontwikkelingen rondom de regulering van cannabis heeft een experiment van vier jaar een remmende werking. Beter is het volgens veel ondernemers om sneller, breedschaliger en stapsgewijs over te gaan op volledige regulering van de cannabisproductie.’

Tussen hoop en vrees

Daar zit geen woord Chinees bij en natuurlijk heeft Cannabis Connect volkomen gelijk: alleen een landelijke regulering zet zoden aan de dijk. Het is voor de gezamenlijke Nederlandse wiet entrepreneurs te hopen dat hun alternatief gehoord wordt in Den Haag. Al vrezen wij nog steeds dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling is van dit rechts-christelijke kabinet Rutte III om met een echt serieuze oplossing te komen voor het in alle voegen krakende gedoogbeleid…

[openingsfoto:  Jan Faukner/Shutterstock]
(advertenties)