(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

In een uitstekende reportage van het VPRO radioprogramma Argos bleek opnieuw hoe ons cannabisbeleid is gebaseerd op hele en halve leugens. Argos wist het vertrouwelijke rapport te bemachtigen over de vermeende wiethandel in Tilburg en de conclusie dat in die handel meer geld omgaat dan in de hele gemeentebegroting. Zoals CNNBS eerder al berichtte is deze absurde claim gebaseerd op één bron, een anonieme criminele spijtoptant.

De 800 miljoen van Tilburg

De “800 miljoen van Tilburg” kwam de afgelopen jaren steeds weer terug in de media en de politiek, meestal om te “bewijzen” hoe erg het gesteld is met de zogenaamde ondermijning in Nederland. Argos reconstrueert hoe Peter Noordanus het begrip ondermijning op de politieke agenda kreeg. Noordanus was tussen 2010 en 2017 burgemeester van Tilburg en is sinds maart 2018 voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning. Eerder was hij voorzitter van de Taskforce Brabant. Noordanus was degene die opdracht gaf voor het onderzoek ‘Integraal Appèl’, dat eind 2013 verscheen.

De zogenaamde conclusies van het geheime rapport worden door alle media opgepikt en tot op de dag van vandaag herhaald. In de Argos reportage legt Michel Vols, hoogleraar Openbare Orde in Groningen, haarfijn uit dat het begrip ondermijning een frame is. En een heel succesvol frame. Gevraagd wat ondermijning eigenlijk is, antwoordt Vols: “Dat is dus het grote probleem: niemand weet dat. Als je gaat kijken in de literatuur, in de politiestukken bijvoorbeeld, dan worden bingohallen genoemd, Salafisten, wietkwekerijen, van alles wordt als ondermijning aangezet.”

Burgemeester Noordanus van Tilburg tijdens een ‘coffeeshop tour’ in 2011, helaas blijkt dat hij er he-le-maal niks van heeft opgestoken…

De ondermijningslobby

Een paar zaken komen steeds terug, zegt Vols. Ondermijning heeft te maken met georganiseerde criminaliteit, met de onderwereld die in de bovenwereld infiltreert en het vermolmt onze rechtsstaat, het vertrouwen in de overheid neemt af en daarom is het ondermijnend.

Mols: “Maar iedereen mixt dat door elkaar. Daarom is het denk ik ook zo’n effectief frame, omdat iedereen er wel wat van kan vinden. Sommige mensen zijn heel erg tegen terroristen, die zien er wat in, anderen zijn heel erg tegen drugshandel, die zien er wat in. En omdat het zo’n goed frame is wil iedereen aansluiten, want er is ook gewoon geld mee gemoeid. Dus iedereen wil zijn graantje meepikken.”

De ondermijningslobby heeft succes: het kabinet reserveerde 100 miljoen euro belastinggeld voor een “ondermijningsfonds”. Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om macht. En dat is nog gevaarlijker. Mols: “Het tweede deel van dat frame, van die katalysator van het debat, is dat ze zeggen: het openbaar ministerie en de politie kunnen daar onvoldoende tegen doen en de burgemeester moet daar tegen optreden. En die moet meer bevoegdheden krijgen en die bevoegdheden ook meer inzetten.”

De gevolgen voor de rechtsstaat en voor duizenden Nederlanders zijn zeer ingrijpend: burgemeesters kunnen mensen zonder pardon en zonder tussenkomst van de rechter uit huis zetten wegens een paar planten

Terug naar het politierapport en de 800 miljoen van Tilburg. Wat vertelde de informant destijds eigenlijk aan de politie, vraagt Argos zich af en citeren uit het rapport: ‘De bedreigde getuige maakte een schatting van de totale hoeveelheid wiet die in Tilburg en omgeving aan opkopers wordt aangeboden. Het zou volgens hem gaan om 4000 duizend kilo natte wiet.’ Op basis van deze verder niet onderbouwde schatting gaan de opstellers van het rapport rekenen en extrapoleren. Droge wiet wordt natte wiet, dagomzet wordt weekomzet en jaaromzet. Ook de hoeveelheid planten en kwekerijen die nodig zouden zijn om de veronderstelde productie te realiseren wordt berekend.

Nicole Maalsté zegt na lezing van het vertrouwelijke rapport tegen Argos dat zij het “volstrekt onbetrouwbaar” vindt en een “voorbeeld van framing”. Ook het oordeel van hoogleraar Mols is vernietigend: “Om op basis van dit rapport te concluderen dat de dammen op breken staan dat gaat te ver. Om te stellen ‘de gemeentebegroting is kleiner dan de drugsindustrie’, dat bekt lekker, maar dat kan niet op basis van dit rapport.”

Cannabis hoort bij Nederland als tulpen en fietsen, maar onze overheid probeert wiet zo te framen alsof het einde der tijden nabij is… [illustratie: artskvortsova/Shutterstock]

Noordanus: ‘Academische discussie’

Misschien nog wel het meest tenenkrommend in de hele uitzending is de reactie van Noordanus als hij wordt geconfronteerd met de kritiek op het rapport. Noordanus: “Dat vind ik letterlijk en figuurlijk een academische discussie. Want zelfs al relativeer je cijfers, dan redeneer je de omvang van het probleem niet weg. Je gooit het nou op die ene getuige… ik vond het een goede illustratie, dat is iets anders dan de uitsluitende basis voor beleid, van de omvang van het vraagstuk in de stad. Maar de omvang weg redeneren, dat gaat je niet lukken. Zelfs als Argos niet. En als dat je punt is, succes, dan kijk je naar de methodiek, wetenschappelijke methodiek, maar niet naar het probleem.”

Zoveelste bewijs van bedrog

Na het gelieg van Opstelten, Teeven en Van der Steur, na de WODC affaire waarbij keihard bleek dat onderzoeken over cannabis en coffeeshops structureel werden gemanipuleerd door de top van justitie en na de nieuwe onthullingen van Bas Haan over de wantoestanden bij het BMC is dit het zoveelste bewijs van het bedrog waarop ons cannabisbeleid is gebaseerd. De gevolgen voor de rechtsstaat en voor duizenden Nederlanders zijn zeer ingrijpend: burgemeesters kunnen mensen zonder pardon en zonder tussenkomst van de rechter uit huis zetten wegens een paar planten.

Bijna trots zegt burgemeester Fred Crone van Leeuwarden, tevens voorzitter van de landelijke werkgroep ondermijning van de VNG, in de uitzending over de snelle sluiting van een café in zijn stad: “Dus er hoefde geen agent aan te pas te komen, geen strafrechter aan te pas te komen, geen officier van justitie, want ik kon gewoon puur besluiten, op grond van ‘hier wordt iets gedaan wat we niet willen in de stad’.”

Parlementaire enquête?

Het zijn mensen als Noordanus en Crone die ons land en onze rechtsstaat ondermijnen. Zoals Vols terecht zegt: “Wij bouwden honderden jaren aan een rechtssysteem met bescherming en grondrechten omdat wij willen dat de staat niet zomaar over iemand heen walst. Dat gebeurt nu wel. En dat gaat wel wat ver. In de strijd tegen de hennepteelt lijkt alles geoorloofd.”

Ik heb het eerder gezegd en ik zeg het nog een keer: er moet een parlementaire enquête komen naar de ontsporing van ons cannabisbeleid sinds de jaren negentig. Kom op Tweede Kamer, doe uw werk!

[openingsfoto: gerasimov_foto_174/Shutterstock]
(advertenties)