(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Nadat advocaat Veldman van de verbazing bekomen is nadat hij hoort dat de politie nu zelf hennepzaden kweekt, ziet hij er een onbedoeld voordeel in. Dit plus alles over de Growshopwet en het (mis)handelen van justitie & politie in deze…

De Growshopwet

Het kan verkeren. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat de politie wiet gaat kweken om de eigenschappen vast te stellen van in beslag genomen cannabiszaden. Sinds enige tijd neemt de politie cannabiszaden in beslag omdat zij in de veronderstelling verkeert dat deze onder de Growshopwet vallen.

Het is de hoogste tijd om de stand van zaken na invoering van de Growshopwet te inventariseren en vervolgens na te gaan of cannabiszaden verboden zijn, zoals de politie ons doet geloven.

De gevolgen van de Growshopwet zijn onder de grote rivieren bij sommigen hard aangekomen. Gezonde bedrijven die geen ongeoorloofde activiteiten ontplooiden zijn gesloten, personeel is ontslagen en een vermogen aan goederen is in beslag genomen.

Machtsvertoon van politie

v-1Veel betrokkenen hebben zich al voor 1 maart goed laten adviseren en het assortiment van goederen aangepast. Zo verdwenen goederen die kenmerkend zijn voor het gebruik door grote henneptelers. Er zijn voorbeelden van bedrijven die de totale verkoop gestaakt hadden en in afwachting van het verloop der dingen de kat uit de boom keken. De betrokkenen wilden de wet niet overtreden en wilden meer duidelijkheid over deze vreemde, nieuwe maar bovenal vage wet.

Met groot machtsvertoon viel de politie een reeks van deze bedrijven binnen en nam vrachtwagens vol met goederen in beslag. Deze bedrijven deden niets ongeoorloofds en overtraden geen enkele wet. Dat de in beslag genomen goederen helemaal niet bestemd waren voor de professionele hennepteelt deerde de politie niet. De rechter moet het maar uitzoeken, zo klonk het overal.

Onrechtmatige acties

Mag justitie dit zomaar doen? Nee, natuurlijk niet, maar er zijn nog geen rechterlijke uitspraken over dit zinloze machtsvertoon. Te zijner tijd zal duidelijk worden dat justitie in een aantal gevallen pijnlijk de mist in ging. Dat vertaalt zich vervolgens in het uitkeren van schadevergoeding aan de benadeelden. De belastingbetaler draait op voor deze uit de hand gelopen onrechtmatige overheidsacties. Justitie zal daarbij haar ongelijk nooit toegeven, zo leert de ervaring.

Cannabiszaden nu aan de beurt

Sinds enige tijd neemt de politie naast goederen ook partijen cannabiszaad in beslag. De vraag of het bezit en het verkopen van cannabiszaden onder de Growshopwet valt is nog lang niet beantwoord. De verkoop in hoeveelheden van maximaal vijf zaden is in ieder geval gewoon toegestaan. Het bezit van grote hoeveelheden met het oog op verkoop aan de kleine thuisteler die maximaal vijf zaden afneemt is dus ook toegestaan.

Als je als grootverkoper aan tussenhandelaren verkoopt heeft justitie er een hele kluif aan als zij wil bewijzen dat de grootverkoper ernstige reden heeft om te vermoeden dat de transactie bedoeld is om de grootschalige hennepteelt van dienst te zijn. Immers, de afnemer kan zich uitsluitend richten op verkoop aan de kleine thuisteler, zoals in de praktijk zeer vaak gebeurt. Ook dan is er geen sprake van een strafbaar feit.

Justitie zal met hard bewijs moeten komen waaruit de criminele intentie blijkt dat de bezitter van zaden de professionele hennepteelt faciliteert. Het enkele bezit van cannabiszaden is onvoldoende

poldHet is dus voor alle duidelijkheid een lastige klus voor justitie om het bewijs te leveren dat een bezitter van zaden de Growshopwet overtreedt. Justitie zal met hard bewijs moeten komen waaruit de criminele intentie blijkt dat de bezitter van zaden de professionele hennepteelt faciliteert. Het enkele bezit van cannabiszaden is onvoldoende.

De ontstane chaos is zo groot dat de politie niet weet wat te doen met alle in beslag genomen zaden. Daarom is besloten dat de politie zelf wiet gaat kweken. Op zichzelf natuurlijk een prima idee, hoeven ze ook geen wiet meer in beslag te nemen, want er is altijd genoeg bij de politiekorpsen. In dit scenario is het ook niet langer nodig om zeven plantjes uit de tuin van de secretaris van het VOC te trekken. De politie als wietteler is naar mijn mening dus een oplossing voor allerlei problemen.

Bijzonder vreemd

Maar er is natuurlijk wel iets bijzonder vreemds aan de hand. De politie moet de wet handhaven en mag deze alleen overtreden als dit geschiedt in het kader van de handhaving. Dus de politie mag bijvoorbeeld een verdachte met geweld in de boeien slaan als deze persoon als een serieuze verdachte moet worden aangehouden.

Maar het bezit van cannabiszaden is niet strafbaar en dat is op zichzelf beschouwd niet veranderd na invoering van de Growshopwet. Nu doet de politie alsof het bezit van deze zaden altijd een misdrijf is en neemt deze in beslag om daarmee zelf te gaan kweken. Ze zijn daar het spoor volledig bijster.

Het gaat al niet goed met de Nationale Politie en er worden al bar weinig ernstige misdrijven opgelost, maar als deze politie ook nog eens wiet gaat kweken dan wordt de nationale politie een nationaal debacle.

Het is niet de eerste keer dat de politie actief wordt in drugs. We kennen toch nog de IRT-affaire die de aanleiding was tot de parlementaire enquête in de 90’er jaren onder leiding van Van Traa?

Het is niet de eerste keer dat de politie actief wordt in drugs. We kennen toch nog de IRT-affaire die de aanleiding was tot de parlementaire enquête in de 90’er jaren onder leiding van Van Traa? Deze enquête betrof een omvangrijk parlementair onderzoek naar de actieve betrokkenheid van justitie en politie bij de invoer van grote hoeveelheden cocaïne en cannabis. Je kon in die tijd moeilijk Thai wiet kopen in coffeeshops die niet door de Nederlandse justitie was geïmporteerd.

Justitie voert drugs in

Justitie voerde grote partijen drugs in, omdat zij in de veronderstelling verkeerde dat als je zelf tot over de oren in de drugshandel zit, je daardoor de grote boeven kan pakken. Deze onzinnige gedachte werd hard gelogenstraft toen bleek dat de grote hoeveelheden cocaïne en softdrugs in het criminele circuit verdwenen en de grote boeven de lachende derde waren.

De politie als leverancier bij de gereguleerde teelt

v-2De IRT affaire is uitgegroeid tot het grootste justitiële debacle in de naoorlogse geschiedenis. Met de politie als nieuwbakken wietteler daarentegen zie ik grote mogelijkheden voor een herkansing van deze beroepsgroep in de wereld van de wiet. Op deze wijze kan worden afgerekend met de grote cannabistelers en kan de politie een monopoliepositie verwerven als aanbieder van cannabis bij de gereguleerde achterdeur.

Er zullen nog honderdduizenden euro’s aan belastinggelden over de balk gesmeten worden voordat in de jurisprudentie duidelijk wordt dat cannabiszaden op zichzelf beschouwd niet onder de Growshopwet vallen en dus legaal zijn. Het telen van een niet strafbaar zaadje is dus het zoveelste zinloze tijdverdrijf van de toch al zo zwaar op de proef gestelde Nationale Politie.

Gereguleerder dan dit wordt het niet…

Toch voorzie ik ongekende mogelijkheden voor de politie als nieuwbakken wietteler.

Er moeten hoognodig Kamervragen worden gesteld om de minister te vragen de door politie geoogste wiet te gebruiken om eindelijk het plan van de gereguleerde wietteelt ten uitvoer te brengen. Je kunt het je niet gereguleerder voorstellen dan in dit scenario. Er kan bij de achterdeur echt niets mis gaan als de politie deze zelf gaat bevoorraden. Dit is de Transparante Keten in optima forma. Zo kan een zinloze exercitie toch een groot succes worden.

Bezigheidstherapie

Deze nieuwe bezigheidstherapie voor de politie luidt een nieuw tijdperk in en kan zonder twijfel een zinvolle tijdsbesteding worden voor het momenteel zeer gedemotiveerde politiepersoneel. Ook kan deze nieuwe bron van inkomsten worden gebruikt om de gevolgen van de bezuinigingen te keren. Deze nieuwe uitdaging biedt de politie ongekende kansen.

Zo heeft ook dit nadeel toch een voordeel.

 

(advertenties)