(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Na een oproep van raadsleden aan de burgemeester om de wietteelt nu eens echt te gaan reguleren, verscheen in Amsterdam de ‘Notitie reguleren wietteelt’. Hierin wordt ook de toekomstvisie op de ‘achterdeur’ ontvouwd. Cannabisadvocaat Maurice Veldman neemt de nieuwe beleidsplannen goed onder de loep.

Cannabis Social Club: opvolger van de coffeeshop? Vergeet het maar

De notitie begint met veel juridische haarkloverij over internationale verdragen. De conclusie van deze goede analyse is dat het allemaal niet zo heel erg duidelijk is als politici beweren. Daar komt de burgemeester van Amsterdam niet veel verder mee.

Veel belangrijker is de nieuwe visie over de achterdeur. Amper vijf jaar geleden verordonneerde dezelfde burgemeester dat een coffeeshophouder het niet in zijn hoofd moest halen om zijn personeel ergens cannabis op te laten halen. Een stash was al helemaal uit den boze. Coffeeshops die in verband werden gebracht met een stash van een paar kilo’s werden met gezwinde spoed gesloten. Deze burgemeester bewees met zijn harde achterdeurbeleid dat de sociaaldemocratische politiek niet gediend was van een discussie over de aanvoer van cannabis.

Toekomst Amsterdamse coffeeshops

Melow Yellow was ooit de eerste coffeeshop in Amsterdam. ZIjn er over 10 jaar nog shops of alleen Cannabis Social Clubs? [foto: Rohan Travellin/Flickr]

Melow Yellow was ooit de eerste coffeeshop in Amsterdam. ZIjn er over 10 jaar nog shops of alleen Cannabis Social Clubs? [foto: Rohan Travellin/Flickr]

Dat gaat (als het goed is) gelukkig veranderen. In de notitie over een toekomstig Amsterdams coffeeshopbeleid noemt de burgemeester het ‘een feit van algemene bekendheid’ dat veel coffeeshops meer dan 500 gram per dag verkopen. Hij heeft sinds vorige week begrip voor het aanhouden van een stash en wil dit in de regelgeving vastleggen. Dit betekent een totale ommezwaai in zijn denken over coffeeshops. Tot vandaag is het credo in Amsterdam: iedere exploitant die zijn vingers brandt aan de toelevering van cannabis moet op de blaren zitten en is zijn bedrijf kwijt. Daarvan zijn helaas meerdere voorbeelden bekend.

Wat is er gebeurd?

Door de tendens in de rechtspraak van veel rechterlijk begrip voor achterdeurperikelen toont de Amsterdamse burgemeester eindelijk ook toenadering tot coffeeshops en erkent hij dat coffeeshops geen achtertuin mogen hebben waar meer dan vijf cannabisplanten worden gekweekt.

Maar de wijze waarop de Amsterdamse burgemeester toekomstig gestalte wil geven aan regulering van de achterdeur wekt op sommige punten de nodige verbazing.

De burgemeester stelt vast dat er geen mogelijkheid bestaat om wietteelt in handen te geven van ‘erkende private partijen, geselecteerd door de gemeente binnen het kader van de wet’

De burgemeester stelt vast dat er geen mogelijkheid bestaat om wietteelt in handen te geven van ‘erkende private partijen, geselecteerd door de gemeente binnen het kader van de wet’. De politieke wil om dit streven vorm te geven ontbreekt. Den Haag zet de voet stelselmatig dwars bij uitvoering van het manifest ‘Joint Regulation’. Hier kan de burgemeester dus niets mee. Daarom ziet hij wel wat in Cannabis Social Clubs, zo vervolgt hij.

De burgemeester wil Cannabis Social Clubs in de hoofdstad op locaties waar voorheen coffeeshops zaten. Om met deze locaties te beginnen: die zijn er genoeg als je een wandeling door het centrum maakt en de trieste balans opmaakt van de tientallen sluitingen gedurende de afgelopen vijf jaar van mooie coffeeshops. Dat belooft wat voor de Cannabis Social Clubs.

Nederlander wil geen registratie

wp

De wietpas toont al al dat Nederlanders niet erg van het registreren zijn (en al helemaal niet vrijwillig)

Maar burgemeester, heeft u dan niet gehoord van de totale weerstand tegen registratie van cannabisgebruikers toen het besloten club criterium werd ingevoerd? Er bleken na invoering van het besloten club criterium onder de grote rivieren meer Nederlanders weg te blijven uit coffeeshops dan niet Nederlanders de toegang werd ontzegd. Nederlandse cannabisgebruikers hebben een natuurlijke weerstand tegen registratie. Daarmee is de Cannabis Social Club al gedoemd te mislukken. Daarbij komt dat het openbaar ministerie deze clubs tot verboden instituten heeft verklaard en actieve vervolging heeft aangekondigd.

Meer dan 5 planten mag niet

Dit laatste is niet verwonderlijk als je beseft dat de teelt van meer dan vijf cannabisplanten (ongeacht of dit in georganiseerd verband gebeurt) door justitie wordt geschaard onder beroepsmatige teelt. Ook rechters zijn hier duidelijk over: Een dergelijke teelt mag gewoon niet.

Daarnaast maken verhuurders die locaties aan Cannabis Social Clubs verhuren zich schuldig aan overtreding van art. 11a Opiumwet (de Growshopwet): zij moeten een ernstig vermoeden hebben dat zij de beroepsmatige hennepteelt faciliteren. Dat wordt dus niks met die Cannabis Social Clubs. Tenminste, als je het juridisch beoordeelt. Het gedoogbeleid zal fundamenteel moeten worden gewijzigd als een dergelijk plan tot uitvoering komt.

De burgemeester oppert zelfs dat deze Cannabis Social Clubs bestaande coffeeshops toekomstig moeten gaan vervangen en bevoorraden

Zo bezien stelt de burgemeester van Amsterdam voor de ene illegale situatie voor de andere te ruilen: De oplossing voor de regulering van de achterdeur van coffeeshop wordt gevonden in het introduceren van Cannabis Social Clubs. De burgemeester oppert zelfs dat deze clubs bestaande coffeeshops toekomstig moeten gaan vervangen en bevoorraden.

Dit klinkt ronduit bizar als we beseffen dat juist deze burgemeester zich tot het uiterste heeft ingespannen om de wietpas uit de hoofdstad te verbannen. Hij heeft na een langdurig en moeizaam gevecht met voormalig minister Opstelten zelfs een deal moeten sluiten om maar liefst 70 coffeeshop te sluiten om toeristen toe te laten tot coffeeshops. Hij stond daarbij met de rug tegen de muur, zo legde hij destijds de gemeenteraad uit. Vandaar dat het zinloze afstandscriterium waar hij altijd tegen was noodgedwongen moest worden ingevoerd. Zijn mening bleek van elastiek. Alles heeft zijn prijs.

Gegarandeerde kwaliteit

Nu stelt hij voor dat deze clubs (uitsluitend voor ingezetenen) coffeeshops moeten vervangen.

Cannabis Social Clubs moeten worden geopend om een gegarandeerde kwaliteit bij de toelevering van cannabis te waarborgen.

Maar burgemeester beseft u niet dat er net zo weinig waarborgen zijn voor kwaliteit bij de achterdeur van deze onbespoten clubs als bij die van coffeeshops? En wie moet dit gaan controleren? Juist, u! Dat wordt spannend, als de politie moet controleren of een klein gezelschap van leden precies het aantal planten kweekt dat bestemd is voor eigen consumptie door de overige leden, die vanzelfsprekend uitsluitend Nederlandse onderdanen mogen zijn. Dat gaat niet lukken.

Wietoverschot clubs naar coffeeshops

v1

Coffeeshop of Cannabis Social Club, maakt dat wat uit? Nou ja, toch wel een hoop eigenlijk…

In het voorstel wordt zelfs rekening gehouden met het scenario dat bij de kweek wiet overblijft dat nota bene aan coffeeshops moet worden verkocht. Mooier kan je het niet maken, zo lijkt het. Op deze wijze wordt door een quasi-ideële organisatie zonder winstoogmerk cannabis verkocht aan een commercieel bedrijf. Dit geschiedt allemaal ter regulering van de achterdeur van bestaande coffeeshops. Met dit scenario moet de oplossing van de huidige achterdeurproblematiek binnen handbereik liggen. Zelfs de lezer die intussen in slaap is gevallen beseft direct na het ontwaken dat dit hem niet gaat worden.

Dit voorstel voor toekomstig beleid gericht op de achterdeur blijkt de zoveelste losse flodder te zijn om de strijd aan te binden met de toelevering van cannabis aan coffeeshops.

Stash en handelsvoorraad

Er staan gelukkig in de notitie ook zeer positieve gedachten die een bijdrage zullen leveren aan een beter beleid ten gunste van coffeeshops. De burgemeester wil onder strikte voorwaarden een stash als toelaatbaar beoordelen zodat een exploitant niet, zoals nu, de deur moet sluiten. Het huidige beleid vind ik persoonlijk niet uit te leggen en heeft schrijnende gevolgen gehad voor allerlei gedupeerden.

Het zou in Amsterdam als een opluchting worden ervaren als de burgemeester (als Neerlands grootste verstrekker van gedoogverklaringen) over de achterdeur een reële visie gaat aanhangen. Naast deze stap voorwaarts wil hij zich in een Haagse lobby hard maken voor een vergroting van de handelsvoorraad van thans 500 gram. Al met al zal het erop vooruit gaan in Amsterdam. Dat zal alle Amsterdamse cannabisondernemers als muziek in de oren klinken.

 

(advertenties)