(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Regelmatig krijgt advocaat Maurice Veldman vragen van RollingStoned-lezers over de teelt voor eigen gebruik en de toegestane hoeveelheid planten. Kennelijk heerst er de nodige verwarring, en vaak bij medicinale cannabispatiënten. Daarom aandacht voor de juridische aspecten van eigen teelt voor medicinaal gebruik!

Hoge Raad: 49 wietplanten voor eigen gebruik

In 2008 oordeelde de Hoge Raad over een MS-patiënt die, door omstandigheden gedwongen, thuis 49 planten had staan voor eigen gebruik op medische gronden. Na jarenlang procederen werd hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat betekent dat hij weliswaar het verbod op het telen van cannabis had overtreden, maar hij zich vanwege de zeer bijzondere omstandigheden van dit geval kon beroepen op een noodtoestand. Hij kon simpelweg niets anders en ook justitie had geen beter antwoord op deze bijzondere situatie. Wat maakte dit geval zo bijzonder?

De Opiumwet maakt het mogelijk dat je een ontheffing kan aanvragen op medische gronden. Maar een ontheffing op grond van medicinaal gebruik kreeg deze patiënt niet. Deze worden zeer zelden verstrekt. Dat gebeurt alleen voor medisch onderzoek en aan Neerlands enige staatsteler Bedrocan. De kleine thuisteler die op medisch voorschrift meer dan vijf planten moet kweken klopt tevergeefs aan bij Bureau Medicinale Cannabis (de instantie van het Ministerie van VWS die ontheffingen verleent). In principe ben je dus gewoon hartstikke strafbaar en loop je het risico vervolgd te worden als je met meer dan vijf planten wordt gepakt.

Geen automatisme voor iedereen

v-1

Zelf je medicijn verbouwen… ook daarbij geldt eigenlijk bijna altijd de 5-plantenregel

Toch kon deze MS patiënt met succes een beroep doen op een psychische noodtoestand vanwege zijn zeer bijzondere omstandigheden. Maar dat betekent niet automatisch voor iedereen dat als je geen vergunning hebt je zonder problemen tientallen planten mag telen voor eigen medisch gebruik. Dat leert ons deze uitspraak.

De betreffende patiënt had geen redelijk alternatief en kon op geen andere wijze aan cannabis van een goede kwaliteit komen dan deze zelf te telen. Hij voerde aan dat aan cannabis uit coffeeshops groeimiddelen zijn toegevoegd, waardoor deze cannabis geen juiste werking had. Bij de cannabis die apotheken verkopen had je destijds de keus uit slechts twee soorten die ook nog eens waren bestraald.  Daarnaast was deze cannabis van matige kwaliteit en erg duur.

300 gram wiet met 1 lamp – ongeacht aantal planten

Daarom was deze ernstig zieke patiënt genoodzaakt om uitsluitend voor eigen gebruik precies zoveel te telen als hij zelf nodig had. Hij teelde altijd onder één lamp van 600 Watt. Eén lamp levert circa 300 gram op en of je nu vijf grote of veertig kleine planten kweekt maakte in zijn ogen geen verschil. Je kan met één lamp niet meer oogsten dan 300 gram. De opbrengst was wat beperkter dan normaal omdat de verdachte op gewone aarde kweekt en niet op steenwol (want dat is meer chemisch en daar is hij overgevoelig voor).

Van belang in deze uitspraak is dat farmaceutische cannabis geen bruikbaar alternatief was en de destijds bestaande problemen rond deze cannabis door een beleidsmedewerker van het Ministerie van VWS schriftelijk was bevestigd. Dit werd door het OM niet ontkend. De destijds door Bedrocan aangeleverde twee soorten werkten niet goed tegen MS. Medicinale cannabis bood geen soelaas.

49 planten, meer dan 5 dus. Mag dat?

plOver dit belangrijke punt had de verdachte de volgende verklaring. Hij snoeide alle zijtakken weg, zodat er per plant slechts één top kon worden geoogst. Professionele telers die lampen met een groter vermogen gebruiken kunnen vaak tientallen en soms meer dan 100 toppen van één plant halen. De zo vaak door het OM gehanteerde cijfers van een gemiddelde opbrengst van rond de 28 gram per plant zijn dan ook niet van toepassing op dit specifieke geval. Deze verdachte teelde een hoeveelheid, die precies toereikend was om in de eigen behoefte te voorzien. Eėn oogst was precies wat hij nodig had als pijnbestrijding. Bovendien was zijn handelen uitsluitend ingegeven door de medische noodzaak om de verschijnselen van MS te onderdrukken. Hij verkocht geen grammetje en dat was een belangrijk punt.

Medische noodzaak

Het effect van de cannabis was volgens de behandelend specialisten zodanig positief dat zij niet met het gebruik wilden stoppen. Zij spraken over een meetbare vermindering van de spasticiteit. Ook was sprake van pijnvermindering. Bij gebruik van cannabis trad er een afname op van het toedienen van andere medicatie.

Bij de helft van de gevallen waarin cannabis wordt gebruikt is er sprake van verbetering en levert cannabis een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Als andere medicatie niet tot een positief resultaat leidt grijpen behandelaars als laatste middel naar cannabis. Dit pleidooi kwam uit de vele onderzoeken van deskundigen naar voren.

Vanuit verschillende disciplines luidde de conclusie dat deze patiënt geen kant uit kon en door de omstandigheden min of meer gedwongen was om zelf de tientallen wietplanten te telen

Maar mag je op deze wijze in zijn algemeenheid meer dan vijf planten cannabis voor eigen medicinaal gebruik kweken? Het antwoord luidt nee, dit verhaal biedt zeker geen vrijbrief voor iedereen om tientallen planten op zolder te zetten.

xtrIn deze opmerkelijke zaak was een batterij aan deskundigen opgetrommeld. Vanuit verschillende disciplines luidde de conclusie dat deze patiënt geen kant uit kon en door de omstandigheden min of meer gedwongen was om zelf de tientallen planten te telen. Omdat hij te maken had met een conflict van plichten bevond hij zich in dit speciale geval in een noodtoestand waardoor hij een succesvol beroep kon doen op straffeloosheid. Daar was heel wat voor nodig, zo leert de uitspraak. De Hoge Raad hield hem uiteindelijk de hand boven het hoofd.

De 5-plantenregel is maatgevend

Een jaar later probeerde een teler uit Brabant zichzelf te verdedigen in een zaak waarin 34 planten de hoofdrol opeisten, waaronder 27 stekken. Vier planten vielen onder het gedoogbeleid en de overige 30 planten dienden voor medicinaal gebruik, zo voerde de verdachte aan. De verdachte verdedigde zich door te zeggen dat hij lijdende was aan ADHD, maar kon niet goed uitleggen waarom hij uitsluitend afhankelijk was van cannabis. Het hof had geen genade met een pleidooi waarin werd betoogd dat dit voor medicinaal gebruik was. Het vervolgingsbeleid van maximaal vijf planten gold als maatgevend in deze zaak.

Het verhaal van de verdachte werd door het hof wel degelijk serieus genomen, hoewel hij geen beroep kon doen op een noodtoestand zoals in de andere zaak. De verdachte werd schuldig verklaard zonder strafoplegging en mocht van de rechter gewoon doorgaan met het telen van vijf planten. Volgens deze rechter mocht de verdachte gebruik maken van alle hulpmiddelen, zoals een lamp, afzuiger etc.

In een andere zaak voerde een patiënt aan dat hij echt niet anders kan dan enkele tientallen planten voor strikt eigen medicinaal gebruik te kweken. Ook hier is de vijf planten regel leidend. De politie nam alles wat meer was in beslag en liet deze patiënt verder met rust.

Wat is nu de tussenstand?

v3Thuis telen tot maximaal vijf planten mag. Meer dan vijf planten telen wordt onder zeer bijzondere omstandigheden niet bestraft. Maar dan moet je wel een bijzonder en goed verhaal hebben, zo leert de rechtspraak.

De oplettende lezer zal opmerken dat in dit hele verhaal helemaal niet wordt gesproken over meer dan twee hulpmiddelen bij de teelt. Ik vermoed dat het gebruik van een lamp, kweektent etc. van veel minder belang is dan het doel van het kweken. Zolang de opbrengst per oogst in de pas loopt met het eigen gebruik is er weinig aan de hand.

Rechters moeten af van getalsmatige regel

Het is bedroevend dat zo strikt de hand wordt gehouden aan de vijf planten regel. Uit publicaties blijkt dat mensen soms een overtuigend verhaal hebben om meer dan vijf planten te telen en, geheel in de geest met deze regel, de gehele oogst voor eigen medicinaal gebruik aan te wenden. Deze mensen komen er niet zomaar goed van af. Tijd voor rechters om een volgende baanbrekende uitspraak te doen en niet strikt de hand te houden aan een getalsmatige regel, maar uitsluitend te kijken of er sprake is van eigen gebruik, ook als het om enkele tientallen planten gaat.

 

(advertenties)