(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Al jarenlang klagen wij hier op de burelen van CNNBS (en ons zusje Mediwietsite) over de politie. Niet zonder reden uiteraard, want het is van de gekke dat die zoveel diensturen besteedt aan het jagen op wiet(planten), terwijl de dienders ondertussen wel steen en been klagen over onderbezetting en te veel werk. Maar nooit hoor je een politiefunctionaris zeggen dat het misschien slimmer is om te stoppen met die jacht op kleinschalige wietteler die puur voor eigen gebruik kweekt. Tot nu, want hier is Koen Simmers, hoofdbestuurder bij de Nederlandse Politiebond (NPB)!

Baanbrekend geluid vanuit de politie over thuisteelt cannabis

Zo meteen knallen we die column van politiebestuurder Simmers integraal op CNNBS, al hoort daar eerst een uitleg bij. Het artikel verscheen dinsdag op de site van de NPB. Blijkbaar schrokken ze donderdag bij de Nederlandse Politiebond zo van ons verzoek om de column van hun hoofdbestuurder over te mogen nemen (we hebben drie keer op één dag gebeld met die vraag), dat we alleen oorverdovende stilte als antwoord kregen. Ondanks een belofte om te worden teruggebeld…

Dus dan doen we het maar zonder hun expliciete zegen, want zoals gezegd is dit zo’n uniek geval – een politieman in functie die zich tegen de huidige repressieve aanpak van thuistelers keert – dat we dit gewoon móeten delen. Al is het maar in de (waarschijnlijk) ijdele hoop dat meer politievolk hun hoofdbestuurder Simmens zal volgen en we binnen afzienbare tijd ook in Nederland verlost zijn van dit krankzinnige onderdeel van de hier nog steeds woedende war on drugs!

Nou, klaar voor? Komt deze linksom of rechtsom toch baanbrekende politiecolumn!

‘Medicinale wiet’ – Koen Simmers NPB-hoofdbestuurder

De politiek belooft al jaren iets te doen aan de veel te hoge werkdruk bij de Nationale Politie, maar tot zeker 2025 zal het korps met onderbezetting blijven kampen. Volgens mij is de tijd dan ook rijp om snel bepaalde klussen af te stoten. Bij voorkeur werkzaamheden waarvan nut en noodzaak ter discussie staan. Een tip voor het komende kabinet: haal het telen van wiet voor medicinaal gebruik uit het Wetboek van Strafrecht.

Onlangs had ik weer eens een persoonlijke ontmoeting met Bart Hissink; dit keer was hij naar mijn werkplek in Tilburg gekomen. Bart volgt me op Twitter en voorziet mijn tweets regelmatig van (zeer) kritisch commentaar. Hij vindt dat de politie verkeerde prioriteiten stelt, met name als het gaat over cannabis/wiet.

Mediwiet-activist Bart Hissink op bezoek bij politiebestuurder Koen Simmens in Tilburg…

‘Er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen keiharde ondermijnende criminaliteit en de recreatieve en medicinale thuiskweker’

Twee jaar geleden ging ik daarover met hem in gesprek. Ik kwam erachter dat hij bij een ernstig auto-ongeluk hersenletsel had opgelopen. De medicijnen die hij kreeg voorgeschreven hadden veel bijwerkingen, waren zwaar verslavend en slecht voor de gezondheid. Uiteindelijk probeerde hij (medicinale) wiet en daar had hij veel baat bij.

Als het op Twitter over de aanpak van drugscriminaliteit gaat, dan reageert Bart vaak erg fel. Ik begrijp nu waarom, maar er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen keiharde ondermijnende criminaliteit en de recreatieve en medicinale thuiskweker.

Zelf kweken

Door onze gesprekken kreeg ik een leerzaam inkijkje in Barts leefwereld. Een van mijn vragen was: waarom zou je zelf kweken als je het bij de apotheek kan halen? Maar daar zitten dus nogal wat haken en ogen aan. Om te beginnen moet de huisarts het dan wel willen voorschrijven. Daarnaast is het erg kostbaar en tegelijkertijd blijkbaar minder smakelijk en minder effectief. Wil je echte kwaliteit, dan is de beste optie om het voor nog meer geld in de coffeeshop te gaan halen. In beide gevallen weet je niet wat je koopt.

Zaken doen met criminelen

In de huidige situatie worden mensen met gezondheidsproblemen die baat hebben bij wietgebruik dus min of meer gedwongen om zaken te doen met criminelen. Dat moeten we echt niet willen; het gaat vaak om kwetsbare personen. Ik heb verhalen gehoord over wietgebruikers die ‘gratis’ wiet aangeboden kregen van dealers. Gratis bestaat natuurlijk niet. Voor je het weet moet je als tegenprestatie thuis zelf een (onveilige) kwekerij opzetten.

Koen Simmers pleit als hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond voor het reguleren van de kleinschalige thuisteelt voor persoonlijk gebruik! [foto: Twitter]

‘Laten we niet te moeilijk doen over een paar plantjes voor eigen (medicinaal) gebruik. Of ze die nu roken of er olie van maken – dat zal me een zorg zijn’

Medicinaal gebruik

Ik volg Bart daarom in zijn gedachten. Laten we niet te moeilijk doen over een paar plantjes voor eigen (medicinaal) gebruik. Of ze die nu roken of er olie van maken – dat zal me een zorg zijn: het is bewezen dat veel patiënten er baat bij hebben.

Ik roep de politiek dan ook op zo snel mogelijk het zelf telen van wiet voor medicinaal gebruik uit het Wetboek van Strafrecht te halen. Dat geeft de politie meer ruimte om zijn aandacht te richten op echte drugscriminaliteit. Sommige gemeenten hebben op dit gebied al praktisch-humanitaire maatregelen genomen, maar ik zou graag zien dat we dit ook landelijk goed regelen.

Alcoholgebruik

Om critici voor te zijn: inderdaad, na wietgebruik mag je geen auto besturen. Maar dat mag met alcohol op evenmin en alcohol is ook niet verboden. In mijn twaalf-en-half jaar bij de politie op straat heb ik nog nooit een agressief of ernstig verward persoon getroffen waarbij wietgebruik de oorzaak was. Als je dat probleem wil aanpakken, dan moeten we steviger optreden (= meer capaciteit inzetten) tegen alcohol- en harddrugsmisbruik.

Voorlichting

Natuurlijk moeten we onze jongeren niet aanmoedigen wiet te gebruiken – net zomin als alcohol en andere drugs. Jongeren verstandig leren omgaan met het gebruik van dit soort zaken doe je echter niet door het klakkeloos te verbieden (dan doen ze het namelijk juist wel), maar door actieve en geloofwaardige voorlichting. Laten we daar niet te krampachtig over doen: toen ik zestien jaar oud was ging ik naar de beruchte hockeyfeesten en stappen in de stad. Daar dronken we geen ranja en met mijn generatie is het ook goed gekomen.

Bart en ik gaan graag met politici in Den Haag in gesprek over het gebruik en zelf telen van medicinale wiet.

Koen Simmers, hoofdbestuurder Nederlandse Politiebond

Nou, hebben we te veel gezegd? Volstrekt UNIEK dit geluid. Het zou mooi zijn als jullie dit baanbrekende stukje ook zoveel mogelijk verspreiden via jullie socials. Deelknoppen staan hieronder 😉

[openingsbeeld: Dutchmen Photography/Shutterstock]
(advertenties)