(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Ook in Europa begint er langzamerhand beweging te komen ten aanzien van het verbod op recreatieve cannabis, in navolging van vooral Noord-Amerika. Nederland krijgt volgend jaar zijn wietproef, Luxemburg wil de gehele cannabisketen gaan legaliseren en in Zwitserland komt een tienjarig experiment waarbij per pilotproject vijfduizend cannabisconsumenten ‘legaal’ mogen blowen. Snel over naar de Alpen.

Zwitsers gaan 10 jaar testen met legale recreatieve wiet

‘Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz’, zo hebben de politici in Zwitserland hun wietproef gedoopt. De spelregels zijn bekendgemaakt door het FOHP ofwel in goed Engels het Swiss Federal Office of Public Health en ze gaan al in op 15 mei aanstaande. De test met legale – beter is hier echter ‘tijdelijk gedoogde’ – funwiet gaat liefst tien jaar duren, minimaal tot mei 2031 dus.

Al in september 2020 nam het Zwitserse parlement wetgeving aan die de pilots met recreatieve wiet mogelijk maakt. Die kan gedurende de proefperiode legaal worden geproduceerd, geïmporteerd en gedistribueerd aan geregistreerde consumenten. Op 31 maart dropte de POHP dan eindelijk ook de spelregels met alle details voor de wietproef tussen de besneeuwde Alpen. Wanneer ze binnenkort in de Federal Gazette worden gepubliceerd (het Zwitserse equivalent van onze Staatskrant) kan de pret beginnen.

LEES OOK:  ‘Wiet light’ verkoopt als een dolle in Zwitserland

Omdat Nederland een soortgelijke proef gaat houden met legale wietteelt en -verkoop in 10 gemeenten, is het interessant om het Zwitserse plan eens puntsgewijs door te nemen. De pilots worden opgezet met de uitdrukkelijke bedoeling om ‘wetenschappelijke kennis te vergaren zoals de sociaal-economische effecten van legalisering’.

Ze hadden al supergezonde lucht in Zwitserland en daar komt nu nog legale wieteelt en -consumptie bij… [foto: Canna Obscura/Shutterstock]

De regels voor de proefprojecten

 • Wietproeven kunnen worden ingediend/uitgevoerd door zowel publieke als private partijen, met de medewerking van een onderzoeksinstituut en regionale en lokale autoriteiten en met goedkeuring van de FOPH
 • Per gemeente kan er maar 1 experiment plaatsvinden voor de duur van 5 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens 2 jaar
 • De initiatiefnemers van de pilot moeten de gezondheid van de deelnemers monitoren met behulp van een ‘verantwoordelijke arts’
 •  Individuele pilots mogen cannabis leveren aan maximaal 5.000 geregistreerde deelnemers
 • Verkooppunten moeten zijn goedgekeurd door de FOPH

De voorwaarden voor deelnemende cannabis consumenten

 • Deelnemers moeten kunnen bewijzen dat ze al voor de proef cannabis consumeerden
 • Deelnemers moeten wonen in het kanton (provincie) waar de specifieke pilot loopt
 • Deelnemers moeten beschikken over een deelnamebewijs om recreatieve wiet op zak te mogen hebben

De regels voor de wiettelers in de Zwitserse wietproef

 • Cannabisproducten moeten biologisch worden geteeld, waarbij de definitie van biologisch in de Zwitserse wet wordt vastgelegd
 • Voor zover mogelijk moet de wiet in Zwitserland zelf worden gekweekt
 • Producten moeten worden geteeld in overeenstemming met de Good Agricultural Practices zoals die gelden volgens het European Medicines Agency
 • Uitzonderingen kunnen worden toegestaan als niét aan de vraag kan worden voldaan met producten die onder bovenstaande regels vallen

Regulering van de cannabisproducten

 • Het THC-percentage mag niet hoger zijn dan 20 procent (nb; het gemiddelde in Nederland is nu 14,6%)
 • Producten mogen per consumptie-eenheid niet meer dan 10 milligram THC bevatten
 • De cannabinoïdeninhoud (cannabinoïden zijn de werkzame stoffen in wiet) mogen bij toppen niet meer dan 25% afwijken van het labrapport en bij verwerkte cannabisproducten niet meer dan 15%
 • Niet-bewerkte cannabis (toppen), extracten en concentraten en edibles zijn toegestaan in de pilots

Regulering van de verpakkingen

 • Producten voor inname (meestal edibles) moeten in een kindveilige verpakking zitten
 • Verpakkingen moeten neutraal zijn, met veiligheidswaarschuwingen en informatie over de cannabinoïden samenstelling
 • Op de verpakking moet staan onder welk pilot project ze vallen
[openingsbeeld: Kittyfly/Shutterstock]
(advertenties)