(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

We hebben er tweeëneenhalf jaar op moeten wachten; het oordeel van de Raad van State in de zaak van de coffeeshops Sky en Skunk tegen de gemeente Roermond. Onderwerp is toepassing van het schaarse vergunningen recht op coffeeshops. Op woensdagochtend 13 september publiceert de Raad zijn uitspraak. Dan stopt deze tijdbom onder alle coffeeshops met tikken.. of hij ontploft.

Erfenis van Frits Bolkestein dreunt na in coffeeshopland

Waar gaat het ook alweer over? In 2006 kwam de toenmalige eurocommissaris Frits Bolkestein (VVD) met de Dienstenrichtlijn. Die verplicht de lidstaten van de Europese Unie om hun dienstenmarkt vrij te geven voor aanbieders in andere lidstaten. Bovendien mag de toegang tot die markt niet onnodig lang worden afgesloten. De geldigheidsduur van schaarse vergunningen moet daarom worden beperkt.

Klassieke voorbeelden van schaarse vergunningen zijn die voor rondvaartboten en taxistandplaatsen. Het idee is dat zo’n vergunning niet voor eeuwig aan dezelfde ondernemer mag worden gegeven, zodat andere ondernemers ook een kans hebben.

In de afgelopen jaren hebben zo’n tien gemeentes het schaarse vergunning-recht proberen toe te passen op de coffeeshops in hun stad. Zij redeneren dat er een beperkt aantal shops wordt toegestaan, zodat hun gedoogverklaring onder het schaarse vergunning-recht valt.

Peter Hendriks, eigenaar van de twee Roermondse coffeeshops Sky en Skunk in de CannaStembus in 2021… [foto: Bart De Nes]

Vergunning voor iets wat verboden is bestaat niet

Coffeeshopondernemers in deze steden – onder meer Apeldoorn, Roermond, Zwolle en Arnhem – kregen te horen dat hun gedoogverklaring nog maar een paar jaar geldig is. Daarna krijgt iedereen de kans om mee te dingen naar dat papiertje en dus om een coffeeshop te exploiteren.

Roermond gaf de enige twee coffeeshops in de stad, Sky en Skunk, in oktober 2019 exploitatievergunningen – die volgens de burgemeester ” impliciet gedoogverklaringen zijn” – met een geldigheid van vijf jaar. In 2024 wil de gemeente die vergunningen gaan verloten.

Peter Hendriks, eigenaar van Sky en Skunk, stapte naar de rechter en kreeg in maart 2021 gelijk. De rechtbank Limburg was het met Hendriks en zijn advocaat André Beckers eens dat een gedoogverklaring geen vergunning is. Het verkopen van cannabis is nog altijd verboden in de Opiumwet en wordt alleen onder strenge voorwaarden gedoogd, op basis van de gedoogverklaring. Een vergunning verlenen voor iets dat formeel verboden is, is onmogelijk.

Weinig keuze consument, moeilijk werken voor coffeeshops

Ook in Apeldoorn wordt het voortbestaan van coffeeshops bedreigd, zoals al eerder bleek uit dit rapport uit 2022…

Roermond ging in beroep bij de hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die behandelde de zaak op 27 maart van dit jaar. Er hangt veel van hun oordeel af. Diverse gemeenten, waaronder Eindhoven, hebben hun coffeeshopbeleid op pauze gezet tot de uitspraak bekend is. En mocht Roermond gelijk krijgen, dan kunnen alle gemeenten de geldigheidsduur van de gedoogverklaringen voor coffeeshops beperken.

Is dat erg? Ik zou zeggen van wel. Het aantal coffeeshops is sinds de jaren negentig gedecimeerd van zo’n tweeduizend tot nog geen zeshonderd. Als consument heb je dus maar heel weinig keus.

Omdat het beleid zo streng en absurd is, valt het niet mee om een shop goed te runnen. Denk aan de verboden inkoop van cannabis en de waslijst aan regels en criteria. Als de coffeeshop net zo gereguleerd was als de kroeg, dan was toepassing van het schaarse recht niet zo erg. Maar we weten allemaal dat dit niet zo is.

Coffeeshops bij het grof vuil gezet door Raad van State?

Ik hoop dus dat de Raad van State de gemeente Roermond in het stof laat bijten. En de gemeente Apeldoorn, want de Raad maakt de uitspraak over hun schaarse vergunning beleid voor coffeeshops tegelijk bekend.

Als ze verliezen, dan wordt jouw favoriete shop niet plotseling opgeslokt door een buitenlandse wietgigant of een nitwit met eurotekens in de ogen. En ondernemers die met veel moeite en inzet hun coffeeshop hebben opgebouwd worden niet bij het grof vuil gezet, met al hun expertise en ervaring.

En als Roermond en andere gemeenten meer ondernemers de kans willen geven om een coffeeshop te beginnen, dan moeten ze er gewoon meer toestaan. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het wordt ingewikkeld gemaakt.

UPDATE • De coffeeshops hebben de zaak verloren, de gemeente/burgemeester krijgen gelijk en mogen tijdelijke vergunningen afgeven (met het oog op ‘de openbare orde’ en ‘bescherming van de leef- en woonomgeving’. Lees de uitspraak HIER

(advertentie)