(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Helaas is het – ook in Nederland – zo dat je in de (juridische) problemen kan komen lang nadat je hebt geblowd, bijvoorbeeld omdat er in je speeksel of bloed nog THC-restanten worden aangetroffen. Sowieso is het een goeie vraag of je nog wat merkt qua eventuele effecten van wiet of hasj als de high van je joint is uitgewerkt? Wij doken in deze materie om te ontdekken wat eigenlijk de ‘volgende dag gevolgen’ van blowen zijn.

Het acute effect van THC (op cognitie) is onomstreden

Er is altijd veel te doen over de mogelijke beïnvloeding van de cognitieve vaardigheden van mensen door cannabis consumptie. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de speekseltest die de politie je kan afnemen in het verkeer, of als je op het werk met serieuze machines e.d. aan de slag moet. Of als je juist heel precies met je handjes moet werken zoals een chirurg. Is blowen dan een goed idee en hoe lang werkt een joint eigenlijk door in je lijf en hoofd?

Het leidt geen enkele twijfel dat THC direct na de consumptie ervan – en afhankelijk van de dosering – een acute invloed heeft op de cognitieve functies en psychomotorische prestaties. Bij deze vormen van beïnvloeding moet je denken aan een langzame reactietijd, een verzwakt (werk)geheugen en het onvermogen om je aandacht tussen taken te verdelen. De aanwezigheid van THC in het brein kan ook het risico op beoordelingsfouten verhogen, evenals dat op ongelukken en verwondingen wanneer je een motorvoertuig bedient.

Verschil tussen regelmatig en sporadisch cannabisgebruik

Eén belangrijke factor die tot nu toe minder goed is onderzocht, is de duur van de door THC opgewekte beínvloeding. Bijvoorbeeld; hoe lang moet je wachten nadat je cannabis hebt gebruikt voordat je veiligheid-sensitieve of complexe taken kunt uitvoeren?

De antwoorden die wij je geven in dit artikel, komen van dr. Gary L. Wenk. Hij is professor psychologie, neurowetenschap, moleculaire virologie, immunologie en medische genetica aan Ohio State University. Bepaald geen koekenbakker dus, de auteur van ‘What Are the “Next Day” Effects of Cannabis Use?‘ op de website Psychology Today.

Hij wijst erop dat volgens één analyse de periode van beïnvloeding na blootstelling aan THC tussen de 3 en 10 uur duurt. De precieze duur hangt af van de dosering, de manier van toediening en de regelmatigheid van THC-gebruik. Hoge doses duren langer. De high van orale toediening duurt langer omdat gastro-intestinale absorptie langzamer is dan opname via de longen. Echter; inhalatie (blowen, dabben, vapen, bongs) produceert een snellere bedwelming, met hogere algemene bloedwaarden.

Regelmatige cannabisgebruikers zullen een kortere periode van beïnvloeding hebben dan sporadische gebruikers, vanwege hun meer efficiënte metabolisme van THC door de lever en andere weefsels. Regelmatige blowers lijken daarom toleranter te zijn voor de negatieve, cognitieve effecten van THC. Deze factoren moeten we volgens professor Wenk meenemen als we de ‘volgende dag-effecten’ van welke psychoactieve drug dan ook onderzoeken.

Hoe lang houdt de beïnvloeding van THC bij iemand stand? Dat hangt van meerder factoren af (o.a. dosis/ervaring), maar ga er maar vanuit dat er zeker geen sprake is van een volgende dag-effect! [foto: mikeledray/Shutterstock]

Kunnen nadelige effecten van THC echt 24 uur lang duren?

In de VS waarschuwen sommige overheidsinstanties dat door THC opgewekte stoornissen meer dan 24 uur kunnen aanhouden. Een bron van zorg voor werkgevers wiens werknemers medicinale cannabis gebruiken in de avonden of weekenden om bijvoorbeeld slapeloosheid of chronische pijn te behandelen (de twee meest voorkomende redenen om mediwiet te gebruiken).

Echter, volgens de professor is dat 24-uurs advies NIET voortgekomen uit het huidige wetenschappelijke bewijs. Een recente studie voerde een systematische review uit van de ‘volgende dag’ (langer dan 8 uur na toediening) effecten van THC-gebruik op cognitieve functies en het uitvoeren van ingewikkelde taken zoals het bedienen van een vliegsimulator.

Twintig gepubliceerde onderzoeken die in totaal 345 prestatietesten bevatten werden geanalyseerd. De studies varieerden in ontwerp, dosis en duur van de vertraging in prestatietesten. In de meeste studies diende men één dosis THC toe (van ongeveer 11 tot 26 mg) en onderzocht men de prestaties van regelmatige cannabisgebruikers tussen 12 en 24 uur na toediening.

Wat zeggen de studies over de duur van THC-beïnvloeding?

De meerderheid (209 van de 345) van de prestatietesten lieten géén ‘volgende dag-effect’ van THC zien. De meeste van deze onderzoeken gebruikten een gerandomiseerde, dubbel-blinde en placebo-gecontroleerde opzet. Verrassend genoeg lieten 88 van de 209 testen ook geen ‘acute’ (optredend binnen 8 uur na inname van drugs) beïnvloeding van THC zien!

Vijf studies rapporteerden volgende dag-effecten van THC. Echter, dit betrof wel 5 studies die niét werkten met een gerandomiseerde, dubbel-blinde en placebo-gecontroleerde testmethode (zo’n beetje de standaard voor erkend goed wetenschappelijk werken).

Er waren ook drie studies die significante volgende dag-effecten van THC rapporteerden. Maar volgens professor Wenk gaat het hier om twee studies met een ‘hoog risico’ op vooringenomenheid van de onderzoekers en werden ze meer dan dertig jaar geleden uitgevoerd, tijdens een periode van aanzienlijke vooroordelen over cannabis…

Geen volgende dag-effect van THC, in tegenstelling tot alcohol

Twee recente onderzoeken die beschouwd worden als de best opgezette en uitgevoerde – studies met kwalitatieve researchmethoden die gerandomiseerde, dubbel-blinde en placebo-gecontroleerde testmethode toepasten – bevestigden dat hoge doses van geïnhaleerde THC (tot 100 mg) niet van invloed waren op de volgende dag-prestaties van regelmatige cannabisgebruikers.

Samenvattend concludeert professor Wenk naar aanleiding van deze wetenschappelijke analyse van 20 studies dat de meeste kwalitatief goede onderzoeken géén volgende dag-effecten van THC vaststellen.

“Overall, this systematic review of published studies found little high quality scientific evidence to support the assertion that cannabis use impairs ‘‘next day’’ performance”

Dit staat in schril contrast tot vergelijkbare studies naar het volgende dag-effect van alcoholgebruik. Die onderzoeken tonen aan dat een ‘alcoholkater’ kleine tot middelgrote nadelige gevolgen heeft op cognitieve prestaties.

LEES OOKMoeder aller Vragen • Hoe lang blijf je high of stoned?

[openingsbeeld: Tsareva.pro/Shutterstock]
(advertentie)