(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Niet zelden zul je van recreatieve consumenten of cannabispatiënten horen dat wiet prima helpt om beter te kunnen slapen. Maar nu suggereert een Canadees wetenschappelijk onderzoek dat je als regelmatige blower juist minder óf meer slaapt dan wat algemeen als een gezond aantal uren slaap wordt gezien: 7 tot 9 uur per etmaal. Wat is hier aan de hand?

Verband tussen cannabis en slaap niet eenduidig

Onderzoekers van de University of Toronto doken in het onderwerp omdat ze nu wel eens precies wilden weten wat het verband is tussen cannabisgebruik en de duur van de nachtelijke slaap. Het bewijs wat er tot nu toe op tafel ligt wordt namelijk als ‘niet eenduidig’ beschouwd, vandaar. En dat terwijl heel veel recreatieve en medicinale cannabisconsumenten zweren bij een shotje THC als slaapmutsje.

Enter de studie met de welluidende titel ‘Recent cannabis use and nightly sleep duration in adults: a population analysis of the NHANES from 2005 to 2018‘, die deze week is gepubliceerd in het vaktijdschrift Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Opzet van de Canadese slaapstudie

De onderzoekers wijzen vooraf ook nog op het feit dat slechts tweederde van alle Amerikanen de aanbevolen 7 tot 9 uur slaap per nacht haalt, en dat bijna de helft van alle mensen elke dag ‘slaperige momenten’ meemaakt. Voor hun cannabis & slaapstudie analyseerden ze data afkomstig van het U.S. National Health and Nutrition Examination Survey in de jaren 2005 tot 2018.

Respondenten waren tussen 20 en 59 jaar oud en kregen een typering ‘recent user’ of ‘non-user’ op cannabisgebied toebedeeld. Uiteindelijk bleken zo 3.132 mensen ofwel 14,5 procent te vallen in de categorie ‘regelmatige cannabisconsument’.

Alle deelnemers werd gevraagd of ze moeite hadden om in slaap te vallen, in slaap te blijven óf dat ze juist te veel geslapen hadden in de voorafgaande twee weken. Ook moesten ze aangeven of ze ooit een arts om slaaphulp hebben gevraagd en of ze zich wel of niet regelmatig overdag slaperig voelden.

Hoewel wij toch zouden zweren bij de positieve impact van wiet op slaap, plaatsen Canadese onderzoekers daar de nodige vraagtekens bij, met name voor ‘heavy cannabis users’… [illustratie: Dai Yim/Shutterstock]

Stevige wietroker bevindt zich op ‘extremen van nachtelijke slaapduur’

De uitkomsten van de Canadese studie suggereren dus dat cannabis de duur van de slaap beïnvloedt. Soms betekent dit dat er korter wordt gepit dan de optimale slaapperiode die door deskundigen op zes tot negen uur wordt ingeschat, maar soms ook juist langer.

Recente cannabisgebruikers rapporteerden vergeleken met niet-gebruikers zowel kortere als langere slaap, terwijl degenen die als ‘heavy cannabis users’ (dat ben je volgens de wetenschap als je 20 keer of meer geblowd hebt in de laatste 30 dagen) zich helemaal vaak ‘op de extremen van de nachtelijke slaapduur bevinden’, aldus de onderzoekers.

Effect van cannabis op slaap verschilt per gebruikerscategorie

Nadat alle gegevens gecorrigeerd werden op potentiële invloedsfactoren, bleken recente gebruikers 34% vaker korte slaap en 56% meer lange slaap te rapporteren dan niet-gebruikers.

Ook lopen sporadische blowers 31% meer kans om moeilijk in slaap te vallen, in slaap te blijven of te veel te slapen in de voorafgaande twee weken. Hulp zoeken bij een dokter voor slaapstoornissen doet 29%.

Gemiddelde gebruikers van cannabis (dus zij die minder dan 20x per maand blowen) merken ook invloed op hun slaap, maar dan uitsluitend m.b.t. langer slapen. In totaal slaapt 47% van deze groep meer dan 9 uur per nacht, vergeleken bij niet-gebruikers.

En dan de zware gebruikers. Van die groep slaapt 64% te weinig en 76% juist te veel, vergeleken met niet-blowers.

Wat zijn eigenlijk de gevolgen van te kort of te lang slapen?

Vanzelfsprekend roepen ook deze wetenschappers op tot meer onderzoek naar met name ‘de slaapgezondheid van regelmatige cannabisconsumenten onder de bevolking’. Aangezien dit een zogeheten observatiestudie betreft, kan er ook geen oorzaak worden vastgesteld. Met andere woorden: het zou kunnen dat de mensen met slaapproblemen die strubbelingen ook gehad zouden hebben met of zonder cannabis…

De noodzaak voor meer studie op dit gebied wordt benadrukt door het feit dat cannabisconsumptie steeds breder voorkomt (dankzij legalisering bijvoorbeeld) en er tegelijkertijd ook steeds meer slaapstoornissen worden gerapporteerd in de maatschappij.

Nou denk je misschien: Wat kan mij het boeien hoelang ik ’s nachts slaap?

Voor die mensen citeren we hoofdauteur Calvin Diep van de universiteit van Toronto op CNN: “Grote bevolkingsstudies laten zien dat zowel korte slaap als lange slaap worden geassocieerd met een groter risico op hartaanvallen en beroertes, evenals langetermijnprogressie van zaken als slagaderverkalking (atherosclerose), diabetes, kransslagaderaandoening (ook wel coronaire hartziekte ofwel CHZ genoemd, red.) en alle bekende hart- en vaatziekten.”

Nou ja zeg, en wij maar denken dat we juist lekkerder maffen na de joint(s)… kom maar op met dat vervolgonderzoek!

(advertenties)