(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Interessant Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat legalisering van recreatieve wiet geassocieerd wordt met een hoger productiviteit op de werkvloer en een lager aantal werkgerelateerde ongevallen. Opmerkelijk is ook dat deze studie nota bene (deels) betaald is door de federale overheid in de VS. Op landelijk niveau is wiet immers nog altijd verboden daar.

Minder ziekte en blessures op het werk door legalisering cannabis

Does Marijuana Legalization Affect Work Capacity? Evidence from Workers’ Compensation Benefits‘, zo heet het onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd door het National Bureau of Economic Research. De onderzoekers van dienst keken naar de impact van de legalisering van recreatieve wiet – en dus niet naar die van medicinale cannabis – op het aantal ziektekosten-claims door oudere volwassenen.

Ze stelden vast dat er sprake is van afname van zulke declaraties ‘zowel in termen van de neiging om een uitkering aan te vragen als van het totaalbedrag aan ziekteuitkeringen’ in Amerikaanse staten die funwiet hebben gelegaliseerd.

Maar dat is nog niet al het goede nieuws. De researchers ontdekten ook ‘aanvullende afnames van niet-traumatische bedrijfsongevallen en het aantal arbeid beperkende blessures’ in zulke verlichte staten.

Opnieuw vooroordeel over (legale) wiet ontkracht

Het mooie is nu (alweer) dat deze bevindingen precies het tegenovergestelde laten zien van wat tegenstanders vaak roepen, namelijk dat legalisering van wiet leidt tot lagere productiviteit en meer gevaar op de werkvloer en daarmee gepaard gaande hogere kosten voor bedrijven.

Het tegendeel is dus waar; deze studie toont aan dat het reguleren van de wietverkoop voor volwassenen juist een ‘workplace benefit’ is doordat oudere werknemers (40 tot 62 jaar oud) toegang krijgen tot alternatieve behandelmethoden.

Met wiet – of toch in ieder geval dankzij wiet – meer mans, ook op het werk!

‘Wij leveren bewijs dat de primaire aanjager van deze afnames (het claimen van ziektewet geld, red.) een verbetering is van de werkcapaciteit, die waarschijnlijk ligt aan de toegang tot aanvullende vormen van pijnmanagement therapieën’, stelt de studie. Een onderzoek dat dus subsidie kreeg van nota fucking bene het National Institute on Drug Abuse.

Ziektewet kost stuk minder geld als cannabis legaal is

Het implementeren van legalisering van recreatieve wiet lijkt ’toegang tot extra kanalen voor pijnbestrijding en andere gezondheidscondities te verbeteren, en dat suggereert potentiële voordelen voor mensen die risico’s lopen op de werkvloer’, schrijven de onderzoekers verder.

De studie is gebaseerd op een analyse van inkomensdeclaraties die zieke werknemers inleverden in de jaren 2010 tot 2018, zoals die gerapporteerd zijn in het ‘Annual Social and Economic Supplement’ van het Current Population Survey.

Over hoeveel afname van ziekteverzuim en -kosten hebben we het nu eigenlijk? De onderzoekers: ‘Onze resultaten laten zien dat er sprake is van een reductie van 20 procent bij  de compensatie-inkomens nadat staten recreatieve cannabis legaliseren. En deze resultaten komen niet door bestaande trends.’

Legale recreatieve wiet leidt ook tot meer medicinaal gebruik

Er is weliswaar sprake dat cannabisgebruik na legalisering toeneemt in alle leeftijdsgroepen, maar van misbruik is nergens sprake. Wel stelden de onderzoekers na legalisering een afname vast van het aantal recepten dat wordt uitgeschreven voor de behandeling van pijn (en dan hebben we het dus over de reguliere farmaceutische rommel), wat er op wijst dat sommige mensen hun traditionele pijnstillers omruilen voor wiet. iets wat ook al vaker in andere studies is geconcludeerd.

LEES OOK:  Aantal opiaten-doden daalt na legalisering recreatieve (!) wiet

‘Onze hypothese is dat toegang tot wiet (middels legalisering van recreatieve cannabis) ook het medicinale gebruik ervan stimuleert. En dat maakt beter management mogelijk van symptomen die de werkcapaciteit belemmeren – denk aan chronische pijn, slapeloosheid, mentale gezondheidsproblemen, misselijkheid et cetera’, concluderen de Amerikaanse onderzoekers tot slot.

[foto’s:  Dougie Jones/Shutterstock]
(advertentie)