(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Soms is het zelfs bij wetenschappelijke onderzoeken moeilijk in te schatten in hoeverre ze 100% correct zijn. In november verscheen er bijvoorbeeld een studie waaruit zou blijken dat wiet roken nóg slechter voor de gezondheid is dan sigaretten paffen. Maar nu is er weer een nieuwe studie gepubliceerd die het roken van wiet – puur wel te verstaan – niet in verband brengt met een verminderde longfunctie bij jongvolwassenen. 

Blowers en/of tabaksrokers lange tijd gevolgd

Eerst even terug naar november, toen CNNBS berichtte over een Canadees onderzoek dat claimde dat tabak roken iets minder slecht is voor de longen dan wiet. De wetenschappers baseerden zich op CT-scans van de longen van 150 mensen, waaruit zou blijken dat o.a. longemfyseem meer voorkomt bij cannabisconsumenten dan bij sigarettenjunkies. Niet heel veel verschil (75% om 70%) maar toch… Bij de niet-rokers/blowers had trouwen maar 5% last van deze longaandoening.

LEES OOKStudie: Wiet roken is nog slechter voor de longen dan sigaretten

Nu ligt er alweer een verse studie op tafel die juist suggereert dat er weinig verontrustends aan de hand is met de longen van (puur) wietrokers. Onder de titel ‘Do tobacco and cannabis use and co-use predict lung function: A longitudinal study‘ is de studie eind januari gepubliceerd in het vakblad Respiratory Medicine.

Een longitudinale studie is een onderzoek waarbij de participanten gedurende een langere periode vaker worden getest. De onderzoekers in deze studie stellen vast dat het roken van cannabis alleen géén verband hield met een verminderde luchtstroom of een verminderde longfunctie.

Meer begrip over schadelijkheid langdurig cannabisgebruik

De nieuwe studie, van onderzoekers van de Universiteit van Queensland in Australië, onderzocht of het structureel roken van cannabis in verband wordt gebracht met schadelijke effecten op de longen van met name jongvolwassenen.

“Cannabisgebruik wordt steeds meer gelegaliseerd en het gebruik wordt steeds normaler”, verklaart hoofdauteur professor Jake Najman. “In deze context is het belangrijk om meer te begrijpen over de schadelijkheid van langdurig cannabisgebruik.”

Om dit te onderzoeken volgden de onderzoekers een groep van 1.173 jonge volwassenen van hun 21ste tot hun 30ste, waarbij ze hun longfunctie testten met behulp van een spirometriebeoordeling aan het begin en het einde van de periode van 9 jaar.

[Spirometrietests worden gewoonlijk gebruikt om longaandoeningen, zoals astma en COPD, te helpen diagnosticeren door de hoeveelheid lucht te meten die iemand in één geforceerde ademhaling kan uitademen. Dit gebeurt met een apparaat dat een spirometer wordt genoemd en dat een mondstuk heeft waarin de patiënt kan ademen.]

Slechtere longen door roken van alleen tabak én tabakjoints

De onderzoekers gingen ook na of de deelnemers gedurende de negen jaar cannabis, tabak, beide of niets rookten. Dit werd gedaan met behulp van vragenlijsten op 21- en 30-jarige leeftijd, toen de longfunctietests werden uitgevoerd. Daarna analyseerden de onderzoekers de gegevens om te zien of het roken van cannabis gedurende 9 jaar de longfunctie had verminderd.

De resultaten toonden de verwachte associatie tussen tabaksrokers en een verminderde luchtstroom. Degenen die alleen sigaretten rookten, of sigaretten met cannabis, hadden een verminderde luchtstroom gedurende de periode van 9 jaar.

Wanneer je jouw twee longen gezond wil houden en toch gedurende langere tijd structureel high/stoned wil worden, is dit de enige manier: puur wiet roken! [foto: SD_FlowerPower/Shutterstock]

Cannabis droeg niet bij aan deze verminderingen, bovenop wat al werd gevonden bij rokers die alleen tabak rookten. Maar misschien verrassend, in het licht van de recente bevindingen over cannabis en emfyseem, verminderde het roken van cannabis alleen de luchtstroom niet en leek het de longfunctie niet te beïnvloeden. Zelfs na 9 jaar gebruik leek blootstelling aan cannabisrook de longen niet te beïnvloeden!

Wiet mét tabak roken lijkt geen EXTRA risico op te leveren

De auteurs concluderen dat “cannabis geen verband lijkt te houden met de longfunctie, zelfs niet na jarenlang gebruik”. Ze concludeerden ook dat het gebruik van cannabis in combinatie met tabak geen extra risico voor de longen lijkt op te leveren, naast de schade die al gepaard gaat met het roken van tabak.

Dit staat dus in schril contrast met de recente studie in het tijdschrift Radiology, waaruit blijkt dat het roken van cannabis eerder emfyseem veroorzaakt dan tabak. In die studie toonden CT-scans van de borstkas hogere niveaus van emfyseem aan bij rokers die zowel cannabis als tabak gebruikten, dan degenen die alleen tabak gebruikten.

Het is echter belangrijk op te merken dat het onderzoek van Radiology beperkt werd door het feit dat er niet gekeken werd naar rokers die alléén cannabis gebruikten. De resultaten die wijzen op hogere percentages emfyseem moeten dus worden gezien als relevant voor het gebruik van cannabis en tabak samen – niet noodzakelijkerwijs cannabis alleen.

Er kunnen gecombineerde effecten zijn van het mengen van deze twee stoffen die niet aanwezig zijn bij een van beide alleen. Dit betekent niet dat we cannabis kunnen uitsluiten als mogelijke oorzaak van emfyseem, maar het betekent wel dat we meer onderzoek nodig hebben om te bevestigen dat deze resultaten gelden voor mensen die alleen cannabis gebruiken.

Welk wetenschappelijk onderzoek moeten we nu geloven?

De studie van Respiratory Medicine daarentegen bestudeerde alleen wietrokers en vond geen verschillen in longfunctie met de niet-rokende controlegroep. De studie in Radiology gebruikte ook een relatief kleine steekproef van slechts 146 patiënten, tegenover de 1.173 respondenten in de studie die geen effecten op de longfunctie vonden van het roken van cannabis.

Toch is het belangrijk te wijzen op enkele andere verschillen tussen deze twee studies die de schijnbaar tegenstrijdige resultaten deels kunnen verklaren.

  • Ten eerste betrof de studie in Radiology vooral oudere mensen, die meer tijd hebben gehad om hun longen te beschadigen. Het is heel goed mogelijk dat cannabisgebruikers meer merkbare schade zouden vertonen na meer jaren roken dan de 9 jaar die hier is onderzocht. Dit onderzoek sluit dat niet uit, het toont alleen geen bewijs van schade in de eerste 9 jaar.
  • Het is ook belangrijk op te merken dat de studie in Radiology CT-scans gebruikte om longproblemen vast te stellen, terwijl de recente studie in Respiratory Medicine spirometrie gebruikte. Verschillende tests kunnen verschillende resultaten opleveren. Sommige onderzoekers suggereren zelfs dat met name spirometrietests aandoeningen als emfyseem in een vroeg stadium kunnen missen. Het kan dus zijn dat de aangerichte schade door deze test niet wordt opgemerkt – zoals bij de CT-scan.

Conclusie: nog meer onderzoek nodig

Gezien deze onderzoeksbeperkingen is het nog maar de vraag of het roken van cannabis kan leiden tot longproblemen en schade zoals tabak dat duidelijker doet. We hebben meer studies nodig naar de gevolgen van het roken van cannabis alleen – gedurende iemands hele leven – voordat we echt tot een sterke wetenschappelijke conclusie kunnen komen.

[openingsbeeld: Kazyaka Konrad/Shutterstock]
(advertentie)