(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het drugsrapport ‘De achterkant van Amsterdam‘, waarin min of meer wordt gesteld dat Nederland – Mokum voorop – een narcostaat is. Legalisering zou ook niks oplossen qua criminaliteit volgens de auteurs Pieter Tops (politie) en onderzoeksjournalist Jan Tromp. Nou ja, misschien wel uiteindelijk maar pas nadat we eerst nog veel meer war on drugs op het land loslaten. Je zou het bijna geloven allemaal, ware het niet dat keiharde cijfers uit de realiteit van het gelegaliseerde Colorado (en andere Amerikaanse staten) het tegendeel bewijzen. Dankzij de komst van legale wietwinkels DAALT de criminaliteit wel degelijk! De wetenschappelijke studies die dit aantonen (en dus geen aannames, schattingen en van horen zeggen-dingetjes zoals Tops & Tromp ons die voorschotelen) geven we je in dit artikel er gratis bij. Plus andere voordelen van legalisering voor buurten rondom een legale cannabiswinkel!

 

Tops & Tromp zijn kortzichtig

Dat de zogenaamde onderzoekers Tops & Tromp nogal opzichtig pleiten voor meer war on drugs in Nederland, en dus ook voor nóg meer repressie tegen wiettelers (inclusief vreedzame thuistelers) is zeer kwalijk. Volgens de heren heeft legalisering van cannabis nu geen enkele zin, waarbij ze compleet voorbijgaan aan de bestaande realiteit in bijvoorbeeld tientallen Amerikaanse staten waar wiet wel gelegaliseerd is.

Want zelfs als je uitsluitend focust op de criminaliteit – wat T&T doen; het gezondheidsaspect dat minstens net zo belangrijk is bij legalisering wordt genegeerd – is het helder: dankzij legale verkooppunten van cannabis daalt de overlastgevende criminaliteit in de buurt van die dispensaries. En ook voelt de ‘gewone burger’ zich veiliger als er legaal wiet wordt verkocht, in plaats van illegaal op straat of in schimmige drugspanden!

Colorado als de ideale proeftuin

De meest recente studie die dit positieve effect van legalisering van cannabis aantoont heet ‘Not in my backyard? Not so fast. The effect of marijuana legalization on neighborhood crime‘. De studie is deze maand gepubliceerd in het vakblad Regional Science and Urban Economics.

Ook in Denver, de hoofdstad van Colorado, vreesden veel gemeenschappen in eerste instantie dat de komst van een legale cannabis dispensary meer criminaliteit met zich mee zou brengen. Colorado was in 2014 de eerste Amerikaanse staat die behalve medicinale ook recreatieve wiet vrijgaf. Maar dit nieuwste onderzoek waarin de criminaliteitscijfers van buurten in Denver zijn geanalyseerd, toont aan dat er juist sprake is van een daling met 19 procent van de misdaad!

17 misdaden per maand minder per tienduizend inwoners

“De resultaten laten zien dat een extra dispensary in een wijk leidt tot een reductie van 17 misdaden per maand per 10.000 inwoners. Dat correspondeert grofweg met een 19% afname van het gemiddelde misdaadpercentage over dezelfde periode”, schrijven de onderzoekers.

De effecten van wietwinkels op misdaadcijfers zijn ontdekt door econoom Jeffrey Brinkman van de Federal Reserve Bank of Philadelphia en David Mok-Lamme, een ervaren community research analyst bij Rocky Mountain Health Plan. Hun team onderzocht de impact van cannabis legalisering door gebruik te maken van ‘gedetailleerde data op microniveau’ van misdaadcijfers uit alle buurten in Denver, een stad met zo’n 700.000 inwoners (vergelijkbaar met Amsterdam).

Reclame voor Green Man Cannabis in Denver, een van de vele wietwinkels in de stad. Winkels die zorgen voor minder criminaliteit en een veiliger gevoel van burgers! [foto: Jim Lambert/Shutterstock]

Effect op misdaad sterk verbonden met locatie wietwinkel

De onderzoekers gebruikten lokale maandelijkse criminaliteit-gerelateerde gegevens uit de periode januari 2013 (een jaar vóór de legalisering) tot en met december 2016 (twee jaar na de legalisering). Door ook het patroon van de locaties van wietwinkels gedurende die periode vast te leggen, ontdekten de analisten dat de afname van misdaad “sterk gelokaliseerd is, met geen overlap van de voordelen voor aangrenzende buurten”.

Met andere woorden: het is geen toeval – of dankzij een brede maatschappelijke trend – dat de criminaliteit daalt in de buurt van een legale wietwinkel!

Als conclusie schrijven de auteurs: “Onze resultaten zijn in overeenstemming met theorieën die voorspellen dat legalisering van cannabis illegale criminele organisaties verdringt en misdaad vermindert door veranderingen in veiligheidsgedrag of vervanging richting meer schadelijke drugs… Tot slot is er geen bewijs dat toegenomen wietgebruik op zichzelf resulteert in extra criminaliteit.”

De positieve impact van wietwinkels op de gemeenschap

Het is niet de eerste keer dat er harde en positieve cijfers op tafel liggen over de gevolgen van legalisering op de criminaliteit. De analyse van misdaadcijfers in de wijken van Denver volgt de trend van bewijsmateriaal dat de komst van cannabis dispensaries – het Amerikaanse equivalent van onze eigen coffeeshops dus – een positieve impact kunnen hebben op de omliggende gemeenschappen.

Zo suggereert een recente studie die gepubliceerd is in het vakblad Journal of Urban Economics, dat medicinale cannabis apotheken de veiligheid in lokale wijken in Los Angeles verhogen.

En andersom kan ook: een onderzoeksteam van de University of California ontdekte dat als gevolg van het sluiten van dispensaries de buurten te maken kregen met een stijging van 12% van de criminaliteit in de directe omgeving.

Huizenprijzen stijgen door komst wietwinkels

Niet alleen worden wietwinkels geassocieerd met minder misdaad, ze beïnvloeden de buurten ook op andere manieren positief. Een studie die gepubliceerd is in het vakblad Contemporary Economic Policy stelde vast dat de waarde van huizen steeg wanneer een dispensary openging in de omgeving. Als de woning binnen 400 meter ligt van een wietwinkel krijg je er zomaar gratis 8% bij en ligt je huis tussen de 400 meter en 800 meter dan plust de huizenwaarde nog altijd 5%.

In Denver, waar nu dus is aangetoond dat de criminaliteit daalt dankzij de komst van cannabis verkooppunten, kunnen huiseigenaren zich in de handen wrijven. Uit een studie van het CATO Institute blijkt dat de waarde van huizen die het dichtst bij een dispensary liggen (tot 0,1 mile ofwel 160 meter) gemiddeld met 8,4% in waarde stijgen. In geld uitgedrukt praat je dan toch mooi over 27.000 dollar!

Zo, tot zover de echte feiten over criminaliteit en legalisering van cannabis… terug naar de fabeltjes van Tops & Tromp en het oeverloze ondermijningsgeleuter van onze politici in de Tweede Kamer.

[openingsfoto: Anton Watman/Shutterstock]
(advertenties)