(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Wat is nu de meest geschikte minimumleeftijd waarop mensen toegang zouden moeten krijgen tot legale cannabis? Na het bestuderen van 10 jaar gegevens uit gezondheidsenquêtes weten ze het in Canada zeker: 19 jaar. Dan worden sommige potentiële negatieve gezondheidseffecten verminderd, zoals roken en mentale problemen.

Vanaf wanneer mogen we los?

Het is steevast een discussiepunt voor in de drugswet: vanaf welke leeftijd mogen burgers aan de drugs? In de VS vinden ze bijvoorbeeld dat je pas met 21 jaar mag drinken en blowen (en met 16 jaar een shotgun mag kopen). In Nederland houden we het op 18 jaar, maar in een nog niet eens zo ver verleden mocht je hier biertjes tanken én legaal blowen op je 16e.

Al die leeftijdsgrenzen zijn echter min of meer toevallig of op basis van een niet-onderbouwd (moreel) gevoel bepaald. Gelukkig ligt er nu een wetenschappelijk onderzoek op tafel dat de hamvraag beantwoordt: de beste leeftijd om legaal toegang tot drugs – nou ja, cannabis dan toch – te geven is 19 jaar.

De studie is uitgevoerd door de Memorial University of Newfoundland in Canada. Hij is onder de titel ‘Too young for Cannabis? Choice of minimum legal age for legalized non-medical Cannabis in Canada‘ gepubliceerd in het vaktijdschrift BMC Public Health.

Wietdebuut beïnvloedt ook roken van sigaretten

Voor hun onderzoek bekeken de Canadezen meer dan 10 jaar aan data uit grootschalige gezondheidsenquêtes. Om specifiek te zijn gegevens uit ‘Tobacco Use Monitoring Surveys’ en ‘Tobacco, Alcohol and Drugs Surveys’ die zijn uitgevoerd tussen 2004 en 2015. Ieder jaar worden er voor deze onderzoeken ongeveer 20.000 individuen van 15 jaar en ouder geïnterviewd.

Respondenten die voor het eerst cannabis gebruiken als ze 19 of 20 jaar oud zijn, zijn minder geneigd om later in hun leven sigaretten te roken dan degenen die voor het eerst op 18-jarige leeftijd blowen. Maar er werd geen verschil gevonden voor mensen die ná hun 19e beginnen met wiet, wat suggereert dat de optimale legale cannabis-consumptieleeftijd ligt op 19 jaar.

Invloed op mentaal welzijn

Ook blijkt de algehele gezondheid beter bij degenen die met cannabis beginnen op 18-jarige leeftijd, vergeleken met degenen die daarvoor al beginnen te blowen. Bij mensen die na hun 18e jaar beginnen werd geen significant verschil geconstateerd, wat een minimumleeftijd van 18 jaar zou suggereren.

Echter, de mentale gezondheidstoestand was beter onder degenen die voor het eerst cannabis gebruikten toen ze 19 of 20 jaar waren dan bij mensen die voor hun 18e beginnen, en dat suggereert weer een minimum legale leeftijd van 19 jaar voor wiet en hasj.

Wanneer we naar de hoogst genoten opleiding kijken verandert het beeld. Onder respondenten die aangaven dat ze pas tussen hun 21ste en 24ste jaar voor het eerst cannabis probeerden, was er sprake van een 16 procent hogere succesvolle voltooiing van hoger onderwijs vergeleken met degenen die al voor hun 18e cannabis gebruikten. En dat suggereert een optimale minimumleeftijd van 21 jaar inderdaad…

Medisch is de minimumleeftijd voor wiet tussen 21 en 25 jaar

Heikele grond dus, dat bepalen van de meest geschikte leeftijdsgrens voor cannabis (en andere drugs wellicht). Hoofdauteur van de Canadese studie is Dr. Hai Nguyen en hij zegt: “Het beneden de 21 jaar houden van de legale leeftijd zorgt wellicht voor een balans tussen de potentiële stijging van illegale markten en illegaal gebruik, en het voorkomt de negatieve resultaten die worden geassocieerd met het beginnen aan cannabis op jonge leeftijd.”

In Canada pleitte de medische gemeenschap voorafgaand aan de landelijke legalisering van recreatieve cannabis in oktober 2018 voor een minimumleeftijd van 21 tot 25 (!) jaar om toegang tot legale wiet te krijgen. Dat was echter volledig gebaseerd op wetenschappelijk bewijs rondom de potentiële negatieve effecten van cannabis op de cognitieve ontwikkeling.

Politiek bang voor zwarte markt en illegaal gebruik

Politici vreesden dat zo’n hoge minimumleeftijd zou leiden tot grote(re) ondergrondse markten, waarbij degenen onder de ‘legale leeftijd’ zouden doorgaan met hun illegaal cannabisgebruik. “Uiteindelijk werd er in Canada gekozen voor een lagere leeftijd van 18 of 19 jaar”, zegt Dr. Nguyen, “maar er blijft voortdurend een discussie over, net als de roep om de legale leeftijd te verhogen naar 21 jaar.”

Hoe dan ook, voor het eerst is er dus grondig nagedacht over de ideale leeftijd en dat blijkt 19 jaar. De onderzoekers willen graag dieper in het onderwerp duiken, bijvoorbeeld ook om de effecten van de ‘legale leeftijd’ te onderzoeken op zaken als verkeersgedrag en het gebruik van andere drugs…

[openingsbeeld: Jackfoto/Shutterstock, foto: Mitch M/Shutterstock]
(advertenties)