(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Sinds woensdag is er een nieuw platform online waar jij kan (mee)praten met een panel met experts over het drugsbeleid: DrugsDialoog. Dat gaat dus niet alleen over wiet, maar over alle verboden drugs in Nederland. De site bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid. De eerste maatregel die wordt beoordeeld is: moeten coffeeshops buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan?

Initiatief uit onderwijs en advocatuur

DrugsDialoog is een initiatief van advocaat mr. Kaj Hollemans (KH Legal Advice), Gjalt-Jorn Peters (Universitair docent, Faculteit der Psychologie, Open Universiteit) en Willem Scholten (Willem Scholten Consultancy). Met dit nieuwe platform willen zij het drugsdebat verheffen boven een ‘welles-nietes’ over de vraag of drugs moeten worden gelegaliseerd of verboden.

‘Er zijn risico’s verbonden aan drugs en drugsgebruik, maar een verbod lost niet alle problemen op. Daarom moeten we praten over alternatieven. Start de dialoog’, aldus de initiatiefnemers.

Discussie over drugs met 5 criteria

Iedere maand wordt op DrugsDialoog.nl dus een nieuwe ‘maatregel’ geplaatst. Voor- en tegenstanders van het huidige drugsbeleid worden uitgenodigd deze maatregel te beoordelen aan de hand van 5 criteria:

  1. Volksgezondheid
  2. Criminaliteit
  3. Economie
  4. Milieu
  5. Imago van Nederland in het buitenland

Een vast panel van experts op het gebied van drugsbeleid maakt deel uit van het platform. Deelnemers kunnen hun eigen mening vergelijken met het oordeel van het expertpanel, zich verdiepen in andermans argumenten en op grond daarvan eventueel hun mening herzien.

Eerste discussiepunt gaat over de wietpas

De eerste maatregel staat nu online: ‘Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan’.

Tom Blickman van het Transnational Institute maakt zich zorgen over de gezondheid van toeristen en verwacht dat “meer toeristen in de problemen raken door het gebruik van straatdrugs, soms met dodelijke afloop.”

Machteld Busz, directeur van Mainline, ziet vooral een tegenstrijdig beleid. “De georganiseerde criminaliteit profiteert en dit ondermijnt de huidige experimenten met staatswiet, waarbij juist geprobeerd wordt de productie uit het illegale circuit te trekken.”

August de Loor van Stichting Adviesburo Drugs wijst op tegenstrijdigheden: “Een deel van het softdrugsgebruik verplaatst zich naar de publieke ruimte. Dit ondermijnt het softdrugspreventiebeleid voor jongeren.”

Ton Nabben, drugsonderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam, verwacht dat dit “dramatisch zal uitpakken voor bewoners en middenstand in de binnenstad in verband met een explosieve toename van de straatverkoop van cannabis (en andere drugs) aan potentiële kopers.”

Petitie: Start Beter Drugsbeleid

En jij kan als betrokken burger en ‘recreatieve drugsgebruiker’ dus ook meepraten. Drugsdialoog.nl bundelt alle beoordelingen en argumenten en gaat vervolgens de dialoog aan met de lokale en landelijke overheid over deze maatregelen, beloven de makers ons. ‘Op die manier zorgen ze ervoor dat de meningen op het platform worden betrokken bij het Nederlandse drugsbeleid’.

Je kan nu ook de petitie ‘Start Beter Drugsbeleid‘ tekenen – een initiatief van Stichting Beter Beleid die onze Tweede Kamer oproept om ‘een dialoog aan te gaan over drugs en drugsgebruik op basis van feiten’.

Tja, dat zou inderdaad heel mooi zijn…

[openingsbeeld: Lightspring/Shutterstock]
(advertentie)