(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Bijna zeven jaar lang (!) heeft de politie Oost-Nederland illegaal veel te veel gegevens van gepakte wiettelers doorgespeeld aan de Belastingdienst. Illegaal, omdat dit helemaal niet wettelijk is toegestaan. En het ging in die duizenden gevallen niet alleen maar om informatie over het aantal plantjes, maar ook om persoonsgegevens en eventuele eerdere strafrechtelijke veroordelingen.

Gegevens van duizenden wiettelers gedurende 7 jaar

Het schandaal is aan het licht gekomen door deze publicatie in NRC Handelsblad dinsdagavond: ‘Politie deelde onterecht gegevens met Belastingdienst‘. De krant heeft inzage gehad in een ‘interne brief’ van de politie, waarin hun privacydeskundige stevig aan de bel trekt over de praktijken van de politie in Oost-Nederland.

En het is bepaald geen incidenteel gebeuren; de politie Oost-Nederland stuurt zon 600 keer per jaar een zogenaamd ‘hennepbericht’ door naar de ambtenaren van de Belastingdienst, na het ontmantelen van een wietplantage.

Uiteraard staat daarin allereerst om hoeveel planten het gaat, hoeveel stroom er afgetapt en/of verbruikt is en info over de gebruikte apparatuur in het wiethok. Met die gegevens slaat een belastingambtenaar aan het rekenen en dan rolt er een bedrag uit wat je als gepakte kweker mag ’terugbetalen’ aan de staat in de vorm van een naheffing op je inkomstenbelasting. Tot zover is het nog niet eens heel erg vreemd te noemen.

‘Hennepberichten doorsturen is onrechtmatig’

Kwalijk(er) is echter dat de politie Oost-Nederland er sinds 2014 een gewoonte van heeft gemaakt om nog veel meer informatie te verschaffen aan de Belastingdienst, zo leren we uit de NRC. Het gaat namelijk ook om ‘informatie over de huurovereenkomst en persoonlijke gegevens over de verdachte zoals eventuele recidive’.

Maar nu komt het: dit mag allemaal helemaal niet! De NRC schrijft: ‘Maar in een brief aan de Eenheidsleiding Oost-Nederland schrijft de privacy-deskundige van de politie van diezelfde regio dat het „verstrekken van het hennepbericht aan de Belastingdienst als onrechtmatig moet worden beschouwd”.’ 

De privacy-deskundige van de politie spreekt zelfs van het ‘ontbreken van de rechtsgrond’ ten aanzien van de duizenden hennepberichten die in zeven jaar zijn verstuurd.

Ander punt uit het door de NRC opgedregde politieschandaal is dat uitkeringsfabriek UWV heel veel hennepberichten kreeg toegestuurd zonder dat dit ‘proportioneel is’ of dat ‘daartoe de noodzaak aanwezig was’, aldus de privacy-deskundige van de politie Oost-Nederland.

Heeft de politie bewust het leven van wiettelers nog meer vergald, of was het onwetendheid en daardoor min of meer ‘per ongeluk’? [foto: FrankHH/Shutterstock]

Kwalijke praktijk bij aanpak wiettelers nu beëindigd

Bij de politie zijn ze zich in ieder geval de pleuris geschrokken. Agenten hebben volgens de door NRC geciteerde expert moeite met het ‘structureel informatie lekken’. Het korps zelf beweert wel dat er inmiddels geen hennepberichten meer richting Belastingdienst gaan.

Bij de Belastingdienst zelf kaatsen ze de bal vrolijk terug naar de politie, getuige deze opmerking van een woordvoerder in NRC: ‘Het is aan de politie om te beantwoorden op welke juridische grondslag ze met de Belastingdienst informatie deelt’.

Wellicht deelde de politie Oost-Nederland zo lang en zo vaak privégegevens over wiettelers met de Belastingdienst omdat ze dachten dat dit een rechtmatig onderdeel was van het hennepconvenant uit 2014. Toen besloten OM, politie, tientallen gemeenten, stroomboeren, woningbouwverenigingen en het UWV in de regio Oost-Nederland voortaan samen de wietteelt te gaan bestrijden.

Vermoorde onschuld of welbewuste aanpak?

Alleen is dat samenwerkingsverband dus NIET door de BELASTINGDIENST ondertekend in 2014!

Met name niet omdat er ook niet-overheidsorganisaties aan dit hennepconvenant meedoen. NRC: ‘De fiscale geheimhoudingsplicht staat helemaal niet toe dat er informatie wordt gedeeld met private partijen’. En stroomboeren en woningbouwverenigingen zijn nu eenmaal privaat.

Het zou dus ook zo kunnen zijn dat de politie wél bewust al die duizenden hennepberichten doorstuurde naar de Belastingdienst, terwijl ze goed wisten dat die niet meedeed aan het hennepconvenant in Oost-Nederland. Wie zal het zeggen?

Wij hebben in ieder geval al genoeg vreemde dingen gezien in de Hollandse Hennepoorlog; denk aan vervalste wetenschappelijke rapporten over wiet op bevel van justitieminister Ivo Opstelten tot een jarenlange beestachtige gevangenisschap van coffeeshopbaas Van Laarhoven in Thailand door toedoen van ons eigen Openbaar Ministerie…

[openingsbeeld: Konstantin G/Shutterstock]
(advertenties)