(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

De 1,2 miljoen inwoners van het Caribische land Trinidad en Tobago kunnen zich verheugen op een wetsverandering die het bezit van maximaal 30 gram wiet decriminaliseert. Daarnaast heeft de regering ook nog een tweede wetsvoorstel ingediend dat wietgebruik om medicinale en/of religieuze redenen legaliseert!

De Kleine Antillen

Trinidad en Tobago, waar kennen we dat alweer van? Nou, bijvoorbeeld van de WK Voetbal 2006 waar het Caribische eilandenrijk aan deelnam dankzij hun Nederlandse bondscoach Leo Beenhakker. Het land ligt in de zuidoostelijke hoek van de Caribische Zee, voor de kust van Venezuela. Het bestaat uit twee grote eilanden en een aantal kleinere eilandjes. Het grootste eiland is Trinidad; het eiland Tobago is veel kleiner en veel minder bevolkt. Beide eilanden maken deel uit van de Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen.

En binnenkort is de war on drugs daar afgelopen over en uit, tenminste als de regering haar zin krijgt.  Afgelopen vrijdag bracht de regering 2 wetsvoorstellen in het parlement in die de drugswet hervormen. Het ene voorziet in de decriminalisering van wietbezit en het andere legaliseert cannabis voor medische en religieuze redenen.

Tijdens een toespraak voor het Huis van Afgevaardigden vertelde justitieminister Faris Al-Rawi dat de overheid ernaar streeft om de gevangenispopulatie te verminderen, de kosten te beteugelen die gepaard gaan met cannabis-gerelateerde opsluiting en middelen bij de rechtshandhaving wil vrijmaken voor de aanpak van meer serieuze misdaad.

De minister-president van Trinidad en Tobago, Keith Rowley, vindt het de hoogste tijd dat iedereen in zijn land ongestraft kan genieten van cannabis… [foto: John de la Bastide/Shutterstock]

Cannabisbezit en thuisteelt

Het eerste voorstel – The Dangerous Drugs (Amendment) Bill – houdt in dat het bezit van cannabis tot aan 30 gram wordt gedecriminaliseerd. Voor bezit van 30 tot 60 gram hebben ze – vreemd genoeg – iets aparts verzonnen: een vaste geldboete van 7.400 dollar, maar daar staat tegenover dat het drugsfeit verder niet op je strafblad komt te staan als de boete eenmaal is betaald. Verder kan iemand ook zijn vroegere veroordelingen wegens wietbezit laten uitwissen volgens de nieuwe wet.

Echt vreemd wordt het pas bij het onderdeel thuisteelt, zo leren we van de website MarijuanaMoment. In het wetsvoorstel staat dat ieder individu 4 planten voor eigen gebruik mag kweken. Echter, daarbij staat ook specifiek vermeld dat het hier om MANNELIJKE wietplanten moet gaan. Hahaha, de vraag is nu of ze dit opzettelijk hebben gedaan of dat ze bij de overheid van  Trinidad en Tobago de ballen verstand hebben van wiet kweken…

Wetenschap, religie, medisch

Daarnaast is er dus ook nog een apart wetsvoorstel – The Cannabis Control Bill – ingediend door de regering. Dat maakt de verkoop, consumptie en distributie mogelijk van cannabis voor medicinaal, wetenschappelijk en religieus gebruik. Maar het voorziet dus niet in een recreatieve wietmarkt.

Een reguleringsinstantie van de overheid wordt verantwoordelijk voor het uitgeven van diverse licenties, inclusief die voor kwekers, laboratoria, verwerkers, dispensaries, im- en exporteurs en transporteurs. Uitsluitend bedrijven die voor minimaal 30% in handen zijn van lokale mensen komen in aanmerking, dit om ’te voorkomen dat er door multinationals misbruik van wordt gemaakt zoals in ander landen is gebeurd’.

‘Voor de arme mensen’

Overigens waarschuwt de regering alvast voor slimme inwoners die denken de zaak te kunnen foppen. In de nieuwe wet komt namelijk te staan dat ‘een persoon die medicinale cannabis gebruikt zonder dat hij toestemming heeft om dat met een recept of aanbeveling van een arts te doen’ een geldboete krijgt en kans loopt op een gevangenisstraf van 10 jaar…

Ach ja, dan maar netjes een receptje aanvragen of nooit meer dan die toegestane 30 gram op zak hebben… Sluiten we dit hoe dan ook mooie nieuws uit de Cariben af met de fraaie quote van Dr. Keith Rowley, de minister-president van Trinidad en Tobago:

“The privileged elites have been smoking marijuana undisturbed for the longest while, any legalizing now is to free up poor people from unnecessary jail”

[openingsbeeld: grebeshkovmaxim/Shutterstock]
(advertentie)