(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Het wordt een onmogelijke situatie: legaal via de voordeur wietconsumenten bedienen en dezelfde wiet illegaal moeten inkopen aan de achterdeur. Door de rigide gedooghouding van overheid, burgemeesters én rechters lopen nu alle coffeeshops gevaar!

Mr. Veldman: Onmogelijke spagaat voor de coffeeshop

Eerder deze maand sprak de Hoge Raad zich uit over de aanvoer van cannabis naar een coffeeshop.  Het antwoord op de vraag ‘hoe komt cannabis de coffeeshop in?’ blijft het zorgenkindje van de coffeeshophouder. Dat diezelfde cannabis dagelijks in coffeeshops wordt verkocht met een door de overheid verstrekte vergunning betekent niet dat de exploitant cannabis elders aanwezig mag hebben om de voorraad in de coffeeshop bij te vullen. Dat heeft de Hoge Raad recentelijk fijntjes laten weten. Wat was de casus?

Voorzichtig met de stash

Een coffeeshophoudster uit Zwolle had de beschikking over een voorraad cannabis in een door haar gehuurde woning waar zij zelf eens per twee weken kwam. Een werknemer van de coffeeshop was veroordeeld voor de cannabis die in de woning lag en was kennelijk betrokken bij de bevoorrading van de coffeeshop. De coffeeshophoudster betaalde vooraf de leverancier die de cannabis aanleverde. De woning werd tevens gebruikt voor de opslag van testpartijen softdrugs voor de coffeeshop en voor de opslag van spullen. Dat deze ingrediënten meer dan voldoende zijn voor de stelling dat de coffeeshophoudster buiten de coffeeshop partijen cannabis voorradig heeft ligt voor de hand. Het gerechtshof oordeelde dat sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen de exploitant en de leveranciers om softdrugs buiten de coffeeshop voorradig te hebben ten behoeve van de bevoorrading. Dat heet in het strafrecht medeplegen. De Hoge Raad deelt deze opvatting. De gevolgen van deze uitspraak zijn groot.

Hoe lang kunnen we nog blijven genieten van onze coffeeshops?

Hoe lang kunnen we nog blijven genieten van onze coffeeshops?

Deze uitspraak is opnieuw een serieuze waarschuwing voor alle coffeeshophouders om geen directe bemoeienis te hebben met de bevoorrading. In deze zaak was de betrokkenheid van de coffeeshophoudster wel heel gemakkelijk vast te stellen. Zij huurde de woning, kwam er regelmatig en had € 68.000,00 betaald aan de leveranciers. Een werknemer van de coffeeshop was rechtstreeks betrokken bij de aanvoer. Op deze manier maak je het justitie wel heel gemakkelijk. Maar we schrijven anno 2011, toen het nog niet zo duidelijk was in hoeverre de coffeeshophouder zich kon bemoeien met de bevoorrading.

Voortbestaan coffeeshops in gevaar

Deze uitspraak is om meerdere redenen uitermate verontrustend voor het voortbestaan van coffeeshops. Allereerst worden alle winsten van een coffeeshop over de gehele periode waar sprake was van een stash beschouwd als witwassen en moeten deze worden betaald aan justitie. De Hoge Raad redeneert dat als een coffeeshophouder buiten de coffeeshop de gedoogvoorwaarden overtreedt de winsten vatbaar zijn voor ontneming omdat de coffeeshop niet binnen de gedoogvoorwaarden opereert. Deze gedoogvoorwaarden bestrijken dus niet alleen het wel en wee in de coffeeshop, maar tevens overtredingen van de Opiumwet door de exploitant buiten de coffeeshop. Daardoor is de coffeeshophouder – zoals gezegd – zijn winsten in de coffeeshop aan het witwassen, aldus de bekrompen opvatting van rechters anno 2014. Dat is de uitermate onbevredigende stand van zaken op dit moment. Later dit jaar volgen nieuwe uitspraken over deze materie.

De belangrijkste les voor alle coffeeshophouders voor dit moment is dus: blijf samen met het voltallige personeel ver weg van de logistiek van de aanvoer van cannabis naar de coffeeshop. Dus geen werknemers die betrokken zijn bij cannabis buiten de coffeeshop, geen locaties waar cannabis ligt en worden gehuurd door de coffeeshop en wat al dies meer zij. Doe je dit niet dan dreig je op pijnlijke wijze te worden gelogenstraft en ben je alles kwijt waar je jaren hard voor hebt gewerkt.

 Het getuigt van bitter weinig realiteitsbesef van deze burgemeester om gedoogde verkopers van cannabis de nek om te draaien zodra zij naar de groothandel gaan

In Amsterdam is dat op de eerste plaats de coffeeshop omdat de huidige burgemeester van mening is dat je van ‘slecht levensgedrag’ bent als je als uitbater betrokken bent bij het bevoorraden van de coffeeshop. De burgemeester van de hoofdstad verstrekt aan de 220 coffeeshops een vergunning om cannabis te verkopen om de anderhalf miljoen toeristen op hun wenken te bedienen bij hun bezoek aan cannabis capital. Intussen verbiedt dezelfde burgemeester coffeeshops op verbeten wijze dat zij zorgdragen dat deze cannabis in de schappen terecht komt van de vele coffeeshops die Mokum rijk is.

Straks allemaal lekker stiekem op ons dak een jointje roken... is dat ons toekomstbeeld?

Straks allemaal lekker stiekem op ons dak een jointje roken… is dat ons toekomstbeeld?

Bevoorrading is onmogelijk

Amsterdamse coffeeshops mogen zogezegd geen cannabis inkopen op zodanige wijze dat ze waar voor hun geld kunnen bieden. Het getuigt van bitter weinig realiteitsbesef van deze burgemeester om gedoogde verkopers van cannabis de nek om te draaien zodra zij naar de groothandel gaan. Iedere kroegbaas en restauranthouder gaat naar de Makro of de Sligro. Maar coffeeshophouders moeten de tent sluiten als ze deze op verantwoorde wijze willen bevoorraden. Zo eenvoudig wil de burgemeester van Amsterdam het houden. Maar op deze wijze kan het massale coffeeshoptoerisme niet worden bediend en zo simpel zit de werkelijkheid beslist niet in elkaar. Daarvoor heeft deze burgemeester helaas geen greintje begrip.

Intussen zit de coffeeshopbranche met een serieus probleem dat wordt veroorzaakt door de rigide wijze waarop het gedoogbeleid in de rechtspraak wordt geïnterpreteerd. Het zijn achterhoedegevechten, maar zolang rechters het gedoogbeleid afserveren, Opstelten gromt en Van der Laan blaft is de oplossing niet binnen handbereik.

(advertenties)