(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Er komt nogal wat op je af als je in jouw woning wordt gepakt met een hennepplantage. Het is voor veel lezers niet geheel duidelijk wat je allemaal te wachten staat als de politie onaangekondigd jouw woning betreedt om de bijna oogstrijpe welriekende planten af te voeren. Over wat er juridisch allemaal te gebeuren staat na een inval door de politie gaat het deze week.

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld wat de gevolgen zijn als een hennepplantage in een woning wordt aangetroffen door de politie. Deze zijn in de praktijk veel omvangrijker dan vaak wordt gedacht. Hierbij moet je niet alleen denken aan strafrechtelijke consequenties, maar ook aan sancties van verhuurders en van energiemaatschappijen als illegaal stroom is afgetapt. Laat ik met dit laatste beginnen.

Oppassen voor energiemaatschappij

electric.meter-Mike1024commonsEnergiemaatschappijen zijn goed voorbereid op de constatering dat illegaal stroom is afgetapt en komen direct in actie. Bij hennepplantages is vaak sprake van onderhuur. Als een woning is onderverhuurd is niet de wietteler het haasje, maar de contractant (onderverhuurder) die de stroomaansluiting op zijn naam heeft staan. Hij wordt immers aangesproken en krijgt een fikse navordering. De energiemaatschappijen slaan bij het bepalen van de hoeveelheid gebruikte stroom vaak een slag in de lucht en stellen dat er meerdere oogsten zijn geweest vanwege stof op lampenkappen, vervuilde filters etc. Dat zijn aanwijzingen dat het niet om de eerste oogst gaat. De onderverhuurder moet betalen en moet aantonen dat hij bijvoorbeeld nog maar kort de woning heeft verhuurd. In dat geval wordt de vordering in de praktijk vaak verminderd, maar sommige maatschappijen zijn niet zomaar bereid water bij de wijn te doen. Oppassen dus.

Aan de stok met verhuurder/bank/verzekeraar

Dan krijg je het bij een huurwoning vervolgens aan de stok met de verhuurder, die vaak direct ontruiming vordert. In de praktijk wordt dit vaak door de rechter uitgesproken. Alleen in schrijnende gevallen wil de rechter de wietteler nog wel eens tegemoet komen en wordt geen ontruiming uitgesproken. Dit laatste gebeurt overigens hoogstzelden. Veel huurovereenkomsten bevatten de bepaling dat je niet meer dan vijf planten in huis mag hebben.

Bij een koopwoning komt de hypotheekbank om de hoek kijken en die eist regelmatig opzegging van de hypotheek. Ook bepaalt niet iets waar je op zit te wachten. Verzekeringsmaatschappijen willen nog wel eens de opstalverzekering opzeggen. Tegen het opzeggen van hypotheken en verzekeringen kan je vaak wel wat doen als je de koopwoning hebt onderverhuurd en niets wist van de wietplantage. In dat geval ontbreekt de verwijtbaarheid. Als je zelf aan het telen was, krijg je het erg moeilijk.

Wat veel erger is dat is de ontneming van verkregen winsten door eerdere oogsten. De officier van justitie hoeft deze niet keihard te bewijzen, hij hoeft ze slechts aannemelijk te maken

37483-ARCADIA Marijuana Grow 2-10-10Strafrechtelijk gezien hanteren rechters de volgende maatstaven. Er bestaan landelijke oriëntatiepunten voor de straftoemeting. Die schrijven een straf voor van € 1.000,00 als het gaat om 50 tot 100 planten (één oogst). Bij 100 tot 500 planten denkt de rechter aan een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij 500 tot 1.000 planten moet je rekenen op 180 uur taakstraf en 2 maanden gevangenisstraf geheel voorwaardelijk. Het moet in al deze gevallen wel de eerste keer zijn. Als je eerder bent veroordeeld werkt dit in de rechtszaal erg strafmaatverhogend en gaat het snel over 240 uur taakstraf met een (deels on)voorwaardelijke gevangenisstraf en/of geldboete. Hierbij is geen rekening gehouden met diefstal van elektriciteit. Een straf daarvoor komt er dus nog bovenop.

Lijfsdwang en afbetalen

Eigenlijk vallen deze straffen nogal mee. Wat veel erger is dat is de ontneming van verkregen winsten door eerdere oogsten. Hierbij is cruciaal hoeveel eerdere oogsten aannemelijk kunnen worden gemaakt door de officier van justitie. Deze hoeft eerdere oogsten niet keihard te bewijzen, hij hoeft ze slechts aannemelijk te maken. Bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag dat moet worden terugbetaald wordt een vaste rekenformule gebruikt. Als je bijvoorbeeld een jaar lang 350 planten hebt geteeld (vijf oogsten) dan moet je volgens het door heel Nederland gebruikte rekenmodel uitgaan van een wederrechtelijk verkregen voordeel van bijna € 100.000,00.

De vraag is natuurlijk wat er gebeurt als je bent veroordeeld tot terugbetaling van winsten door hennepteelt maar je dat niet doet. Dat kan je voor onaangename verrassingen komen te staan. In het strafrecht bestaat namelijk de mogelijkheid tot lijfsdwang voor maximaal drie jaar als je bedrag voor ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel niet betaalt. Met lijfsdwang wordt niets anders bedoeld dan dat je in de gevangenis wordt opgesloten totdat je betaalt. Rechters wijzen deze vorderingen van de officier van justitie doorgaans toe als je geen afbetalingsregeling sluit of deze niet nakomt. De duur van lijfsdwang is afhankelijk van de hoogte van de betalingsverplichting en kan maximaal drie jaar zijn. De officier van justitie vordert lijfsdwang variërend van vier maanden tot anderhalf jaar bij betalingsverplichtingen variërend tussen € 25.000,00 tot € 500.000,00. De verplichting tot betaling aan de Staat vervalt als je bij onherroepelijke uitspraak in staat van faillissement bent verklaard.

Zo zie je eruit als justitie haar zin krijgt en met je klaar is...

Zo zie je eruit als justitie haar zin krijgt en met je klaar is…

Ontnemingsvordering drastische sanctie

Dit alles leidt tot de merkwaardige conclusie dat de hoofdstraf voor bijvoorbeeld 350 planten slechts 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk is, en de daarnaast opgelegde ontneming van € 100.000,00 leidt tot opsluiting in de gevangenis gedurende maximaal drie jaar totdat je betaalt. Een ontnemingsmaatregel kan dus in de praktijk als een veel drastischer sanctie uitpakken dan de werkstraf die je in de hoofdzaak krijgt. Dat wordt door velen wel eens pijnlijk onderschat. Het is dus van het allergrootste belang dat je aannemelijk maakt dat er geen sprake is van eerdere oogsten. In de praktijk wordt dit gedaan door aankoopbonnen te overleggen van materialen, apparatuur en huurbonnen van gebruikte gereedschappen etc. Als je al jaren teelt en dit niet kan weerleggen heb je een groot probleem.

Al met al word je niet vrolijk na het lezen van dit gortdroge artikel over de vervelende consequenties die een hennepplantage tot gevolg kan hebben. Desondanks leek het me goed om deze informatie met de lezer te delen.

(advertentie)