(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Sinds oktober 2018 is ook recreatieve wiet in heel Canada legaal. In de anderhalf jaar sindsdien heeft de legale cannabis-industrie al 3,96 miljard dollar bijgedragen aan het Bruto Nationaal Product van het land. En dat betekent volgens Statistics Canada een stijging van liefst 125 procent, vergeleken met de tijd dat alleen medicinale wiet er legaal was.

Legale en illegale markt zijn bijna even groot in Canada

Dat cijfer van bijna 4 miljard dollar is natuurlijk hartstikke leuk, maar hoe zit het met de zwarte markt voor wiet in Canada? Het elimineren daarvan is – uiteraard – een van de belangrijke doelstellingen van de legalisering van recreatieve cannabis (mediwiet was al jarenlang gelegaliseerd in Canada voor 17 oktober 2018).

Volgens de analisten van Statistics Canada – zeg maar het Centraal Bureau voor de Statistiek zoals we dat in Nederland kennen – bedroeg de totale bijdrage van cannabis aan de economie 8,16 miljard dollar. Dus dan kunnen we fijntjes stellen dat er nog steeds voor 4,13 miljard aan illegale wiet wordt verkocht. Dat betekent overigens wel een daling van 21% ten opzichte van oktober 2018.

Aantal cannabis consumenten onveranderd sinds legalisering

Volgens de data van Statistics Canada gebruikte 16,7% van alle Canadezen de afgelopen drie maanden cannabis. In absolute aantallen betekent dit dat er ongeveer 5 miljoen verstandige mensen zijn daarginds. Overigens blowen/eten/dabben/verdampen er iets meer mannen (18,4%) dan vrouwen (15,1%). Dat cijfer is overigens onveranderd sinds de legalisering, dus mensen die altijd hard roepen dat legalisering aanzet tot méér drugsgebruik kunnen voortaan beter hun waffel van een stevig mondkapje voorzien.

Verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën, ziet het wietplaatje in Canada er zo uit:

Belastinginkomsten vallen vooralsnog tegen

De belastinginkomsten voor de rijksoverheid dan (dus zonder regionale en lokale belastingen), daarmee gaat het wat moeizamer dan vooraf voorspeld werd. In het eerste volledige jaar van legalisering in Canada haalde Vadertje Staat slechts 18 miljoen dollar op, terwijl er op 35 miljoen gerekend was.

Die tegenvaller noodzaakte de autoriteiten alvast om de voorspelling voor dit jaar bij te stellen van 100 miljoen naar 66 miljoen dollar. Voor volgend jaar gaat men desondanks uit van 135 miljoen en in 2023 moet er 220 miljoen dollar aan wietbelasting de staatskas in vloeien.

Bijna tienduizend legale wietbanen

Dan de werkgelegenheid in de legale cannabis-industrie in Canada, wat draagt die bij aan de economie? Tussen 2018 en 2019 verviervoudigde die: van 2.630 banen naar 9.200 jobs! Ter vergelijking; in 2017 toen recreatieve wiet nog gewoon ouderwets verboden was werkten er ongeveer 1.438 mensen in de wietbranche.

Toch kan de vlag nog niet uit bij de legale cannabisbedrijven. Er worden nu voortdurend mensen ontslagen en dat komt enerzijds omdat de verwachtingen simpelweg veel te rooskleurig waren ingeschat (met name het aantal kilo’s wiet dat verkocht zou worden) en anderzijds door de coronacrisis.

Dus hoewel alle cananbisbedrijven melden dat hun omzet in het fiscale jaar stijgt (met gemiddeld 52% in april 2019), rapporteren ze ook zonder uitzondering nog allemaal een verlies onder aan de streep…

[openingsfoto: expatpostcards/Shutterstock]
(advertenties)