(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Sinds de politie in 2017 een speekseltest invoerde om rijden onder invloed van drugs tegen te gaan, zijn al heel wat cannabisconsumenten in de problemen gekomen. Ook als zij niet meer onder invloed waren van cannabis testten ze toch positief, met alle negatieve gevolgen van dien. Bij het VOC hebben we een werkgroep voor deze problematiek en die is op zoek naar slachtoffers.

Cannabis en verkeer, het blijft ingewikkeld

Al voor de invoering van de speekseltest lanceerde het VOC de campagne en website Cannabis en Verkeer om cannabisconsumenten te informeren over de risico’s die deze test voor hen inhoudt. Want die zijn behoorlijk groot. De speekseltest wordt gebruikt als voorselectiemiddel. Test je positief, dan volgt een bloedtest en die test geldt als wettig bewijsmiddel.

De schoen wringt bij de lange periode dat THC kan worden aangetoond in je speeksel en vooral in je bloed. In speeksel is dat zo’n acht uur, terwijl het effect van cannabis doorgaans maar drie tot vier uur aanhoudt. Omdat THC wordt opgeslagen in vetweefsel, is het tot wel dertig dagen na gebruik aantoonbaar in je bloed, zeker als je dagelijks cannabis gebruikt. In dat geval ben je vrijwel altijd de lul.

Ellende als gevolg van positieve THC speekseltest

De gevolgen van een positieve bloedtest voor THC kunnen fors zijn: een boete tot €8.200,= of een celstraf van maximaal drie maanden, een verplicht en duur psychiatrisch onderzoek en ontzegging van je rijbewijs voor maximaal vijf jaar en bij een tweede keer tien jaar. Dat kan je dus ook gebeuren terwijl je NIET onder invloed was op het moment dat je werd getest.

Met name Jef Martens en Erik van der Vlist verzetten veel werk binnen de VOC werkgroep cannabis en verkeer. Erik gebruikt cannabis als zelfmedicatie voor zijn autisme en werd in de zomer van 2020 aangehouden na een positieve speekseltest. Maar hij had die dag nog niks gerookt en was dus niet onder invloed.

Erik besloot de publiciteit te zoeken en werd actief bij het VOC, waar Jef zich al langer bezighoudt met de problemen rond de speekseltest.

Meer voorbeelden (slachtoffers) = beter verhaal

De werkgroep staat slachtoffers met raad en daad bij, verzamelt informatie en voedt daarmee de VOC lobbywerkgroep die deze informatie meeneemt in de lobby richting politiek en bestuur. Erik maakte in de afgelopen maanden een serie korte video’s voor de cannabis en verkeer website, die dit voorjaar wordt vernieuwd.

Voor deze serie is de werkgroep op zoek naar slachtoffers van de speekseltest die hun verhaal willen doen in een korte, zelf opgenomen video. Ook als je geen video wil maken, kun je je melden met je verhaal, via dossierthc@gmail.com

Hoe meer voorbeelden we hebben, hoe sterker ons verhaal richting de politiek en hoe groter de kans dat de wet wordt aangepast zodat deze minder onrechtvaardig uitpakt voor cannabisconsumenten.

In Colorado is een betere testmethode ontwikkeld

Een mogelijk alternatief voor de huidige bloedtest is een methode die wetenschappers van de universiteit van Colorado ontwikkelen. Zij analyseren de verhouding tussen THC metabolieten en THC-COOH metabolieten in het bloed. Een metaboliet is het resultaat van omzetting of metabolisatie van een stof in je lichaam.

Als de verhouding van actieve en inactieve metabolieten 0,18 of meer is, dan kun je met 96 procent zekerheid stellen dat de persoon in het afgelopen half uur cannabis heeft gebruikt, stellen de onderzoekers in een persbericht.

In een interview met MarijuanaMoment  legt onderzoeker Michael Kosnett het zo uit: “Het principe achter de studie is dat je kijkt naar actieve drug versus inactieve drug – omdat THC en hydroxy-THC actief zijn en carboxy-THC inactief is. Het is dus logisch dat je kort nadat je cannabis rookt, relatief meer van de actieve vormen in je bloed zal hebben. Naarmate de verhouding tussen actieve en inactieve vormen afneemt, wordt het waarschijnlijker dat de aanwezige actieve vorm consumptie vertegenwoordigt die vele uren eerder plaatsvond.”

Op dit moment werken Kosnett en zijn collega’s aan een vervolgstudie, die meer data op moet leveren. Een hoopgevende ontwikkeling die de werkgroep cannabis en verkeer uiteraard scherp in de gaten houdt.

(advertentie)