(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Twee jaar lang moesten we aanhoren dat het kabinetsexperiment met gereguleerde wietteelt en verkoop twee hoofddoelstellingen heeft: beter voor de gezondheid van de consument en minder criminaliteit. Maar André Knottnerus, voorzitter van de adviescommissie, haalt deze doelen nu al onderuit. “De verwachtingen moeten niet al te hooggespannen zijn wat betreft het terugdringen van de criminaliteit en het effect op de volksgezondheid.” Dat begint lekker dus!

 

Alleen effect op de reiskosten van criminelen

CNNBS heeft altijd getwijfeld aan het nut van een kleinschalige, tijdelijke proef in enkele gemeenten als je voor ogen hebt om de criminaliteit terug te dringen die er met de huidige wietteelt en verkoop gepaard gaat. Immers, gemeentegrenzen zullen werkelijk niemand tegenhouden! Het enige dat er voor een illegale aanbieder straks verandert, is dat de benzinekosten met enkele euro’s stijgen omdat ie net wat verder moet doorrijden om het spul af te zetten bij een coffeeshop (als dat al het geval is, want de shops zijn goed voor pak ‘m beet de helft van alle wiet die er in ons land geconsumeerd wordt).

Alleen een volledige legalisering – inclusief de thuisteelt voor eigen niet-commercieel gebruik, al dan niet medicinaal – kan wat dat betreft de criminelen de wind uit de zeilen nemen. Maar die Canadese/Luxemburgse/Amerikaanse/Uruguayaanse weg wil het christelijk-liberale kabinet Rutte III natuurlijk niet in slaan.

En dus krijgen we in 2021 de veelbesproken wietproef in 79 coffeeshops in 10 steden, voor de duur van 4 jaar. Dat betekent dat er straks in 14 procent van alle shops staatswiet en hasj komt te liggen.

‘Geen hooggespannen verwachtingen’

Zoals gezegd heeft het kabinet vanaf het prilste begin van het experiment gehamerd op de doelstelling dat de criminaliteit aantoonbaar moet verminderen door de wietproef. Het idee is dat de illegale markt opzij wordt gezet ten faveure van het legale alternatief. Om dat effect te kunnen meten wordt een aantal gemeenten aangewezen als controlepost en vergeleken met de proefgemeenten.

Maar wat schetst onze verbazing als we vandaag aan onze eerste koffie zitten en De Volkskrant openslaan? De man die het hele plan bedenkt en presenteert, voorzitter André Knottnerus, dekt zich alvast volkomen in door de verwachtingen op dit gebied finaal te temperen. Op de vraag of het experiment wel zin heeft, volgt dit onthutsende antwoord:

“Jawel, maar de verwachtingen moeten niet al te hooggespannen zijn wat betreft het terugdringen van de criminaliteit en het effect op de volksgezondheid. Absolute voorwaarde is dat de productie en levering van cannabis buiten het criminele circuit gebeuren. We hopen vooral dat het experiment veel ‘procesinformatie’ oplevert: lukt het om een cannabisketen zonder criminaliteit te creëren? Het experiment is geslaagd als dat na vier jaar mogelijk blijkt te zijn.”

Marokkaanse hasj verdwijnt uit de shops in de 10 ‘staatswiet-gemeenten…

Criminaliteit en het hasjprobleem

Hopen op veel procesinformatie. Dat is ambtenarenjargon voor: ‘Wat kan mij het allemaal schelen eigenlijk, mijn job zit erop.’ Want als je realistische procesinformatie wilt hoef je maar naar Colorado af te reizen, nietwaar? Daar doen ze al vijf jaar aan procesinformatie verzamelen binnen een cannabisketen zonder criminaliteit te creëren. En niet in een paar losstaande steden, maar gelijk vanaf het begin in de hele staat. Of ga naar Uruguay desnoods, daar doen ze het al vanaf 2014 in heel het land!

Nee, het is glashelder dat zelfs de commissievoorzitter beseft dat we aan een halfdood paard lopen te trekken met die kleinschalige wietproef in Nederland. Tenminste, als je het hebt over het terugdringen van wietgerelateerde criminaliteit. Zo’n effect is onmogelijk te bereiken als wiet in 86% van de coffeeshops, op straat en bij de mensen thuis wél illegaal en dus lucratief voor ‘criminelen’ blijft.

En dan praten we nog maar even niet over buitenlandse hasj en het redelijk krankzinnige idee bij de wietproefmensen dat we dat wel even in onze Hollandse kassen kunnen namaken, en wel op zo’n wijze dat de hasjliefhebber ‘om gaat’ en niet langer voor het origineel uit Marokko, Nepal of Afghanistan gaat.

Volksgezondheid en THC-percentage

Voor de effecten op de volksgezondheid is de wietproef natuurlijk wel nuttig, dat valt niet te ontkennen. Te meer daar je dat nou wel prima kunt vergelijken: gereguleerde wiet versus coffeeshopwiet! En dat wij liever veilige, gecontroleerde producten nuttigen is een open deur.

Extra leuk in dit opzicht is wel dat de adviescommissie géén THC-maximum oplegt aan de 10 wiettelers die straks zonder arrestatiegevaar mogen gaan kweken. Maar ook van dat gewenste effect verwacht Knottnerus dus al bij voorbaat niet heel veel.

Knottnerus daarover in De Volkskrant: “Er bestaat wetenschappelijke discussie over de psychoactieve effecten van een hoger THC-gehalte. Je schiet er niks mee op als gebruikers meer cannabis gaan gebruiken omdat ze de dosering te laag vinden. Bovendien loop je dan het risico dat klanten toch naar de illegale markt uitwijken. Dat is nu het geval in Canada, waar de wietproductie is gelegaliseerd maar het THC-gehalte op de legale markt wel is begrensd.”

Die laatste zin van Knottnerus bevat twee leugens. Er is namelijk helemaal géén limiet aan het THC-gehalte in Canada. Sterker nog, er worden gewoon legaal concentraten verkocht met THC-percentages van soms wel 80%! En een gemiddelde strain daarginds zit al gauw boven de 20%. Dus dat klanten ‘daardoor naar de illegale markt uitwijken’ is klinklare bullshit.

Ze wijken daar wél naar uit vanwege de lagere prijs en het tekort aan voldoende legale alternatieven – vanwege de enorme vraag van consumenten naar legale wiet nota bene…

[openingsfoto:  best_nj/Shutterstock]
(advertenties)