(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Zoals bij zo’n beetje alle kabinetsplannen – op belastingverlaging na – verschillen de reacties op het wietteelt experiment dat Rutte 3 aankondigt behoorlijk. Woensdag nog was advocaat Mr Veldman kritisch en sprak van ‘een gemiste kans’. Ook het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) reageert nu een deel van het te bestrijden verbod – in 10 gemeenten in Nederland – wordt opgeheven.

‘Heksenjacht op thuistelers moet stoppen’

Cannabis plan nieuw kabinet principiële stap in goede richting

Het door de nieuwe coalitie bereikte regeerakkoord betekent voor het cannabisbeleid een vooralsnog beperkte maar niettemin principiële stap in de goede richting. De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) juicht de aangekondigde experimenten toe, maar benadrukt het belang van variatie en diversiteit en een duidelijke regeling voor kleinschalige thuisteelt voor persoonlijke consumptie.

Onderscheid soft- en harddrugs keert terug

Met de gepresenteerde plannen van het kabinet Rutte III komt eindelijk het einde in zicht van de grootschalige criminaliteit veroorzakende paradox tussen toegestane verkoop en gelijktijdig verboden inkoop van cannabis. Het VOC ziet de plannen als een principiële stap voorwaarts omdat Nederland hiermee terug keert naar het uitgangspunt van toenmalig minister van justitie Dries van Agt (CDA), die in 1976 een fundamenteel onderscheid maakte tussen soft- en harddrugs. Een onderscheid dat verloren ging onder het harde repressieve beleid van de afgelopen vijftien jaar, met name onder de kabinetten Balkenende en Rutte.

Schone wiet

Door regulering van de cannabisteelt ten behoeve van coffeeshops krijgen de circa 800.000 Nederlandse consumenten eindelijk zicht op schone cannabis, voorzien van betrouwbare productinformatie. Het nieuwe kabinet lijkt zich -beter laat dan nooit- rekenschap te geven van de RIVM ranking van drugs naar schadelijkheid, in 2009 in opdracht van toenmalig minister Klink (CDA) opgesteld. In deze ranking staan alcohol en tabak direct na crack en heroïne op de derde en vierde plaats, terwijl cannabis op de elfde plaats staat.

Een herwaardering van de betekenis van de coffeeshops voor de volksgezondheid is nu geboden. Coffeeshops spelen een wezenlijke rol op het terrein van voorlichting en kwaliteitscontrole, maar ook op dat van praktische aspecten als leeftijdscontrole en het in goed overleg met de gemeentes gerealiseerde beheer van de openbare ruimte. Samenwerking in plaats van tegenwerking is wat het VOC betreft het devies.

Variatie en diversiteit vereist

Het nieuwe beleid, mits doorgezet, betekent dat op termijn een substantieel deel van de opsporingscapaciteit van politie en justitie aan de fanatieke hennepjacht kan worden onttrokken en elders maatschappelijk meer effectief kan worden in gezet. Cruciaal voor het slagen van de geplande lokale experimenten zijn variatie en diversiteit: voldoende telers en een ruim aanbod aan soorten. Het VOC heeft er altijd voor gepleit de bestaande expertise en ervaring van telers te benutten. Bona fide telers als het bekende echtpaar John en Ines uit Bierum en de kwekers uit de documentaire De Achterdeur verdienen zeker een kans.

Stop jacht op thuistelers

Het VOC betreurt dat de kleine thuisteler niet in de kabinetsplannen voorkomt. Vrijwel dagelijks vinden er politie invallen plaats bij volwassen mensen die voor eigen gebruik een klein aantal planten kweken. Woningbouw- verenigingen en burgemeesters zetten kleine thuistelers routinematig en zonder tussenkomst van de rechter op straat. Aan deze wantoestanden moet een einde komen: de heksenjacht op thuistelers moet stoppen.

VOC

Meer weten over het VOC en het (inter)nationale cannabis activisme? Zoals jullie wellicht weten schrijft voorzitter Derrick Bergman al sinds dag 1 een wekelijkse column op CNNBS!

De website van het VOC zelf vind je HIER

PS; op de openingsfoto zie je de veel te vroeg overleden oprichter van het VOC: Joep Oomen die in Den Haag op de politieke deur hamert…

Wat vind jij?
Leuk
Leuk Love Haha Wow Huilen Boos
(advertenties)