(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Begin juni houdt de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar jaarlijkse congres. ‘Modernisering cannabisbeleid’ is een agendapunt. Wat gaan de gemeenten doen met wiet? VOC-voorzitter Derrick Bergman probeert een tipje van de sluier op te lichten en kondigt het 4e Cannabis Tribunaal aan!

Drie mogelijke wietscenario’s

De leden, alle gemeenten van ons land, gaan stemmen over het advies dat een VNG werkgroep in november vorig jaar publiceerde onder de titel: ‘Het failliet van het gedogen: op weg naar de cannabiswet’. Dat klinkt goed, maar als je het rapport leest word je al snel minder enthousiast. De auteurs bespreken drie scenario’s om cannabis te reguleren: vrijgeven, verbieden of regelen. Het ‘regelscenario’ heeft de voorkeur van de werkgroep.

Haken en ogen

Maar hoe de regels voor de teelt er precies uit gaan zien, blijft onduidelijk. Op pagina 32 lezen we: “Er zijn verschillende opties om het systeem vorm te geven. Bijvoorbeeld welke organisaties mogen produceren en verkopen (regulering, overheidsbedrijven of social cannabis clubs), en welke bestuurslaag de regels stelt (lokale of landelijke overheid). Aan elke optie zitten haken en ogen (van de complexiteit van het uitgeven van schaarse vergunningen bij regulering tot de registratievereisten bij cannabisclubs).”

Geen volledige legalisering, geen volledig verbod

bld1-612x720Tja… De werkgroep maakt eigenlijk nauwelijks keuzes, behalve dat ze volledige legalisering en een volledig verbod afwijst. De enige passage die concreet is over de uitvoering van regulering luidt als volgt: “De lokale overheid staat aan de lat om de productie en verkoop in te passen in de lokale samenleving. We verwachten dat de inpassing van de productie geen grote problemen oplevert. Het moet goed mogelijk zijn om geschikte productielocaties te vinden en om bedrijven via de voorwaarden te weren van ongeschikte locaties. Het inpassen van de verkoop is een opgave die nu ook bij gemeenten ligt.”

VNG ziet niets in “gemeentewiet”, dat wil zeggen geproduceerd door de gemeente. Het zullen “bedrijven” zijn die de cannabis gaan kweken, volgens de voorwaarden die de lokale en landelijke overheid

Uit deze tekst mag je in elk geval concluderen dat ook het VNG niets ziet in “gemeentewiet”, dat wil zeggen geproduceerd door de gemeente. Het zullen “bedrijven” zijn die de cannabis gaan kweken, volgens de voorwaarden die de lokale en landelijke overheid stellen. Een meevaller is dat de opstellers van het advies weinig op hebben met de maximering van het THC-gehalte. Terecht merken ze op dat “er voor deze grens geen wetenschappelijke onderbouwing is” en dat “er geen instrumenten of mogelijkheden zijn voor controle, toezicht of handhaving op deze maatregel.”

Ver-van-mijn-bed-show

vng-720x513

Gaat de VNG voor een oplossing of trekt men de wietkeutel weer in… [foto: Alex_Vinci/Shutterstock]

De behandeling van het advies staat gepland op 8 juni in het onderdeel Algemene Ledenvergadering. In nog geen anderhalf uur moeten minimaal vijf onderwerpen worden behandeld, dus de kans op een inhoudelijke discussie over cannabis is nul. Daar komt bij dat verreweg de meeste gemeenten in Nederland helemaal geen coffeeshops hebben. Voor hen is dit programmapunt dus een ver-van-mijn-bed-show. De kans is niet denkbeeldig dat zelfs dit in alle opzichten gematigde advies weg wordt gestemd.

Het 4e Cannabis Tribunaal

Ondanks alle tekortkomingen van het advies zou dat toch jammer zijn. De VNG is een belangrijke partij in Nederland polderland. Als zo’n club duidelijk stelling neemt vóór regulering van de cannabisteelt, kan de regering dat niet afdoen als een onbetekenend initiatief. Zo’n stellingname zal ook invloed hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Het VOC gaat in aanloop naar die verkiezingen voor de vierde keer een Cannabis Tribunaal organiseren in Den Haag. Daar vragen we politici het hemd van het lijf over hoe zij cannabis willen reguleren. Handige informatie bij het bepalen van de politieke partij waar je op gaat stemmen. Vergeet niet dat er ongeveer een miljoen cannabisconsumenten zijn in Nederland. Genoeg om elke verkiezing te beslissen…

[openingsfoto: littlepinecone/Shutterstock]

 

(advertenties)