(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Toenemende gekte rond de Growshopwet, of is het misbruik van macht & wet door zowel justitie als politie? Was het tot nu toe vooral beneden de grote rivieren bal, inmiddels heeft het OM ook in de rest van het land de oorlog aangekondigd. “Een zinloos staaltje machtsvertoon”, oordeelt Mr. Veldman, die broedt op juridische tegenacties…

Dreigementen van justitie

Het wordt met de dag gekker als we de uitspraken en dreigementen van justitie over de Growshopwet onder de loep nemen. Op RollingStoned is met regelmaat bericht over grootschalige invallen van politie en justitie direct na 1 maart jl. onder de grote rivieren. Inmiddels vinden invallen door het hele land plaats.

Binnenkort is de hoofdstad aan de beurt. De afgelopen week ontvingen tientallen ondernemers in en rond Amsterdam brieven die zijn ondertekend door de Hoofdofficier van Justitie en de politiechef Regio Eenheid van de Nationale Politie.

v-1Met een briefhoofd waarop zowel het openbaar ministerie als de politie staat vermeld worden de geadresseerden erop gewezen dat onderzoek door de belastingdienst, politie en Openbaar Ministerie heeft uitgewezen dat de betrokken ondernemer voorkomt op een lijst van verdachte ondernemingen die mogelijk art. 11a Opiumwet overtreedt of heeft overtreden. De brief is als mededeling bedoeld, maar de inhoud kan niet anders dan als een kraakheldere laatste waarschuwing worden beschouwd.

Verwarring alom

Het probleem is dat het gebezigde taalgebruik in de brief bij de betrokkenen tot grote verwarring leidt. Dat doet de Growshopwet zelf al, maar nu de handhaving in beeld komt stuurt justitie mogelijke verdachten bij voorbaat het bos in.

In de brief wordt gerept van handelingen die de illegale hennepteelt kunnen bevorderen. De afdeling Beleid en Strategie van het openbaar ministerie omschrijft het verdachte gedrag als volgt: ‘(…) het verrichten van handelingen die tot de productie van in dit geval hennep kunnen leiden.’ Daarop worden voorbeelden genoemd, zoals het verkopen van potgrond waarbij je ernstige reden hebt om te vermoeden dat deze voor de illegale hennepteelt bestemd zijn.

Wat is illegale wietteelt?

Deze omschrijving is bijzonder verwarrend en is overigens in strijd met de Growshopwet. Het gaat immers om voorbereidingshandelingen ten behoeve van de grootschalige of bedrijfsmatige teelt. Het is al veelvuldig benadrukt dat voorbereidingshandelingen ten behoeve van de kleine thuisteler niet strafbaar zijn. Dit is in de parlementaire geschiedenis vele malen benadrukt. Wat als illegale teelt wordt beschouwd maakt justitie allerminst duidelijk. De geadresseerden hebben echter zonder meer recht op duidelijkheid.

De brief is misleidend en juridisch onjuist. Ik heb gevraagd om enkele proefprocessen te beginnen om voor alle betrokkenen duidelijkheid te krijgen over de vele onzekerheden 

Wij houden van aarde, aarde houdt van ons maar volgens de Nederlandse justitie & politie is het verboden spul...

Wij houden van aarde, aarde houdt van ons maar volgens de Nederlandse justitie & politie is het verboden spul…

Daarom is de brief misleidend en juridisch onjuist. Ik heb gevraagd om enkele proefprocessen te beginnen om voor alle betrokkenen duidelijkheid te krijgen over de vele onzekerheden waarmee evenzovele verkopers te kampen hebben sinds 1 maart jl. Justitie blijft tot de dag van vandaag in gebreke met het geven van een duidelijk antwoord. Dit zal te zijner tijd in de rechtszaal beslist in het voordeel van gedupeerden worden uitgelegd. Zij verzochten immers op persoonlijke titel tevergeefs vele malen om duidelijkheid omdat zij niet in strijd met de wet willen handelen.

De brief is verstuurd naar verkopers van cannabiszaden, een bedrijf dat uitsluitend business tot business mest- en voedingsstoffen aan de detailhandel verkoopt en bedrijven in tuinartikelen.

Onrechtmatige politieacties

Onlangs werden in Nijmegen 800 grinders bij Plantarium in beslag genomen als zijnde knipmachines, zo berichtte dit bedrijf in een reactie op een artikel van Derrick Bergman op RollingStoned eerder deze maand. Dit voorbeeld kan ik aanvullen met vele andere. Het komt erop neer politie en justitie de weg helemaal kwijt zijn en op onrechtmatige wijze gebruik maken van hun bevoegdheden. De politie heeft kortgezegd geen kennis van de parlementaire geschiedenis van art. 11a. Dat zal door de rechter worden uitgelegd, maar tot die tijd leven vele gedupeerden in grote onzekerheid.

Kamervragen

Eerder deze maand stelden twee D66-leden Kamervragen. Eén van deze vragen was waarom tijdens invallen in den lande op grote schaal cannabiszaden in beslag zijn genomen. De minister werd verzocht uit te leggen boven welke hoeveelheid hennepzaad de verkoper zonder meer een ernstig vermoeden moet hebben in de zin van art. 11a. Het antwoord wanneer sprake is van bedrijfsmatige teelt (want dat was de vraag) is in de parlementaire geschiedenis uitdrukkelijk overgelaten aan de rechtspraak. De kans is daarom groot dat de minister naar de rechter verwijst en iedereen in het ongewisse laat. Hij heeft tijdens de parlementaire behandeling ook steeds om de hete brij heen gedraaid toen deze vraag werd gesteld.

Toch heeft het in beslag nemen van grinders prioriteit boven het bestrijden van mensenhandel, zo blijkt uit de inzet van 125 man extra voor het handhaven van uitsluitend de Growshopwet

Een grinder. Oh nee, volgens de politie is dit een knipmachine om wiet mee te knippen...

Een grinder. Oh nee, volgens de politie is dit een knipmachine om wiet mee te knippen…

Op de dag dat het Openbaar Ministerie in een jaarverslag melding maakt dat ‘de grenzen van zijn prestatievermogen’ zijn bereikt en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal benadrukt dat het OM ‘in alle opzichten aan de randen van zijn kunnen’ functioneert gaat justitie onverdroten door met deze zinloze exercities. Toenemende bezuinigingen zijn debet aan de trieste vaststelling dat justitie niet bij machte is een halt toe te roepen aan de snelle opmars van de georganiseerde misdaad. Toch heeft het in beslag nemen van grinders prioriteit boven het bestrijden van mensenhandel, zo blijkt uit de inzet van 125 man extra voor het handhaven van uitsluitend de Growshopwet.

Zinloos staaltje machtsvertoon

Het percentage misdaadgroepen dat zich toelegt op mensenhandel, synthetische drugs en witwassen is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Je hoeft niet in een glazen bol te kijken om te voorspellen dat deze trend zich in versnelde pas zal voortzetten zolang de politie zich onledig houdt met dit zinloze staaltje machtsvertoon rond de Growshopwet. Het oplospercentage van ernstige misdrijven zal er met de inbeslagnames van grinders, mest- en voedingsstoffen en zaden beslist niet beter op worden.

De trieste balans bij justitie anno 2015 is niets meer dan gereguleerde repressie van al wat met cannabis te maken heeft. Alweer een gemiste kans van dit ministerie.

(advertentie)