(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

In november 2020 mogen de kiezers in Nieuw-Zeeland zich uitspreken over de legalisering van recreatieve wiet. Deze week maakte de overheid alvast bekend hoe de regulering eruitziet indien het volk JA zegt. Deskundigen zijn het erover eens dat het een uitstekend plan van aanpak is. Zo mag iedereen van 20 jaar en ouder bijvoorbeeld 14 gram wiet per dag kopen én thuis 2 wietplanten kweken!

Het volk heeft het laatste woord

Nieuw-Zeeland is een van die fijne landen waar de burger nog iets in de politieke melk te brokkelen heeft. Helemaal fijn als het dan over het legaal maken van wiet gaat natuurlijk. Op deze manier is al half de VS bevrijd van de war on drugs en wellicht dat ook de bijna 5 miljoen Nieuw-Zeelanders zich daar eind volgend jaar bijvoegen. Op het stembiljet komt dan deze eenvoudige vraag: ben je voor legalisering van wiet JA of NEE?

Dinsdag publiceerde de regering alvast het ‘draft marijuana legalization proposal’, zodat de burger weet waaraan hij in 2020 al dan niet zijn zegen geeft. “De regering publiceert een ontwerpwet op dit moment om er zeker van te zijn dat Nieuw-Zeelanders geïnformeerd zijn over de richting die genomen wordt en de besluiten die tot dusver zijn genomen”, zo verklaart de staat.

14 gram wiet (per dag) + 2 wietplanten

In de wet staat beschreven hoe in de basis een gereguleerde cannabismarkt voor volwassenen wordt gevestigd. Later (maar nog voor het referendum) volgen er meer details, waarbij ook de feedback op het wetsontwerp wordt meegenomen. Wanneer meer dan 50% van de kiezers JA zegt is de nieuwe regering – waarvoor in november 2020 ook gestemd wordt – verplicht om legale wiet in de wet te verankeren.

De minimum leeftijd waarop je legaal wiet kunt kopen bedraagt 20 jaar. Verder staat er in het plan dat cannabis alleen in de privésfeer en in ‘licensed facilities’ gebruikt mag worden. Er komen verplichte investeringen in gezondheidscampagnes, beperkingen op het adverteren met wiet en uiteraard een licentiesysteem voor cannabis ondernemingen.

Individuen mogen 14 gram wiet kopen per dag (!) en maximaal twee wietplanten kweken voor persoonlijk gebruik.

In november 2020 kiest Nieuw-Zeeland per referendum voor of tegen legale funwiet… [beeld: Aleksey Klints/Shutterstock]

Het gaat erom spannen

De overheid richt een speciaal orgaan op – de Cannabis Regulatory Authority – om de nieuwe branche te reguleren, vergunningen te verstrekken aan wietbedrijven en de volksgezondheid te bevorderen. Ook moet deze organisatie een accijns vaststellen waarmee de overheid de kosten voor het implementeren van een cannabis programma terugverdient.

‘Door de referendum-vragen en de eerste opzet van de Cannabis Legalisation and Control Bill in een vroeg stadium bekend te maken, willen we het publieke bewustzijn en de discussie aanmoedigen”, stelt justitieminister Andrew Little. “Het is belangrijk dat het publiek voelt dat het betekenisvol kan deelnemen aan het referendum-proces.”

Dát Nieuw-Zeeland recreatieve wiet gaat legaliseren is overigens nog geen uitgemaakte zaak. Want waar in bijvoorbeeld Nederland en de VS een forse meerderheid van tweederde bestaat voor legale wiet, is het aantal voorstanders aan de andere kant van de wereld flink lager. Uit een actuele peiling blijkt dat 43% JA wil stemmen en 49% NEE. Dat wordt spannend volgend jaar november!

‘Ervaringen uit buitenland’

Vandaag (donderdag 5 december) komen op verzoek van de minister leden van alle politieke partijen in Nieuw-Zeeland bij elkaar om over het wetsvoorstel te discussiëren. Little: “Mijn doel is om de definitieve versie van het voorstel begin volgend jaar klaar te hebben, zodat er nog tijd is voor eventuele aanpassingen. Ervaringen uit het buitenland leren ons dat het voorzien in feitelijke, duidelijke informatie essentieel is voor het publiek om geïnformeerd te kunnen zijn – en voor een uitkomst die door kiezers wordt geaccepteerd ook al is het resultaat niet waarvoor zij zelf gestemd hebben.”

Democratie heet zoiets, zouden ze in Nederland ook eens moeten uitproberen…

[openingsbeeld: Kittyfly/Shutterstock]
(advertentie)