(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Kijk, dat planten water nodig hebben om te kunnen groeien dat weet iedereen. Maar de eisen die wietplanten aan de kwaliteit van hun water stellen gaan verder dan dat er de nodige voeding inzit. De zuurtegraad is belangrijk en ook de temperatuur ervan heeft onder meer zijn invloed. Zo drinkt je plant haar water het liefst!

Het behoeft waarschijnlijk maar weinig uitleg dat het water dat je aan je planten geeft, zo schoon mogelijk moet zijn. Planten verstaan onder schoon echter wat anders als mensen. In het water moeten de voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor, kalium, etcetera. worden opgelost. De concentraties van deze stoffen maken het water voor mensen in elk geval ondrinkbaar. In tegenstelling tot 100% gedestilleerd water komen in gewoon leidingwater van nature al ‘verontreinigingen’ voor.

Bij het waterleidingbedrijf dat jouw drinkwater levert, kun je een staatje opvragen met gegevens over de waterkwaliteit. Daarbij is ook de hardheid in graden DH (Duitse Hardheid) opgenomen. Dit is een maateenheid voor de hoeveelheid kalk in het water. Sommige van de ‘verontreinigingen’ zijn voor planten juist geen verontreiniging, maar meststoffen. Om de kwaliteit van het voedingswater voor je planten en de voedingsstoffen die je toevoegt goed te bepalen, heb je twee soorten meters nodig. De eerste is een EC-meter en deze meet de concentratie aan (voedings)stoffen in het water. ‘EC’ is de afkorting van het Engelse ‘Electric Conductivity’. In het Nederlands betekent dit ‘elektrische geleiding’.

Zuiver water, ook wel gedemineraliseerd water genoemd, geleidt elektrische stroom niet

EC

Een EC-meter meet de elektrische geleidbaarheid van je voedingswater.

Voedingsstoffen

Zuiver water, ook wel gedemineraliseerd water genoemd, geleidt elektrische stroom niet. Wanneer we voedingsstoffen aan het water toevoegen of het water op een andere manier ‘verontreinigd’ wordt, geleidt het water wel elektriciteit. Van deze eigenschap van water kunnen we als thuiskweker dankbaar gebruik maken. Met de EC- meter kunnen we namelijk bepalen of de concentratie van voedingsstoffen in het water kan zorgen voor een optimale plantengroei. Een hoge EC-waarde betekent een hoge concentratie aan (mest)stoffen, een lage EC-waarde (dus) een lage concentratie. Een te hoge concentratie geeft aan dat je bezig bent met ‘overbemesting’. Het resultaat is uitdroging en verbranding van je planten (door osmose wordt water aan de planten onttrokken, de bladeren krullen omhoog of omlaag). De concentratie voedingsstoffen moet dan dus omlaag gebracht worden door verdere verdunning met water. Een te lage EC-waarde betekent dat de planten voedingsstoffen tekort komen. De groei op steenwolsubstraat wordt hierdoor snel belemmerd. De EC-waarde wordt trouwens aangegeven in ‘millisiemens’.

Zuurgraad

De tweede soort meter die je nodig hebt om de kwaliteit van je voedingswater te meten is de pH-meter. Met een pH-meter kun je de zuurgraad van het water vaststellen. Op de middelbare school heb je wellicht wel eens de zuurgraad van een oplossing moeten bepalen met een zogenaamde lakmoesproef. Om de zuurgraad van je voedingswater te bepalen is de lakmoesproef echter niet geschikt. De nauwkeurigheid van de proef laat te wensen over.

bladprobleem 3Dit bladprobleem kan een tekort of een overschot aan bepaalde meststoffen zijn, maar kan ook veroorzaakt worden door een verkeerde pH-waarde.

Voor het kweken van cannabis hebben we behoefte aan een grotere nauwkeurigheid. Een pH-meter biedt uitkomst. Een doorsnee-pH-meter, die ook door aquariumbezitters wordt gebruikt, is relatief goedkoop en voldoet uitstekend aan onze wensen. Over het algemeen zijn ze tot op 0,2 pH-punt nauwkeurig. De opneembaarheid van voedingsstoffen is afhankelijk van de zuurgraad van het water. Wanneer de pH te hoog of te laag is, kunnen de planten sommige voedingsstoffen niet goed opnemen. Er ontstaan dan gebreksziekten. De pH-schaal loopt van 1 tot 14. Een oplossing met een pH tussen 1 en 7 wordt zuur genoemd, een pH van 7 heet neutraal en tussen 7 en 14 spreken we van basisch. Hoe lager de pH, hoe zuurder het water is.

Een doorsnee-pH-meter, die ook door aquariumbezitters wordt gebruikt, is relatief goedkoop en voldoet uitstekend aan onze wensen

IJken

Als thuiskweker moet je er in ieder geval altijd voor zorgen de de pH van je voedingswater ongeveer 5,8 tot 6,0 is. Zowel de EC-meter als de pH-meter moeten af en toe worden geijkt om de betrouwbaarheid ervan op peil te houden. Voor het ijken zijn speciale ijkvloeistoffen verkrijgbaar. Bij het ijken van de EC-meter is de temperatuur een belangrijke factor. Deze staat bij de ijkvloeistof aangegeven. Bij het ijken van een pH-meter is de temperatuur ook van belang. Op de flesjes met ijkvloeistof staat weer aangegeven bij welke temperatuur je moet ijken. Een pH-meter moet op twee waarden geijkt worden. De voeler van de pH-meter wordt eerst in de ijkvloeistof met een pH-waarde van 7,0 gedompeld, waarna deze waarde met behulp van de daarvoor bedoelde ijkknop of -schroef wordt ingesteld. Na deze handeling moet de voeler goed worden schoongemaakt, omdat anders afwijkingen bij de tweede ijking optreden. Vervolgens wordt de voeler gedoopt in een ijkvloeistof met een pH van 4,0 en wordt deze waarde met de andere stelknop ingesteld. Bij een pH-meter is het van belang dat de voeler vochtig wordt bewaard. Afhankelijk van het type pH-meter kan dit in gewoon leidingwater of een een speciaal door de fabrikant aanbevolen bewaarvloeistof.

Bij het verhaal van de EC-meter hebben we al even aangegeven dat de temperatuur van het voedingswater van invloed is op de plantengroei. Cannabis groeit het beste bij een watertemperatuur van 25 graden Celcius. Beneden deze temperatuur hebben de wortels van de planten meer moeite met het opnemen van water en voedingsstoffen. Een te hoge temperatuur is ook niet goed. de planten zullen daarvan dood gaan. Het leidingwater moet daarom als het even kan, worden opgewarmd tot ongeveer 25 graden.

Opwarmen

vatverwarmers

Vatverwarmers

Het opwarmen van het water gebeurt het eenvoudigst door het installeren van een verwarmingselement in het voedingsvat. Ook hier biedt materiaal uit de aquariumwereld uitkomst. Voor aquaria zijn prima verwarmingselementen met thermostaat te verkrijgen. Voor een voedingsvat tot 100 liter heb je voldoende aan een verwarmingselement met een vermogen van 100 Watt. Zorg ervoor dat het verwarmingselement zich altijd onder water bevindt, anders gaat het onherroepelijk stuk. Dat betekent dus dat je nooit al het water uit het voedingsvat naar de planten mag pompen! Wanneer je het verwarmingselement boven water wilt halen, moet eerst de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Vervolgens moet het element ten minste een kwartier afkoelen. Pas daarna kun je het voorzichtig boven water halen. Doe je het anders, dan heb je een grote kans op breuk van het element.

Om te voorkomen dat er in het voedingsvat algen gaan groeien, is het van belang om lucht aan het water toe te voegen en geen licht bij het voedingswater te laten komen. We doen dat wederom met een aquariumpomp, waaraan we een beluchtingssteentje koppelen. De pomp installeren we naast het voedingsvat. De bruissteen wordt met de pomp verbonden en op de bodem van het voedingsvat gelegd. Door het beluchten wordt het water in het voedingsvat zuurstofrijk en in beweging gehouden. Algen krijgen zo minder kans om te groeien.

(advertentie)