(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Eindelijk is wetenschappelijk bewezen dat de consumptie van cannabis in je vrije tijd nadat je gewerkt hebt, de prestaties op de werkvloer niet negatief beïnvloedt. Researchers van twee verschillende Amerikaanse universiteiten hebben dat vastgesteld en hun bevindingen gepubliceerd in het vakblad Group & Organization Management.

Altered states

Opnieuw kan er dus zo’n hardnekkig vooroordeel over blowen/blowers – en tegenwoordig ook medicinaal gebruik van cannabis natuurlijk – de prullenbak in. Onder de prachtige titel ‘Altered States or Much to Do About Nothing? A Study of When Cannabis Is Used in Relation to the Impact It Has on Performance‘ is het stereotype idee dat stoners er niks van (kunnen) bakken op het werk ontkracht.

En niet door schimmige pseudo-wetenschappers in een uithoek van de wereld die even snel willen scoren, maar door vaklui aan de San Diego State University in Californië en de Auburn University in het geenszins cannabisvriendelijk te noemen Alabama.

Invloed cannabis op werkprestaties

In hun studie onderzochten zij welk effect cannabisgebruik op de ‘job performance’ heeft voor, gedurende en na de werkuren. Onder job performance wordt dan verstaan wat de directe leidinggevende van je verwacht als employee. De onderzoekers stelden vooraf vast dat ondanks de wijdverbreide praktijk van drugstesten op de werkplek er ‘praktisch geen empirische research bestaat die cannabisgebruik in relatie tot de moderne werkplek behandelt’.

Maar nu dus gelukkig wel en zoals bijna altijd is de uitkomst positief te noemen vanuit ons standpunt – dat van de cannabisgebruikers dus, voor alle duidelijkheid. De Amerikanen keken naar de taakuitvoering, de bereidheid om collega’s te helpen of de organisatie en ‘contraproductief gedrag op de werkvloer’ van 281 werknemers.

Voor en tijdens werk niet blowen, daarna wel

Vervolgens werden deze factoren gekoppeld aan het tijdstip van cannabisgebruik zoals dat door de werknemers zelf werd gerapporteerd. Zodoende weten we nu dus uit onverdachte bron dat wietconsumptie vóór of tijdens het werk bijdraagt aan contraproductief werkgedrag. Terwijl blowen na het werk géén relatie – positief noch negatief – heeft met welke prestatievorm dan ook zoals beoordeeld door de directe leidinggevende.

De auteurs van de studie merken op dat ‘in tegenstelling tot breed aangehangen veronderstellingen, niet alle vormen van cannabisgebruik de prestaties schaden’. Sterker nog; ‘het after-work cannabis use heeft geen enkele relatie met de prestatiedimensies op de werkplek’, aldus de onderzoekers.

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

Cannabis consumptie kan juist positief uitpakken op het werk

En ook niet onbelangrijk in de propagandaoorlog die nu eenmaal aan wiet kleeft: ‘Deze bevinding wekt twijfel op over sommige stereotypen van cannabisgebruikers. En het suggereert de behoefte aan meer methodologische en theoretische ontwikkeling in het veld van drugsgebruik.’

Goed, schaadt het niet baat het dan wellicht? Dit onderzoek levert daarvoor niet direct keihard bewijs, maar het zou toch zomaar wel eens het geval kunnen zijn bij sommige vormen van cannabisgebruik, denkt Dr. Jeremy Bernerth, professor aan de SDSU Fowler College of Business en betrokken bij de studie.

“Individuen die besluiten om cannabis te consumeren nadat ze klaar zijn met hun werk, zijn wellicht (beter) in staat zichzelf af te leiden van stressvolle zaken op het werk. De door cannabis opgewekte ontspanning kan werknemers helpen om energie op te bouwen die gedurende de dag verloren is gegaan. En ze zouden daardoor wel eens meer uithoudingsvermogen kunnen meenemen naar hun job als ze back on the clock zijn”, aldus Bernerth.

Scholen en werkgevers moeten drugsbeleid herzien

Nou weten wij dit natuurlijk allemaal wel uit pure eigen ervaring. Maar dat wetenschappers dit hardop roepen in het land dat de hele wereld aan de war on drugs wist te krijgen… dat is simpelweg heel erg cool. Professor Bernerth: “De uitkomsten van dit onderzoek hebben vanzelfsprekend gevolgen voor scholen en organisaties die geloven dat alle cannabisgebruik het werkgedrag negatief beïnvloedt.”

Hoogste tijd dus dat ook op de werkvloer en op scholen (maar ook bij autorijden bijvoorbeeld) de restanten van de drugsoorlog – meest zichtbaar in de vorm van drugstesten en hun soms drastische consequenties – verwijderd worden. Immers, de effectiviteit van die testen daarvan kan je gerust betwijfelen. Of zoals professor Bernerth het zegt:

“Since our study shows that off-the-job cannabis use has little to no impact on workplace performance, organizations will be hard-pressed to provide legally defensible justifications for the continuation of policies prohibiting all forms of cannabis use”

[foto’s: Dougie Jones/Shutterstock]
(advertenties)