(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De omgekeerde wereld: burgers, wetenschappers in dit geval, slepen de drugsbestrijders van de DEA voor de rechter. De reden is dat de overheidsinstantie die toeziet op de teelt en distributie van cannabis voor onderzoeksdoeleinden, na drie jaar soebatten nog steeds geen nieuwe telers heeft goedgekeurd. En dat maakt fatsoenlijk wietonderzoek in de VS daardoor praktisch onmogelijk.

 

To schwag or not to schwag…

Al in 2016 begon de Drug Enforcement Administration (DEA) met het accepteren van aanvragen voor de teelt van ‘government-sanctioned cannabis for medical research purposes’ ofwel wiet voor wetenschappelijk onderzoek.

Maar drie jaar later is er nog niet één van die nieuwe kwekers goedgekeurd. Reden voor een collectief van wetenschappers om een rechtszaak te starten tegen de DEA, waarbij de eis is dat er een antwoord komt op die aanvragen om wiet te kweken voor onderzoeksdoeleinden.

Hoewel de Amerikaanse overheid al sinds 1968 wiet levert aan de wetenschap, is deze ‘staatswiet’ in de VS van notoir slechte kwaliteit. ‘Schwag’ noemen ze dat daarginds ook wel met één treffend woord. En hoe beroerd die staatswiet is, blijkt wel uit deze tweet van The Washington Post:

Slechter dan deze staatswiet wordt het niet

‘Nothing like the real stuff’ inderdaad, maar eigenlijk nog veel erger want naar verluidt zit deze wetenschapswiet van de overheid vol met takjes, zaadjes, schimmels en ziektekiemen. Veel wetenschappers weigeren deze troep dan ook, of ze vrezen dat de geloofwaardigheid van hun onderzoeksresultaten erdoor wordt aangetast.

Komt nog bij dat ze eerder dit jaar aan de University of Northern Colorado ontdekt hebben dat de staatswiet ook nog eens significant lagere gehaltes THC en CBD bevat dan legale wiet uit de shops en illegale wiet van de straat. De officiële wetenschapswiet in de VS ligt genetisch zelfs dichter bij hennep dan bij wiet, concludeerden de verbijsterde onderzoekers…

Mississippi burning

Wat ook niet zal helpen is dat alle onderzoekswiet tot nu toe op 1 locatie wordt geteeld: de University of Mississippi. Dat is het enige instituut in heel de VS – 320 miljoen inwoners – dat van de DEA toestemming heeft gekregen om cannabis voor wetenschappelijke doeleinden te verbouwen.

Maar ja, zoals je ziet hebben ze er daar weinig verstand van. Daarom pleiten wetenschappers in de VS al jaren voor meer wiettelers, kweker die wel een kwaliteitsproduct kunnen maken dat ‘ze daadwerkelijk voor onderzoek kunnen gebruiken’, zoals Amerikaanse media fijntjes noteren.

DEA werkt eigen plan tegen

In 2016 meldden zich in totaal 25 gegadigden voor bovengenoemde taak. Maar iedereen wacht nog steeds op antwoord. De voormalige minister van Justitie Jeff Sessions zette de rem erop, naar verluidt vanwege zijn persoonlijke standpunt, dat we kunnen omschrijven met 100% anti-wiet.

Weer een jaar later was er vanuit de DEA nog niets vernomen, behalve dat de aanvragen nog onder beschouwing waren. Ondertussen schreven wetgevers en wetenschappers talloze boze brieven naar de DEA en de minister met de eis dat er vaart in het proces kwam.

Een nieuw jaar brak aan en verliep zonder vooruitgang. Afgelopen augustus keurde de DEA wel goed dat er voortaan 5.400 pounds (2.450 kilo) ‘research weed’ in de VS mag worden verbouwd, meer dan 5 keer zoveel als in eerdere jaren. Logischerwijs ging de wetenschapswereld er nu ook van uit dat er nieuwe wiettelers goedgekeurd waren, omdat deze enorme productieverhoging de pet van de uni in Mississippi te boven gaat…

Scottsdale Research Institute klaagt DEA aan bij rechter

Maar sindsdien zijn we alwéér 11 maanden verder, en nog steeds moet de DEA haar goedkeuring geven aan extra wiettelers. Compleet gefrustreerd hierover besluit het Scottsdale Research Institute (SRI) om een rechtszaak te beginnen met als eis dat het agentschap eindelijk duidelijkheid verschaft over de door haarzelf gestarte procedure voor extra staatswiettelers, bijna drie jaar geleden.

In de aanklacht staat dat de DEA of de minister van Justitie hierover binnen drie maanden helderheid moeten verschaffen.

SRI heeft zelf ook om een vergunning gevraagd in 2016, dat snap je, en voelt zich nu geschoffeerd door het super trage proces van toewijzing van teeltlicenties. Men noemt de handelswijze van de DEA ronduit ‘onwettelijk, onredelijk en ongehoord’. Maar het ergste van alles is dat onderzoek stilstaat en patiënten – in het geval van SRI met name oorlogsveteranen – zinloos (blijven) lijden.

Schizofreen

En het lijkt soms ook wel een schizofrene toestand daar in de VS. Want wat te denken van deze uitspraak van de hoofdonderzoeker aan SRI, Dr. Sue Sisley:

“While most states in the US recognize that cannabis has medical value, the DEA says otherwise, pointing to the absence of clinical research. But at the same time, government regulations and bureaucracy prevent researchers like SRI from ever doing the clinical research the DEA has overtly demanded”

Nee, we zijn er nog lang niet, zoveel is in ieder geval wél duidelijk…

[openingsbeeld: IfH/Shutterstock]
(advertenties)