(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

En wij maar denken dat cannabis roken alleen maar gezond is. Nou, voor je geestelijk welzijn wellicht en wiet heeft ook bij veel aandoeningen en ziekten onmiskenbare medicinale kwaliteiten. Maar uit een Amerikaanse studie van liefst 17 jaar lang, blijkt dat het langdurig roken van wiet – zelfs zonder tabak – resulteert in een hogere zogeheten epigenetische leeftijd. Ofwel dat je ouder bent dan je geboortebewijs vertelt. Een proces dat dan wel weer omkeerbaar is gelukkig.

Epigentische leeftijd, wat is dat nu weer?

Eerst maar eens dat begrip ‘epigenetische leeftijd’ verklaren. Met die term wordt bedoeld hoe oud je écht bent en dus niet hoe oud je bent als je netjes alle jaren telt sinds je uit de baarmoeder floepte. Het verouderingsproces van elke persoon is individueel en vele (externe) factoren beïnvloeden de status quo van de biologische leeftijd. Voeding, lichaamsbeweging, gewoontes, stressniveaus en het milieu zijn belangrijke indicatoren hierbij.

Een gepatenteerde testprocedure gebruikt de methylatiemerkers op je DNA om je werkelijke, biologische leeftijd met wetenschappelijke nauwkeurigheid te bepalen. Ofwel je epigenetische leeftijd; hoe oud je dus echt bent. Een techniek genaamd ‘epigentische klok’ die sinds de jaren negentig bestaat. En laat Amerikaanse onderzoekers dit proces nu eens hebben toegepast op blowers en hun gewoonte om wiet te roken!

Hun bevindingen zijn onder de titel ‘Lifetime marijuana use and epigenetic age acceleration: A 17-year prospective examination‘ gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Drug and Alcohol Dependence.

Snel oud worden doe je met lang en veel tabak roken!

Het doel waarmee de onderzoekers aan de slag gingen was het verband vinden tussen langdurig gebruik van cannabis en een versnelling van het epigenetisch ouder worden. Ofwel: hoe kunnen externe factoren zoals gedrag en omgeving veranderingen bewerkstelligen in de manier waarop onze genen functioneren?

In tegenstelling tot genetische veranderingen, hebben epigenetische veranderingen geen gevolgen voor onze DNA rangschikking, maar ze kunnen wel de manier veranderen waarop onze DNA-sequencing gelezen wordt.

Het is al langer bekend dat tabaksrokers een hogere epigenetische leeftijd hebben dan niet-rokers. Tabaksrokers hebben minder DNA methylatie [een epigenetisch proces waarbij een methylgroep (CH3-groep) aan een histon binnen het DNA-molecuul wordt toegevoegd. Hierdoor verandert de structuur van het DNA, dat dientengevolge veranderd afleesbaar is tijdens bijvoorbeeld een transcriptie] in een bepaald gebied van het AHRR-gen dan niet-rokers.

Dat menselijke gen AHRR staat voor ‘aryl hydrocarbon receptor repressor’, of in goed Nederlands de aryl-koolwaterstofreceptorrepressor. Bij rokers wijst minder DNA methylatie in het AHRR-gen op een hogere epigentische leeftijd. En deze epigentische leeftijd is bij langdurige en stevige tabaksrokers nóg hoger!

Langdurig wiet roken versnelt verouderingsproces

De Amerikaanse onderzoekers wilden graag weten wat de effecten van langdurig cannabis roken zijn op het epigentisch verouderingsproces. En dan vooral of de ‘echte leeftijd’ van de participanten ook hoger was dan hun geboorteleeftijd. om dit te doen gebruikten ze een tool genaamd ‘epigentische klok’ en keken ze naar andere externe factoren.

De deelnemers aan de studie werden allemaal gerecruteerd in een kleine stad in het zuidoosten van de VS. 154 mensen namen vanaf hun dertiende jaar deel aan de langdurige studie en hun cannabisgebruik werd gevolgd door middel van een jaarlijkse check totdat ze dertig jaar oud waren. Bij de laatste controle stonden de participanten ook bloed af aan de wetenschappers.

De onderzoekers gebruikten twee epigentische klokken, daarna beoordeelden ze de methylatie-gehaltes in de bloedsamples. Ook hielden ze rekening met gemeld tabaksgebruik, angst en depressie symptomen, kinderziektes, gender, het familie-inkomen gedurende de kinderjaren en raciale/etnische status.

De resultaten laten zien dat langdurig cannabisgebruik de epigenetische veroudering versnelt, zelfs als alle andere externe omgevingsfactoren en demografische gegevens werden meegenomen.

Echter; het lijkt er volgens deze onderzoekers eveneens op dat – vergelijkbaar met de effecten van tabak roken – de versnelling van de epigentische leeftijd kan worden afgeremd door… te stoppen met blowen.

Inhaleren = koolwaterstof = sneller oud

Op de website van Centers for Disease Control and Prevention wordt dit uitgelegd. ‘Nadat ze stoppen met roken, kan bij voormalige tabaksrokers een begin worden gemaakt met een hogere DNA methylatie in dit AHRR-gen. Uiteindelijk kunnen zij gehaltes bereiken vergelijkbaar met die van niet-rokers. In sommige gevallen kan dit al plaatsvinden in minder dan een jaar tijd, maar de tijdsduur hangt af van hoe lang en hoeveel iemand gerookt heeft voordat hij stopte.’

De onderzoekers van de studie concluderen dat er weliswaar meer onderzoek nodig is, maar dat het bewijs neigt naar de richting dat langdurig cannabisgebruik een nadelig effect heeft op veroudering, wat echter kan worden omgedraaid door definitief stoppen.

Tja, daar staan we dan. Wat nu? Gelukkig is er een antwoord dat ons soort mensen weer enigszins geruststelt. De wetenschappers schrijven namelijk ook in hun studie dat de snellere (epigentische) veroudering een bijproduct is van wiet roken – en wel koolwaterstof. En het is het inhaleren van deze stof die de negatieve effecten op veroudering veroorzaakt, niet de cannabisplant zelf.

Je hoeft dus niet te stoppen met wiet consumeren, alleen met het roken ervan 😉

LEES OOKStoppen met roken als blower, hoe doe je dat?

[illustratie: VectorCafe/Shutterstock]
(advertenties)