(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Onderzoekers aan de Western University in Canada hebben voor het eerst aangetoond hóe cannabidiol (CBD) helpt om de negatieve, psychologische bijwerkingen te verminderen van tetrahydrocannabinol (THC) in cannabis. Daarbij moet je denken aan het blokkeren van angst, paranoia en verslavingsdrang.

 

CBD ‘mellowt’ THC

Dát CBD de high-effecten en eventueel daarmee gepaard gaande negatieve bijwerkingen kan verzachten wisten we al langer, wellicht ook uit eigen ervaring. Maar hóe dat nou precies werkt, dat is nu voor het eerst wetenschappelijk aangetoond.

Het onderzoek met de bijkans onmogelijke titel ‘Cannabidiol Counteracts the Psychotropic Side-Effects of Δ-9-Tetrahydrocannabinol in the Ventral Hippocampus Through Bi-Directional Control of ERK1-2 Phosphorylation‘ is afgelopen maand gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of Neuroscience.

Moleculaire mechanismen

Tijdens het onderzoek, waarbij ratten zijn gebruikt, ontdekte men dat THC verantwoordlijk is voor de stimulatie van extracellulaire signaalgereguleerde kinasen (ERK of MAPK/ERK pathway in goed Engels, een keten van proteïnen in de cel die een signaal communiceren van een receptor aan de buitenkant van de cel naar de kern van de cel).

Oftewel; THC stimuleert een molecuul in de hippocampus van het brein dat bijwerkingen triggert als paranoia, angst en verslavingsgedrag. “Onze bevindingen identificeren voor de eerste keer de moleculaire mechanismen waarmee CBD daadwerkelijk deze THC-gerelateerde bijwerkingen kan blokkeren”, stelt onderzoeker en professor Steven Laviolette.

Angstgevoelens en verslavingsgedrag omkeren

Hij vervolgt: “Onze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het voorschrijven van cannabis en het langdurige gebruik van cannabis. Bijvoorbeeld voor individuen die meer gevoelig zijn voor de bijwerkingen van cannabis is het essentieel dat zij hun consumptie beperken tot strains met een hoog CBD- en laag THC-gehalte.”

Roger Hudson van Western University aan het werk in zijn lab, waar hij wist aan te tonen hoe CBD angst, paranoia en verslavingsgedrag veroorzaakt door THC weet om te keren… [foto: Western University]

Volgens een andere betrokken onderzoeker, Dr. Roger Hudson, laten de data zien dat er geen impact op de ERK pathway is wanneer er uitsluitend CBD wordt toegediend. “Echter, door zowel CBD als THC toe te dienen, konden we de richting van de verandering op moleculair niveau compleet omdraaien. CBD was dan ook in staat om angstig gedrag om te keren en verslavingsachtig gedrag veroorzaakt door de THC”, verklaart Hudson.

Minder THC-bijwerkingen,  effectievere CBD

Wat betekent deze vaststelling nu concreet in de praktijk? Het onderzoeksteam hoopt dat ze manieren ontdekken om THC-medicatie te produceren met minder bijwerkingen en dat ze de effectiviteit van CBD kunnen verhogen bij therapeutische toepassingen.

[openingsfoto: Infinity Time/Shutterstock]
(advertentie)