(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Van THC word je high en van CBD niet. Sterker nog, CBD zorgt juist voor een mellow effect op die THC-high. Dat was tot vandaag de heersende opvatting over de werking van de twee bekendste cannabinoïden in cannabis. Maar Australische onderzoekers beweren nu dat weinig CBD de high juist sterker maakt én dat je van uitsluitend een hoge dosis CBD zelfs ‘stoned’ kan worden!

 

Interactie tussen cannabinoïden CBD en THC

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om de werking te begrijpen van de twee belangrijkste componenten in wiet. Maar meestal gaat het dan om de onafhankelijke werking van THC en CBD. Een nieuwe Australische studie toont echter aan dat beide cannabinoïden interactie hebben die de populaire stelling dat CBD je high afzwakt ondermijnt.

Het wetenschappelijk onderzoek heeft de onmogelijke titel: ‘A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects‘.

Het is in januari gepubliceerd in het vakblad European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Vaporizer met 5 verschillende doses cannabis

De Australische onderzoekers rekruteerden 36 personen, waarvan een aantal regelmatige cannabis consumenten en een aantal sporadische. Zij kregen middels een vaporizer wiet in verschillende doses toegediend, om te leren hoe verschillende concentraties van de twee cannabinoïden de proefpersonen beïnvloeden.

Er waren 5 doses: een placebo, alleen THC (8 mg), hoog-CBD (400 mg), THC + laag-CBD (8 en 4 mg, hetgeen het meest lijkt op de gangbare populaire cannabisproducten), en THC + hoog-CBD (12 en 400 mg).

De bloeddruk werd gemeten, er werden bloedmonsters afgenomen en experts testten het ‘level of intoxication’ (ofwel hoe high/stoned iemand is) van de menselijke proefkonijnen gedurende het experiment.

‘High’ van alleen een hoge dosis CBD

Over het algemeen gesproken is de heersende opvatting dat CBD – cannabidiol voluit – een niet-bedwelmende component is die de high die door THC wordt geproduceerd kan verzachten. Maar volgens de Australiërs is dit niet daadwerkelijk het geval.

Eén van hun nieuwe ontdekkingen betreft de variant met alleen hoog-CBD. De deskundigen die de participanten observeerden die deze variant verdampten, “leidden daaruit bedwelming af, maar hadden geen direct inzicht in de interne wereld van de deelnemers, die zich bedwelmd voelden dankzij duidelijke gevoelens van depersonalisatie, derealisatie en veranderde interne en externe percepties”.

Depersonalisatie is het gevoel buiten je lichaam te staan, in een droom te leven; bij derealisatie ervaar je de vertrouwde omgeving als vreemd of onecht. In gewone mensentaal zouden wij zeggen dat je dus stoned of high bent.

“Geen enkele soortgelijke conclusie is ooit gerapporteerd in de vakliteratuur in relatie tot hoge doses CBD”, schrijven de wetenschappers in European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Hier zie je in 1 beeld de resultaten van het opzienbarende Australische onderzoek…

Lage dosis CBD versterkt high-effect van THC

De Australische onderzoekers ontdekten ook een ietwat contra-intuïtief effect van CBD. Wanneer de participanten de THC + laag-CBD variant inhaleerden, was hun subjectieve beoordeling van hun bedwelming hoger dan wanneer ze uitsluitend THC binnenkregen. Dat impliceert dus dat CBD in lage doseringen juist het psycho-actieve effect van THC versterkt.

Objectieve analyse van zaken als de THC-concentratie in het bloedplasma voeden deze bevinding eveneens. Het effect was overigens “het meest prominent bij de sporadische cannabis consumenten”.

De onderzoekers: “Hoewel de precieze mechanismen nog moeten worden opgehelderd heeft de ontdekking dat lage doses CBD de THC-effecten zouden kunnen versterken, significante gevolgen voor het vaststellen van de verhoudingen THC en CBD die worden aanbevolen.”

En: “Zeker nu cannabis in toenemende mate voor medische doeleinden wordt gebruikt, is het belangrijk om ervan verzekerd te zijn dat schadelijke effecten geminimaliseerd worden ten faveure van het boosten van de therapeutische eigenschappen. Hoewel ‘bedwelming’ (high/stoned worden, red.) niet per se schadelijk is, is het voor veel klinische patiënten toch onwenselijk. En het kan schadelijk zijn in situaties zoals het autorijden onder invloed van cannabis.”

Gevolgen voor aanbevolen hoeveelheid wiet

Tot slot; de Australische studie bevestigt dat CBD – zoals eerdere studies ook hebben aangetoond – de bedwelmende effecten van THC wel degelijk kan verzachten, maar dat effect treedt blijkbaar alleen op wanneer er sprake is van een hoge CBD-concentratie.

“Deze bevindingen – hoewel ze specifiek gelden voor vaporizers en nog eens herhaald zouden moeten worden – kunnen implicaties hebben voor de aanbevolen hoeveelheden THC en CBD in cannabis die medicinaal of recreatief gebruikt worden in de samenleving”, concluderen de onderzoekers.

[openingsbeeld:  lumyai l sweet/Shutterstock]
(advertenties)