(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Hij lag al een tijdje op de Haagse ministeries maar pas deze week is het advies van het College van Procureurs-generaal – zeg maar de hoogste bazen van het Openbaar Ministerie – openbaar gemaakt. Het is een 7 kantjes tellend document, uiterst kritisch van toon en met tientallen vragen over de vage opzet van de zogeheten ‘Wet uniform  experiment gesloten coffeeshopketen’. Zo mist het OM ‘concrete inhoud’ en maakt men zich grote zorgen over de beveiliging van telers, vervoerders en verkopers.

‘Haken en ogen’

Het is vooral de vaagheid en de vele onbeantwoorde vragen over het wietteelt experiment die het OM kopzorgen bezorgen. Van A tot Z plaatst het College van Procureurs-generaal in haar advies kritische kanttekeningen bij de tot nu toe door het kabinet bekendgemaakte plannen.

Als je het zelf wil doorvlooien, dan kan je HIER klikken voor een Pdf van de uitgebreide brief (die dus al dateert van 3 april maar pas op 17 september openbaar is gemaakt door de Tweede Kamer.

Wij pikken er voor nu enkele passages uit voor wat betreft de ‘nodige haken en ogen’ die het OM signaleert.

Wanneer is dat experiment nou geslaagd?

Een belangrijke vraag van het OM is: ‘Wat wordt nu precies met het wetsvoorstel beoogd. Wanneer acht de regering het experiment geslaagd?’

Tja, dat is de grote vraag inderdaad. Is het geslaagd als de criminaliteit vermindert? Of is het mislukt als de criminaliteit ‘ die gepaard gaat met de handel in softdrugs’ niet merkbaar vermindert? Wat gebeurt er daarna indien het experiment wel slaagt? In eerste instantie wilde het kabinet sowieso het experiment weer beëindigen na de 4 jaar dat het duurt, en dat duidt toch wel op een zekere onwil om bij een geslaagde test landelijk tot regulering van de wietteeelt voor coffeeshops over te gaan. Inmiddels laat dit kabinet het gemakshalve maar aan het volgende kabinet over om daarover te besluiten…

Het OM ziet de bui al hangen: ‘Is het uiteindelijk de bedoeling, als de resultaten van het experiment daartoe aanleiding geven, om de gehele productie en verkoop van hennep voor recreatief gebruik, inclusief de verkoop in coffeeshops, uit de gedoogsfeer te halen en gereguleerd toe te staan?’

Wij hopen van ganser harte van wel, maar of het de insteek van Rutte III is – zelf al bepaald geen fan en met christelijke 2 anti-wiet partijen in zijn regering – mag je gerust betwijfelen…

Geen effect experiment op (georganiseerde) criminaliteit

Het OM neemt zelf ‘beroepshalve’ geen standpunt in over zo’n landelijke regulering, want dat is een zaak van de wetgever (lees Rutte III & de Eerste en Tweede Kamer), zo schrijven ze. ‘Wel meent het College dat de memorie van toelichting bij een wetsvoorstel, dat beoogt een experiment met een totale duur van vijf jaar mogelijk te maken voor een in gesloten setting gereguleerde productie en verkoop van cannabis, toch ten minste zou moeten schetsen wáártoe het experiment uiteindelijk kan leiden.’

Even verderop wordt ook ‘de beperkte opzet van het experiment’ gekraakt door het OM. Daardoor ‘kan niet worden verwacht dat het enige invloed uitoefent op de bestaande productie en (grootschalige) handel in cannabis en de daarmee gepaarde ongewenste neveneffecten’.

En over hun ‘fortuinen’ die de criminelen verdienen hoeven ze zich wat het OM betreft niet druk te maken, die blijven. ‘Daar zal het experiment geen verandering in brengen.’

Aan de georganiseerde grootschalige hennepteelt zal het wietteelt experiment beslist geen einde maken voorspelt het OM… [foto: sangriana/Shutterstock]

Hennep is kostbaar product

Het OM omschrijft cannabis als ‘een kostbaar product’. Vergeleken met bijvoorbeeld tomaten en komkommers waarmee een tuinder ongeveer 12 euro per vierkante meter per jaar verdient, verdien je met wiet 7000 euro per m2, stelt het OM. Integriteit en veiligheid zijn daarom van enorm belang, wat o.a. betekent dat iedereen gescreend moet worden: van teler tot coffeeshop. ‘Het College vraagt zich af aan wie de screening wordt opgedragen en op welke grondslag deze mensen worden gescreend.’

Rip-activiteiten

Het OM maakt zich ook nadrukkelijk zorgen over het fenomeen ripdeal. ‘Doordat hennep een kostbaar product is, en gedurende de looptijd van het experiment ook blijft, zal in de gesloten setting geproduceerde hennep voor criminelen een aantrekkelijk object voor rip-activiteiten kunnen vormen.’

Met name de georganiseerde bendes zullen hun slag slaan, denkt het Openbaar Ministerie. ‘Deze criminelen laten zich door niets tegenhouden en zullen ongetwijfeld hun oog richten op het kunnen bemachtigen van een partij hennep uit het experiment als hun dat relatief weinig moeite kost.’ In één moeite door worden vervolgens ook zaken als bedreiging, afpersing van telers en medewerkers en overvallen op en diefstallen uit aangewezen teeltlocaties genoemd.

Veiligheid en politie

Er moet dus fors worden geïnvesteerd door telers, vervoerders en verkopers in wat het OM hun ‘eigen veiligheid’ noemt. Ook daarmee wordt door het kabinet ‘onvoldoende rekening gehouden’. En wie denkt dat we daarvoor misschien politie hebben, heeft het mis. ‘Het kan niet zo zijn dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van en het toezicht op de distributieketen primair bij de politie wordt gelegd.’

Concrete informatie over de inhoud van het experiment. Dat is wat het OM mist als je hun 7 pagina’s tellende kritische advies in 8 woorden samenvat… benieuwd naar het antwoord van Rutte III.

[openingsfoto: PopFoto/Shutterstock]
(advertenties)