(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Een nieuw apparaatje voor de mobiele telefoon – GemmaCert – maakt het kinderlijk eenvoudig voor coffeeshophouders om THC en CBD in cannabis te meten. De wettelijke beperkingen die het tot voor kort onmogelijk maakten om de cannabisconsument betrouwbare productinformatie te geven, behoren dankzij deze infraroodlicht-technologie eindelijk tot het verleden. Mr. Maurice Veldman over een grote stap voorwaarts voor de bijna 500 coffeeshops.

 

Goede voorlichting over cannabis belangrijk

Binnen het gedoogbeleid is het een belangrijke taak van een coffeeshophouder om goede voorlichting aan de consument te geven. Maar hoe moet je dat doen als je niet weet wat je verkoopt? De overheid verbiedt coffeeshophouders de gehaltes THC en CBD in wiet te testen met een gaschromatograaf omdat dat neerkomt op bewerken en dat is verboden.

Bovendien moet je voor dat testen een opleiding tot laborant hebben gevolgd en niet veel coffeeshophouders zullen daarop kunnen bogen.

Recreatieve wiet wordt niet getest

Er zijn slechts enkele door de overheid erkende testlaboratoria in Nederland. Er is geen enkel gecertificeerd laboratorium dat recreatieve wiet controleert ten behoeve van de consument.

Het Trimbos instituut koopt ieder jaar wiet en laat deze testen in een laboratorium in Leiden om te controleren wat er wordt verkocht.

Coffeeshops op achterstand door experiment regulering achterdeur

In het aanstaande experiment met regulering van de aanvoer van cannabis in tien gemeenten wordt de productinformatie door de telers verstrekt. Zij zullen de cannabis moeten laten testen. Hoe dit zijn beloop krijgt is nog niet duidelijk. Op deze wijze weet de consument eindelijk wat hij rookt, omdat de cannabis van een bijsluiter wordt voorzien.

Maar dit betekent dat honderden coffeeshops die geen deel uitmaken van het experiment de komende zes jaar op achterstand staan, omdat zij nog steeds geen deugdelijke productinformatie mogen geven. Zij zijn uiteindelijk door de Staat veroordeeld hun wiet nog jaren uit het illegale circuit te betrekken.

Dit wordt door vele coffeeshophouders als een grote teleurstelling ervaren. Ook zij willen graag de mogelijkheid hebben de klanten te vertellen wat ze precies roken. Sinds kort hebben alle coffeeshophouders deze mogelijkheid.

Nieuwe testmethode voor alle coffeeshophouders

Sinds vorige maand is een apparaat verkrijgbaar dat in iedere coffeeshop kan worden gebruikt: GemmaCert. Het apparaat is klein en buitengewoon handzaam. In een kwartier zijn de testresultaten zichtbaar op een Android telefoon. Je steekt een topje wiet op een opstaande pin en sluit het apparaat. Vervolgens wordt het topje grondig getest en volgt het resultaat: deze wiet bevat 17,3% THC en minder dan 1% CBD.

De nauwkeurigheid van de GemmaCert bedraagt in statistische termen: RMSE 1%. Dat betekent in de praktijk dat het apparaat 95 procent van alle samples met 10% THC inschat binnen de marge 8 tot 12 procent. Niet-gecertificeerde laboratoria zijn al blij met een foutmarge van 20%.

Hoe worden de percentages bepaald?

Het mobiele wiettest apparaatje bij Mr. Veldman op kantoor…

De wiet wordt niet bewerkt zoals bij gaschromatografie. Het is dus geen verboden handeling om je klant de juiste informatie te verschaffen door cannabis eerst te testen.

De gebruikte testmethode wordt omschreven als NIRS. Dit staat voor Near Infrared Spectography. Het testen gebeurt met infraroodlicht. De wiet blijft zoals hij is en kan na de test gewoon worden gerookt.

Deze ontwikkeling zou een aansporing kunnen zijn om de achterstandspositie van zo goed als alle coffeeshophouders in verhouding tot de deelnemers aan het experiment te verkleinen. Voortaan kunnen alle coffeeshophouders de consument precies vertellen wat hij/zij rookt.

Coffeeshophouders zetten de toon

Coffeeshophouders hebben nu een uitgelezen kans hun eigen verantwoordelijk te nemen en te anticiperen op toekomstige wetgeving. Dit gebeurt al in Colorado. Daar loopt de wietindustrie vooruit op de wetgeving met eigen certificering en standaardisering. Deze maatregelen geven de telers een enorme voorsprong op de wetgeving, doordat de telers feitelijk bedenkers en uitvoerders zijn van regelgeving rond de teelt van cannabis. De overheid kan niet veel meer doen dan volgen.

THC en CBD percentages net als alcohol op een etiket

THC- en CBD-percentages kunnen nu net als het alcoholpercentage in drank op ieder etiket van een zakje cannabis worden vermeld. We zijn een grote stap voorwaarts richting normalisering van een bedrijfstak die te lang in het verdomhoekje heeft gezeten. Inmiddels is voor vriend en vijand duidelijk dat coffeeshops volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. Verantwoord ondernemen hoort daarbij.

(advertentie)