(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

Hoewel er een en ander aan juridisch gesteggel is – net als hier in Nederland – is de belangstelling van bedrijven om legaal wiet te gaan kweken in Duitsland groot. Inmiddels hebben liefst 79 partijen zich gemeld bij de overheid om in aanmerking te komen voor de 3 tot maximaal 13 vergunningen die de Duitse autoriteiten willen verstrekken.

 

Gedoe over aanbesteding

In Nederland trok het Bureau Medicinale Cannabis vorige zomer de aanbesteding terug waarin Nederlandse wiettelers zich konden aanmelden. Sindsdien hebben wij er niets meer van vernomen ook, zodat in de praktijk de firma Bedrocan nog altijd het monopolie bezit op de legale wietteelt in ons land.

Bij de Oosterburen is nu een een soortgelijk proces gaande, ook daar zoekt de overheid nieuwe wiettelers. En ook daar is de nodige vertraging opgelopen door juridisch gesteggel. Maar inmiddels ligt de zaak op koers als we de autoriteiten mogen geloven en hoopt men in ‘de tweede helft van 2019’ de contracten te vergeven. Ondanks dat er op 10 april aanstaande opnieuw een rechtszaak dient over de gang van zaken in Duitsland.

79 bedrijven willen graag wiet kweken

Met vooralsnog 79 gegadigden is het duidelijk dat bedrijven Duitsland zien als een grote Europese cannabismarkt, wat ook weer niet zo vreemd is met een bevolking van 83 miljoen en legale medicinale cannabis die verplicht vergoed moet worden door zorgverzekeraars als de patiënt beschikt over een doktersverklaring.

Allee licentie-aanvragen worden momenteel beoordeeld door het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Overigens waren er in eerste instantie zelfs 118 partijen die legaal wiet wilden gaan kweken, maar die eerste aanmeldingsprocedure is gestaakt door tussenkomst van de rechter in Düsseldorf. De reden is precies dezelfde als vorig jaar in Nederland: de partijen hadden te weinig tijd gekregen, in het Duitse geval na een wijziging van de regels gedurende (!) het biedingsproces.

De nieuwe tender – waaruit dus tussen de 3 en 13 winnaars rollen – wordt op 10 april ook door een rechter beoordeeld, maar dit keer gaan overheid en BfArM ervan uit dat er geen kink meer in de kabel komt en eind van dit jaar bekend is wie er wiet mag gaan telen.

Duitse mediwiet pas vanaf 2020

Wanneer de procedure inderdaad soepel verloopt verstrekt de overheid contracten die in totaal goed zijn voor 10.400 kilogram wiet in de komende 4 jaar. Omdat de eerste oogst niet verwacht wordt voor het einde van 2020, wordt er voorlopig nog mediwiet geïmporteerd uit Canada en… Nederland.

Die import ligt trouwens ook onder vuur in Duitsland, simpelweg omdat het aanbod de vraag bij lange na niet kan bijbenen. Het wiettekort wordt met name veroorzaakt door het wiettekort aan de overkant van de oceaan, in Canada dus. Zie daarvoor ook het CNNBS-artikel ‘Oei, wietschaarste Canada kan nog 3 jaar duren‘ van afgelopen januari.

En in Groningen, bij ons eigen Bedrocan, kunnen ze ook niet pats boem wiet honderden kilo’s extra wiet tevoorschijn toveren…

Duitsland wordt gezien als de Europese hoofdprijs voor legale wiettelers, met naar verwachting 1 miljoen van de in totaal 5 miljoen Europese patiënten… [beeld: Trybex/Shutterstock]

Duitsers willen constante wietaanvoer

Uiteindelijk en hopelijk voor de Duitse cannabispatiënten lost de home-grown tender deze problemen voorgoed op. Want het draait zowel om kwaliteit als zeer zeker ook kwantiteit. “Het gaat erom dat we constantheid van de voorraad verzekeren”, aldus woordvoerder Maik Pommer van het medicijneninstituut.

Het agentschap weigert overigens te vertellen waar de belangrijkste plekken voor legale wietteelt komen. Welk zegt men dat ieder contract een 200 kilo per jaar-deal behelst, zodat ook kleinere partijen kans maken om op de markt actief te worden en niet alleen de Tilrays, Auroras en Canopy Growths van deze wereld, of beter gezegd van Canada. Nu al zijn deze beursgenoteerde Canadese wietproducenten vrij dominant in Duitsland en trouwens ook in de rest van Europa.

Duitsland en Europa vormen miljardenmarkt

Vorig jaar was de Duitse mediwietmarkt al goed voor een omzet van 16,82 miljoen euro, volgens het in Frankfurt gevestigde farmaceutische bedrijf Farmako. Naar verwachting stijgt de markt in 2019 door naar een omzet van liefst 176 miljoen euro. Sowieso zijn de vooruitzichten voor Europa rooskleurig, met een geschatte totaalomzet van ruim 48 miljard euro over tien jaar.

Pas in 2017 legaliseerde Duitsland het gebruik van medicinale cannabis en voor dat historische moment hadden slechts zo’n duizend ernstig zieke mensen permissie om wiet te gebruiken. De regering schatte toen dat zich per jaar ongeveer 700 nieuwe patiënten zouden aanmelden, maar het werden er alleen al in het eerste ‘legale jaar’ dik 13.000. Al met al telde Duitsland afgelopen november reeds 40.000 mediwietpatiënten.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat dit aantal zonder veel moeite kan doorstijgen naar 1 miljoen mensen, en 5 miljoen als we heel de EU nemen. Het toont hoe dan ook aan hoe belangrijk Duitsland is als bruggenhoofd in Europa, waarbij je mee moet nemen dat het hier per individuele patiënt gaat om geldbedragen tussen de 4.500 en 30.000 euro per jaar… een potentiële miljardenmarkt dus!

[openingsbeeld: svtdesign/Shutterstock]
(advertenties)