(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Steeds meer mensen zweren bij het gebruik van CBD-olie, maar de inspecteur van Volksgezondheid heft zijn bestraffende vinger. Het CBD-verbod raakt echter kant noch wal en moet zo snel mogelijk van tafel. Mr. Veldman over de rechtszaak die een eind moet maken aan een hardnekkig stukje oer-Hollands kneuterig denken in ambtelijk Den Haag.  

CBD verboden waar?

Vandaag verscheen een lijvig artikel in de Volkskrant over CBD, een middel dat tot steeds grotere discussie leidt: ‘Hoe een verboden toverdrankje bij de consument komt‘. Is CBD verboden en zo ja, waar staat dat dan? Iedereen bemoeit zich ermee, maar slechts weinigen weten eigenlijk waar ze het over hebben. Vandaag alle feiten op een rijtje.

Cannabidiol is een niet zo lang geleden ontdekte stof die wordt gemaakt uit vezelhennep. Deze vezelhennepplant is niet verboden, dus je zou zeggen dat CBD dus ook legaal is. Strikt genomen is dit ook zo, maar de inspecteur van het ministerie van Volksgezondheid denkt daar anders over. Waar haalt deze man zijn kennis vandaan om dit verbod uit te spreken?

Apollyon veroordeeld voor vezelhennep

Vaagheid troef rondom CBD in Nederland, hoogste tijd dat de stokoude Opiumwet (1976) eens herschreven wordt [foto: Jan Mika/SHutterstock]

Dat doet hij op basis van de Apollyon uitspraak eerder dit jaar. De rechtbank Rotterdam veroordeelde een cliënt van mij tot 4 maanden gevangenisstraf voor het voorhanden hebben van vezelhennep omdat hij dit voor de toekomstige productie van CBD had ingekocht. En dat mag niet, zo redeneerde de rechtbank. Maar CBD wordt toch gemaakt van de vezelhennepplant die niet verboden is? De rechtbank oordeelde dat dit alleen het geval is als de vezelhennepplant wordt gebruikt voor de productie van vezels of de vermeerdering van zaden. CBD valt daar niet onder.

Hennepolie

Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat nog een stapje verder en beweert dat CBD olie moet worden gerangschikt onder hennepolie, een stof die wordt beschouwd als zeer schadelijk voor de volksgezondheid en daarom streng verboden is (staat op lijst I van de Opiumwet).

Zo wordt de definitie hennepolie opgerekt tot producten die afkomstig zijn uit een niet verboden vezelhennepplant. Dat kan nooit de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Een niet psychoactieve stof die voor velen heilzame effecten heeft is bepaald geen gevaar voor de volksgezondheid. Als het gaat om zoveel mogelijk te verbieden dat met cannabis te maken heeft, blijken ambtenaren in Den Haag over een opmerkelijke creativiteit te beschikken.

Medicinale patiënt in de kou

In dezelfde lijn van onverdraagzaam denken ligt het besluit van Zilveren Kruis om komend jaar medicinale cannabis niet langer te vergoeden.

Deze zorgverzekeraar laat vanaf volgende maand alle chronisch zieke patiënten in de kou staan. Reden voor dit besluit is een onderzoek in de Journal of American Medical Association waarin wordt betoogd dat de medicinale werking van cannabis niet is aangetoond. Tot deze conclusie komt het rapport door 79 onderzoeken naar de medicinale werking van cannabis onder de loep te nemen. Maar daarvan gaat het in 77 van de 79 onderzoeken om synthetische cannabinoïden, geen natuurlijke cannabis, dus op dit resultaat valt het nodige af te dingen en dat gebeurt ook. Het ondoordachte besluit van Zilveren Kruis intussen zet de deur wagenwijd open voor thuisteelt voor eigen gebruik.

Wetenschappelijk onderzoek in het buitenland

In veel andere landen wordt momenteel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van CBD. Nederland doet geen wetenschappelijk onderzoek, maar loopt ook in deze discussie als een blind paard achter de verdwaalde troepen aan en probeert CBD met een curieuze redenering te verbieden.

CBD is niet verboden

De inspecteur geeft wel toe dat CBD strikt genomen geen verboden middel is maar dat is door de Apollyon uitspraak toch anders komen te liggen, zo betoogt hij. Zo komt deze  discussie in een verstikkende impasse terecht met als kind van de rekening het recht van mensen om zelf te beslissen wat gezond voor hen is.

Vezelhennepplant volkomen legaal

Juridisch gezien slaat de inspecteur de plank volledig mis. Het is immers een feit dat de hele vezelhennepplant niet strafbaar is en dat geldt niet alleen voor de delen waarvan vezels worden gemaakt. Dat van een restproduct (de toppen) CBD wordt gemaakt dat vanwege de -recent ontdekte- positieve eigenschappen in korte tijd razend populair is geworden kon de wetgever destijds niet bevroeden. Deze toppen werden vroeger gewoon weggegooid omdat deze onbruikbaar waren voor vezelproductie.

De wetgever heeft niet gewild dat delen van de vezelhennepplant niet verboden zijn en andere wel omdat CBD destijds gewoonweg niet bekend was

De rechter zal wetshistorisch moeten interpreteren en kijken naar de bedoeling van de wetgever. Deze was om voor de volksgezondheid schadelijke stoffen te verbieden, niet een stof die uit een legale plant komt de illegaliteit in te jagen.

Kneuterig denken

Deze discussie en de opvallende wending die aan één uitspraak wordt toebedeeld is exemplarisch voor een kneuterige manier van denken. Een inspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid bepaalt niet wat strafbaar is en wat niet, dat doen de wetgever en de rechter. De wetgever heeft niet gewild dat delen van de vezelhennepplant niet verboden zijn en andere wel omdat CBD destijds gewoonweg niet bekend was. Dit geldt zeker als we bedenken dat de stof aantoonbaar helpt bij  pijnbestrijding en ook van baat is bij epilepsie en andere ziekten. De bedoeling van de wetgever kan nooit zijn geweest dit alles domweg te verbieden. Ook verdragsrechtelijk is een deelverbod van een toegelaten plant niet aan de orde. Dat miskent de Apollyon uitspraak en dit zal in hoger beroep worden aangevoerd.

Wiet, hennep, vezelhennep, CBD… Volgens de letter van de wet mag het allemaal niet behalve industriële hennep voor de zaden en vezels… [foto: Roxana Gonzalez/Shutterstock]

De laatste justitiële stuiptrekkingen over CBD

Intussen is willekeur troef. Mijn cliënt Henk Susebeek teelde met toestemming van de politie vezelhennep voor zowel de toekomstige productie van CBD als voor het gebruik van vezels in een innovatief te bouwen nieuwe woning. Desondanks verscheen diezelfde politie plotseling op zijn vezelhennepveldje en ruimde alle planten pardoes op. Weer werd parmantig naar de Apollyon uitspraak verwezen. In Groningen worden sinds jaar en dag schier oneindige velden met vezelhennep geteeld en worden, naast de productie van vezels, van de toppen ook CBD gemaakt. Dat vindt justitie geen probleem.
De krampachtige pogingen om de productie van een legaal product te verbieden zijn typerend voor de klein Hollandse kneuterigheid en de neiging om echt alles te verbieden en te bestraffen dat te maken heeft met de cannabisplant. Deze nietszeggende twist zou toch moeten inspireren tot frisse gezichtspunten voor de komende verkiezingen, zodat eindelijk eens afgerekend kan worden met dit overbodige geleuter. Een voorzet zal door het gerechtshof in Den Haag al voor de verkiezingen worden gegeven in de Apollyon zaak.

Hoger beroep in februari

Omdat de inspecteur van Volksgezondheid met de Apollyon uitspraak aan de haal gaat en zich als de CBD paus van Nederland gedraagt heb ik het gerechtshof in Den Haag gevraagd de Apollyon zaak bij vervroeging in te plannen. Op 8 februari a.s. is het zover en zal het hof zich buigen over de vraag of de productie van CBD verboden is of niet. Dan zal naar eenieder hoopt worden afgerekend met de redenering dat een stof die niet verboden is toch verboden wordt omdat het nu eenmaal geproduceerd moet worden. Dankzij de vele heilzame werkingen die de consument ervaart ligt CBD door heel Nederland in de schappen van drogisten en wordt het massaal verkocht via internet. Alleen dit al moet genoeg zijn om grondig af te rekenen met de bekrompen redenering over CBD. We zullen er in februari een waar CBD feest van maken in het Haagse hof.

[openingsfoto: Wollertz/Shutterstock]
(advertentie)