(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

CNNBS TOP 50 #13 • De schrijnende toestanden in Nederlandse verpleeghuizen en de structurele geld- en problemen in de zorg dwongen Humanitas in Rotterdam tot een wel heel opmerkelijke stap. Om de eindjes nog aan elkaar te kunnen breien én om hun patiënten van ’s werelds beste – en ook niet onbelangrijk: goedkoopste – medicijn te voorzien, besloot men begin april om een eigen cannabisplantage te beginnen. Op de dertiende verdieping van verpleeghuis Akropolis nog wel, waardoor de Rotterdammers terecht konden reppen van de ‘eerste intramurale coffeeshop’ ter wereld…

HET MEEST GELEZEN OVER CANNABIS IN 2017 #13

De Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisatie Humanitas neemt het heft in eigen hand, uit protest tegen de kaalslag in de zorgwereld. Op de 13e verdieping van van verpleeghuis Akropolis wil men een wietplantage vestigen die alle patiënten van Humanitas daar en elders van cannabis medicatie gaat voorzien!

Intramurale coffeeshop

Zelf noemt Humanitas het plan de ‘eerste intramurale coffeeshop’, waarbij het woord intramurale verwijst naar een bekend begrip in de gezondheidszorg: ‘gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten’.

We hoeven niemand te vertellen dat het in die wereld momenteel slecht gaat, omdat de kosten de pan uitrijzen en er flink bezuinigd is op de zorg door de reeks kabinetten onder VVD en CDA leiding in de laatste 20 jaar.

Heft in eigen handen

Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten of hulpeloos het handje op te houden voor een Haagse aalmoes, nemen ze bij Humanitas het heft in eigen hand, onder het Rotterdamse motto ‘geen woorden maar daden’. In het persbericht dat de opmerkelijke move van de zorginstelling toelicht, lezen we dit als verklaring:

‘De Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisatie plaatst altijd het welzijn van haar cliënten boven de regelgeving en wil op deze manier de randen opzoeken van wat mogelijk is. Ook wil zij de teelt van wietplanten in eigen beheer nemen om zo de kwaliteit te kunnen garanderen. Tevens zien zij hierin een verdienmodel nu de “zorginfrastructuur” gelden in Nederland per 2018 komen te vervallen.’

De bestuursvoorzitter van Humanitas brengt persoonlijk de eerste stekken naar de dertiende verdieping van het verpleeghuis…

Drie plantjes per persoon

Niemand minder dan bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Humanitas bracht de eerste wietstekjes naar de dertiende verdieping van verpleeghuis Akropolis. Hij vernam van zijn klantadviseurs dat het wonen op die etage, vanwege bijgeloof, toch al niet populair is en ziet kansen voor de leegstaande ruimtes.

Over de wettelijke regels zegt Van Herk: “Meestal wordt een maximum van vijf wietplanten voor persoonlijk gebruik toegestaan. Wij hebben meer dan 1.000 personen in onze verpleeghuislocaties wonen dus zelfs als we uitgaan van drie plantjes per persoon komen we nog aan een respectabel aantal.”

De vernieuwende bestuursvoorzitter zal, na een proef, hierover in gesprek gaan met familieleden van de verpleeghuisbewoners.

Geen concurrent van coffeeshops

Gijsbert van Herk licht toe: “Natuurlijk realiseren we ons dat we hier een nieuwe weg inslaan. Maar de generatie ouderen die er aan komt is een andere dan die er nu is en ook hun behoeften moeten we kunnen en willen faciliteren. Het is uiteraard geenszins de bedoeling met bestaande coffeeshops te concurreren. Het moet een intramurale coffeeshop worden voor alleen de eigen cliënten en bewoners met zorgzwaartepakketten 1 tot 4. Wij nemen dus geen klanten van buiten onze organisatie aan. De mogelijkheid deze service aan te bieden aan onze duizenden extramurale, thuiswonende klanten houden we wel open.”

Steun Humanitas

Een geweldige actie natuurlijk van Humanitas. En we kunnen ze nog gaan helpen ook! Ben jij ook boos over de eindeloze bezuinigingen op de gezondheidszorg en de schandelijke wijze waarop onze overheid met zieke en oudere mensen meent om te moeten gaan, maak dan HIER bezwaar.

De actie is overigens afgelopen zaterdag van start gegaan, op 1 april
(advertentie)