(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Een leugen over een bijeenkomst met Poetin kostte VVD-minister Halbe Zijlstra zijn baan, maar de leden van de taskforce Brabant-Zeeland mogen gewoon liegen over wiet dat het gedrukt staat. “Op persoonlijke titel”, dat wel. De voorzitter van Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is bepaald not amused.

Drugsvakanties in Amsterdam

Afgelopen maandag publiceerde NRC/Handelsblad een opiniestuk met de kop ‘Wijzig je koers Amsterdam – anders blijft het drugsgeweld’. Auteurs zijn Bert Berghuis, oud-raadadviseur van het ministerie van Veiligheid en Justitie en Caspar Hermans, ‘programmadirecteur georganiseerde misdaadbestrijding bij taskforce Brabant-Zeeland’. Hermans voegt toe dat hij dit stuk op persoonlijke titel heeft geschreven, wat begrijpelijk is als je leest hoeveel onzin er in staat.

Aanleiding voor het stuk is de trieste schietpartij in de Amsterdamse wijk Wittenburg, waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. De auteurs koppelen dit drama rechtstreeks aan het zogenaamde drugstoerisme. “Onvoldoende wordt beseft dat de problemen onlosmakelijk samenhangen met het drugstoerisme – de massale en toegenomen toeloop van mensen die in Amsterdam een korte drugsvakantie komen vieren. Onderzoek van verslavingsinstelling Jellinek liet enkele jaren geleden zien dat 70 procent van die bezoekers van plan was drugs te gebruiken. Dat biedt vele kansen aan jongeren om echte of valse drugs aan de man te brengen en daar flink mee te verdienen.”

Amsterdam is een drugsparadijs, althans in de ogen van de 2 bobo’s die pleiten voor een wietpas in de hoofdstad… [beeld: Boyan Dimitrov/Shutterstock]

Harddrugs

Een drugsvakantie, die term hadden we nog niet gehoord. En dan die 70 procent: van het totale aantal toeristen? Van het aantal jonge toeristen? Van het aantal toeristen dat zegt “een drugsvakantie” te plannen? Nog bedenkelijker is het niet benoemen van de soort drugs waar het hier om gaat. Veel toeristen bezoeken coffeeshops in Amsterdam, juist omdat ze daar in een veilige omgeving cannabis kunnen kopen en consumeren, zonder dat ze met harddrugs of dealers geconfronteerd worden. Op een enkele uitzondering na, zijn deze mensen echt niet geïnteresseerd in het kopen van harddrugs van een schimmige dealer in een steegje.

Alles op één hoop geveegd

Maar het wordt nog gekker als de auteurs Amsterdam en Tilburg op één hoop vegen in hun warrige betoog: “Dat geeft onderlinge concurrentie en leidt tot een wijk die zich uit vrees in stilzwijgen hult, en waar de kogels rondvliegen als er een ruzie is. We hebben het eerder gezien – zo beschrijven Pieter Tops en Jan Tromp in hun boek De achterkant van Nederland de criminele doordeseming van de Vogelbuurtjes in Tilburg.”

Nota bene: Tilburg is een van de weinige steden die het zogenaamde ingezetenen-criterium nog handhaaft en waar toeristen dus niet de coffeeshops mogen betreden. Een totaal andere situatie dan in Amsterdam, om nog te zwijgen over de betrouwbaarheid van de opgeklopte indianenverhalen van Tromp en Tops.

“Tot dusver zette Amsterdam niet de stap om drugstoerisme fundamenteel te ontmoedigen. Ze zijn welkom in coffeeshops, maar ook op drugsgebonden evenementen zoals de meer dan honderd (dance)festivals per jaar” – Berghuis en Hermans in NRC

“Kan het ook anders?” vragen de taskforce directeur en de oud-adviseur zich vervolgens af. “De burgemeesters van Bergen op Zoom en Roosendaal sloten hun coffeeshops op 16 september 2009 mede omdat het massale drugstoerisme een desastreuze uitwerking had op de jeugd.” Oh ja? Volgens mij ging het destijds toch puur om vermeende overlast door buitenlandse bezoekers van coffeeshops. Overlast die sindsdien stevig is toegenomen: deze week werd er nog een man aangehouden in Bergen op Zoom met 2,6 kilo cannabis in zijn kofferbak. “De man wordt verdacht van drugshandel”, meldde de lokale krant droogjes. En afgelopen zomer bleek dat Roosendaal van alle gemeenten het meest te lijden heeft onder overlast vanwege drugs.

Er is in de ogen van de bobo’s maar 1 oplossing om Amsterdam te redden: coffeeshops op slot voor buitenlanders en alle (dance)festivals verbieden… [foto: Andrei Bortnikau/Shutterstock]

‘Amsterdam moet toeristen weren uit coffeeshops’

Niet echt een voorbeeld voor de rest van Nederland, zou je zeggen, maar Hermans en Berghuis denken daar blijkbaar anders over. Hun “advies” aan Amsterdam is om ook toeristen te gaan weren uit coffeeshops. “Tot dusver zette Amsterdam niet de stap om drugstoerisme fundamenteel te ontmoedigen. Ze zijn welkom in coffeeshops, maar ook op drugsgebonden evenementen zoals de meer dan honderd (dance)festivals per jaar.”

Welja, alle festivals die in Amsterdam worden georganiseerd zijn “drugsgebonden”. Maar nog veel stuitender is dat de heren blijkbaar niet snappen dat als je de miljoenen buitenlandse bezoekers aan Amsterdam de toegang tot coffeeshops weigert, je de rode loper uitlegt voor straatdealers en iedereen die dat wil worden. Heel Nederland weet dat de wietpas van Opstelten een fiasco is geworden, maar Hermans en Berghuis geloven er nog steeds in.

Drugsparadijs Amsterdam

Natuurlijk, we zijn al jaren gewend dat politiebobo’s met overdreven onheilstijdingen proberen hun budgetten veilig te stellen en zo mogelijk te verhogen. Maar dat deze twee bobo’s zonder blikken of blozen opschrijven dat Amsterdam “zich feitelijk profileert als een drugsparadijs” is wel een nieuw dieptepunt.

Als ik burgemeester van Amsterdam was, zou ik deze schadelijke leugens niet onweersproken laten.

[openingsbeeld: Inked Pixels/Shutterstock]
(advertentie)