(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Tijdens het recente debat over de wietteelt kwam er een positieve verrassing uit de rechterhoek: VNL. Als enige (!) rechtse partij voor legalisering van de commerciële cannabisteelt. En daarmee houdt het goede nieuws nog niet eens op, zoals blijkt uit de gastcolumn die VNL-lijsttrekker Jan Roos speciaal voor RollingStoned schreef.

Uitgedoogd na 40 jaar

In de jaren zeventig pleitte professor Hulsman voor het eerst voor het decriminaliseren van cannabis. Het toenmalige landsbestuur zette een verandering in gang die resulteerde in het “gedoogbeleid”, waarbij het voorhanden hebben van zogenoemde softdrugs (hasj en wiet) feitelijk strafbaar is, maar onder bepaalde omstandigheden niet strafrechtelijk vervolgd wordt.

Het gedoogbeleid bestaat nu iets meer dan 40 jaar maar is inmiddels ingehaald door de realiteit van alledag. Het is tijd voor meer vrijheid en meer realisme. Liefst 70% van de bevolking wil toe naar regulering of legalisering. Ook de achterban van partijen die in de Kamer faliekant tegen zijn, zoals CDA, PVV en VVD.

Nederland als liberaal gidsland op dit thema, is inmiddels ingehaald door Uruguay, verschillende staten in de VS en zelfs Argentinië.

Lijsttrekker Jan Roos: ‘We moeten een einde maken aan het gedoogbeleid en moeten toe naar de legalisering van cannabis’

Ongewenste situaties

Behalve dat het tijd wordt om de vraag naar meer vrijheid te beantwoorden, brengt het huidige beleid ook grote nadelen met zich mee waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Het oogluikend toestaan van wat wettelijk verboden is, levert in de praktijk namelijk meer dan ongewenste situaties op.

Allereerst dwingt het huidige overheidsbeleid coffeeshophouders in zee te gaan met personen die formeel criminele handelingen verrichten. Dit noemt men de zogenaamde achterdeur: daar waar de softdrugs in het handelsverkeer worden gebracht.

Daarnaast ondermijnt een overheid die bewust stuurt op het niet naleven van de wet, ook de rechtsstaat en creëert zij een onduidelijke situatie voor de burger met betrekking tot wat wel en wat niet kan.

Verder wordt het individu ernstig beperkt in zijn of haar vrijheid om zelfstandig te beslissen om gebruik te maken van een bepaald, relatief onschadelijk, genotsmiddel. Aansluiting bij regelgeving over alcohol en tabak zou logisch zijn, temeer omdat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat cannabis niet schadelijker is dan alcohol en tabak.

Onderzoek wijst uit dat je binnen een kwartier de onvoorstelbare hoeveelheid van 680 kg wiet zou moeten roken voor zo’n overdosis. Een onmogelijkheid dus

Integendeel, een dodelijke overdosis cannabis is, ondanks de beweringen van onze voormalige minister van Veiligheid en Justitie, nog nooit geregistreerd. Onderzoek wijst uit dat je binnen een kwartier de onvoorstelbare hoeveelheid van 680 kg wiet zou moeten roken voor zo’n overdosis. Een onmogelijkheid dus.

Jan Roos op campagne voor zijn VNL, de enige rechtse partij die onomwonden voor volledige legalisering van cannabis is

Ook vanuit economisch oogpunt is het huidige beleid onvoordelig. Door het niet heffen van accijns op het product loopt de samenleving honderden miljoenen euro’s mis die anders zouden kunnen worden besteed aan de bestrijding van werkelijke criminaliteit.

Geen gedogen maar legaliseren

De huidige aanpak zorgt zelfs voor een extra belasting van het justitieapparaat. De jacht op cannabis legt een enorm beslag op de capaciteit van politie en justitie. Illustratief hiervoor is een uitspraak van korpschef Frans Heeres van de politie Midden- en West-Brabant: “Liefst 40% van ons opsporingsapparaat wordt ingezet tegen hennepcriminaliteit. Hennep is onze grootste zorg.”

Laten we stoppen met deze waanzin en toewerken naar de juiste inzet van politie en justitie.

VNL is – als enige rechtse partij – om bovengenoemde redenen van mening dat we een einde moeten maken aan het gedoogbeleid en toe moeten naar de legalisering van cannabis.

Wat ons betreft is Nederland uitgedoogd!

Jan Roos, Lijsttrekker VNL

(advertentie)