(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Hoewel de vorige minister van Volksgezondheid nog een nieuw onderzoek naar de mogelijke vergoeding van mediwiet in het basispakket verordonneerde, leidt dit niet tot een herziening van het besluit. ‘Recente wetenschappelijke publicaties geven geen aanleiding tot een herbeoordeling van medicinale cannabis’, schrijft het Zorginstituut Nederland aan de nieuwe minister Bruins.

Schraalhans Nederland

Tot vorig jaar waren er nog diverse verzekeraars die medicinale cannabis wél vergoedden, maar nadat uiteindelijk ook Zilveren Kruis de stekker uit de mediwiet trok was het schraalhans in de Nederlandse zorgkeuken die ’t voor het zeggen heeft. Dat het besluit om niet meer te vergoeden op onderzoeken met synthetische cannabis (!) is gebaseerd, deerde helemaal niemand in de kringen die dit soort besluiten erdoorheen jast…

Geen enkele zorgverzekeraar in Nederland biedt nu nog vergoeding van wietmedicatie aan, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar verzekeraars VERPLICHT zijn om de kosten van een behandeling/therapie met cannabis te vergoeden aan patiënten.

‘Geen bewijs’

Wie nog een klein beetje hoop koesterde dat het hernieuwde onderzoek in opdracht van de overheid tot een andere beslissing zou leiden kan die hoop nu begraven. Omdat er geen bewijs zou zijn van recente studies ‘blijft vergoeding uit het basispakket hierdoor niet mogelijk’, schrijft het Zorginstituut aan de nieuwe minister zonder portefeuille voor Medische Zorg: Bruno Bruins (VVD).

In de praktijk betekent dit dat er maar één manier is waarop een Nederlander nog aan legale medicinale cannabis kan komen: via het Bureau Medicinale Cannabis – die de Bedrocan-wiet aan apotheken distribueert – en betaald uit eigen zak!

Geen vergoeding van de zorgverzekeraars voor medicinale cannabis omdat er niet genoeg bewijs is voor de werking ervan… [beeld: Daria Ustiugova/Shutterstock]

Conclusies op basis van synthetische wiet

Jammer genoeg baseert men zich met het advies dus wederom op wetenschappelijke onderzoeken die hoofdzakelijk met synthetische wiet worden uitgevoerd. Dat er überhaupt met nepwiet  wordt gewerkt en niet met echte cannabis is weer een schrijnend gevolg van de war on drugs en bijbehorend cannabisverbod, wat de wetenschappelijke wereld zeventig jaar lang ernstig beperkt heeft in het doen van fatsoenlijk onderzoek.

Dat weerhoudt Zorginstituut Nederland natuurlijk niet om met stevige bewoordingen cannabis als mogelijk medicijn van tafel te vegen. We citeren: ‘Het kwaliteit van het ‘bewijs’ in onderzoek naar de effectiviteit van cannabis bij verschillende ziektebeelden (zoals chronische pijn, slaapstoornissen, en misselijkheid en duizeligheid door chemotherapie) is gemiddeld namelijk laag.’

Het ene onderzoek is het andere niet

Tja, naar patiënten wordt niet geluisterd als het over patiënten gaat, zo werkt het klaarblijkelijk in Nederland anno 2017. En wij vragen ons toch ook in alle ernst af naar WELKE wetenschappelijke onderzoeken Zorginstituut Nederland kijkt om tot haar harde, negatieve oordeel te komen. Want als je een beetje op de hoogte bent van de actuele stand van zaken, vind je meer dan genoeg onderzoeken die positief uitpakken voor cannabis (echte cannabis met name, niet de synthetische variant).

Desalniettemin concludeert het Zorginstituut: ‘Er is de laatste tijd wel een aantal reviews verschenen over de effectiviteit van cannabisproducten. De algemene strekking van dit onderzoek is meestal dat er sprake is van belangrijke tekortkomingen in de bewijskracht van de studies.’

Nieuw onderzoek met ‘placebo cannabispreparaat’

En zelfs als er wel bewijs uit voortkomt zijn er tekortkomingen aldus deze kenners, die ook nog even fijntjes de eventuele positieve wetenschappelijke conclusies terzijde schuiven met de opmerking: ‘Opvallend is verder dat er onder onderzoekers geen brede consensus bestaat over de kracht van het bewijs’. En dus adviseert het Zorginstituut voor de tweede keer – nadat men eerder al in 2003 negatief oordeelde – om medicinale cannabis niet te vergoeden omdat het niet (voldoende) zou werken.

Gelukkig eindigt het Zorginstituut nog wel een beetje positief af door te wijzen op een ‘placebo cannabispreparaat’ dat sinds 1 jaar beschikbaar is voor wetenschappers. Dat lijkt, ruikt en smaakt net als echte wiet maar er zitten ‘verwaarloosbare hoeveelheden THC en CBD in’. Als wetenschappers daarmee aan de slag gaan – hetgeen al op beperkte schaal gebeurt – kunnen er studies worden opgezet met ‘veel meer bewijskracht’. Kwestie van geduld dus, want ‘het is te verwachten dat op deze manier de komende jaren meer en betere studies beschikbaar komen, op basis waarvan het Zorginstituut een eventuele beoordeling kan doen.’

Wat nu?

Tja… gelukkig hoef je tegenwoordig met een beetje goede wil niet meer afhankelijk te zijn van zorgverzekeraars, overheidsbureaus, apotheken en ministers. Je kan zelf wiet kweken en olie maken, je koopt het ergens anders – voor fors lagere prijzen – of je sluit je aan bij een van de vele cannabis social clubs die er inmiddels ook in Nederland zijn!

[openingsbeeld:  INAMEL/Shutterstock]
(advertentie)